1.5.6

Tallinna Tondi Põhikooli uus maja sai nurgakivi

26. aprillil 2019 paigaldati nurgakivi Tallinna Tondi Põhikooli uuele majale (Tondi 40), mida koolipere on pikisilmi oodanud.

Nurgakivi asetasid linnapea Mihhail Kõlvart, abilinna- pea Vadim Belobrovtsev ja Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ning Tallinna Haridusameti, kooli ja ehitaja esindajad.

„Ligi saja-aastasel Tondi põhikoolil on linna haridusmaastikul täita väga oluline ülesanne – kaasata haridusse kõiki lapsi, olenemata nende erivajadusest,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Kool teeb tänuväärset tööd lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe võimaldamisel, et võimetekohase hariduse saaksid omandada kõik lapsed. Kuid peale selle vajavad kooli kasvandikud rehabilitatsiooni- ja tugiteenuseid ning vabaaja- ja huvitegevusi, mida on jõudumööda pakutud ka seni, kuid milleks uude majja tulevad kordades paremad tingimused.“

Hoone valmib kava kohaselt 1. augustiks 2020 ning õppetööd saab seal alustada kuu aega hiljem, 1. septembril.

Tondi põhikooli direktori Sirli Väinsare sõnul ei tähenda uus koolimaja ainult uut hoonet, vaid ka sisulist muutust. „Uus maja toetab planeeritud kogupäevakooli kontseptsiooni realiseerumist. Kuna õppimine toimub meil praktika kaudu, siis teeb eriliselt head meelt laienenud võimalused käelises tegevuses ja eluõpetuse valdkonnas,“ rääkis Väinsar. „Samuti on suurt tähelepanu pööratud kehalise tegevuse ja liikumise võimaluste täiendamisele nii majas sees kui õuealadel. Esmatähtis hoone planeerimisel oli keskkonna kujundamine vastavalt vajadustele ja nii ongi olenevalt õppekavast vastavad tingimused loodud.“

Tallinna Tondi Põhikooli eelkäijaks peetakse 1922. aasta suvel linnavalitsuse otsusega asutatud ja 1923. aasta jaanuaris tegutsema hakanud Tallinna Linna Abikooli. Kooli eelmine maja ehitati 1963. aastal ning see oli praeguseks nii füüsiliselt kui ka moraalselt vananenud. Hoone otsustati lammutada ja ehitada asemele uus, tänapäeva nõuetele vastav õppekompleks. Ehitustöödega alustas Fund Ehitus OÜ tänavu jaanuaris.

Tondi põhikooli uus hoone on üle pika aja spetsiaalselt erivajadustega laste õpetamiseks kavandatud ehitis. Lisaks õpperuumidele tulevad sinna veel raviteraapia basseinid, kehalise treeningu kompleks, moodsa sisustusega õppeköök ja käsitööklassid ning teised toimetuleku parendamist toetavad ruumid. Hoones hakkab paiknema ka Tallinna Õppenõustamiskeskuse osakond oma mitmeotstarbeliste õppeklasside, eripedagoogide tööruumide ja auditooriumiga. Suletud netopind on 8325 m2. Projekti eelarve on 13,19 miljonit eurot.

Uue maja valmimiseni tegutseb Tondi põhikool asenduspindadel endises Tallinna 37. Keskkooli hoones (E. Vilde tee 69), Rõõmupesa ja Õunakese lasteaias ning endises lasteaiahoones aadressil Tuisu 20, õpilaskodu kasutab Tallinna Väikelaste kodu ruume.

Tallinna Tondi Põhikool uus hoone kerkib aadressile Tondi 40.

 

Anti Sirkel, Andrus Parm, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

Tallinna Tondi Põhikooli uus hoone on üle paljude aastate esimene koolimaja, mis ehitatatakse üles n-ö tühjalt kohalt

 

Nurgakivi täidati traditsiooniliselt maja plaanide, värske ajalehe ja kaasaegsete õppevahenditega

 

Nurgakivi paigaldasid (vasakult) Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, abilinnapea Vadim Belobrovtsev, linnapea Mihhail Kõlvart, kooli direktor Sirli Väinsar ja Fund Ehituse tegevjuht Eiki Rump

 

Fund Ehituse meeskond, kes hoolitses selle eest, et nurgakivi korralikult paika saaks