3.63

Tallinna Männi Lasteaed

26. veebruaril 2019 tähistati Männi lasteaia Rohutirtsude rühmas Süüria päeva. Külla oli kutsutud Rohutirtsude rühma lapse perekond, kes on pärit Süüriast.

Päev algas Süüria hümniga. Kõigil oli võimalus uurida külla tulnud pere käest Süüria kohta. Selgus, et pere on Eestis väga rahul, aga kliima vajab veel harjumist – nende meelest on Eestis väga külm. Suurim probleem Eestis elades on nende jaoks see, et nad ei oska veel eesti keelt, lisaks on vaja õppida ka vene keelt. Pereisa oskab mitut keelt, mõlemad vanemad õpivad eesti keelt. Tütred käivad eesti koolis ja neil on eesti keel juba hästi suus. Ka lasteaialaps on väga tubli ja saab lasteaias kõikide asjadega kenasti hakkama ning oskab isegi juba lugeda. 

Süüria päeval said kõik tantsida Süüria tantsu, lauldi ja toimus viktoriin. Rohutirtsude rühm oli muudetud süüriapäraseks: välja oli prinditud pilte Süüriast ja lapsed joonistasid Süüria lipu.

Toitu valmistab perekond endiselt süüriapäraselt. Ka selleks päevaks oli valmistatud väga maitsev süüriapärane magustoit, mida kõik said proovida ja kiita.

Päev oli väga emotsioonirohke ja kõik said natuke teada Süüria kohta. Üritust olid tulnud vaatama ka õpetajad Tähekese ja Paekaare lasteaiast.

 

Liis Hinno ja Moonika Karjane, Tallinna Männi Lasteaia Rohutirtsude rühma õpetajad

 

Süüria päev Männi lasteaias

 

 

 

Männi lasteaia eri rahvuste nädalal sai tutvuda üheksa riigi kultuuriga

Tallinna Männi Lasteaed on 12-rühmaline lasteaed, kus on väga palju eri rahvusest lapsi, erinevaid tõekspidamisi ning kultuure. 2018/2019. õppeaasta põhiteemaks oli „Igal kodul oma keel“.

Laste ettevõtlikkust ja arengut multikultuurses keskkonnas püüti toetada tehnoloogia ning projektõppe kaudu, kasutades mängulisust ning koostööd lapsevanematega.

Paljudest ühistest ettevõtmistest ja üritustest tasub märkida märtsikuist ühisüritust „Erinevate maade ja rahvuste nädal“. Ürituse toimimiseks andsid oma panuse kõik õpetajad, lapsevanemad ning lapsed, et kogu Männi maja saaks tutvuda eri maade ja rahvustega, kes selles lasteaias on esindatud. Kohal olid ka külalised Tallinna Tähekese Lasteaiast ning Tallinna Paekaare Lasteaiast. Tähekese lasteaia lapsed esindasid Venemaad ning Paekaare lasteaia lapsed Eestit ja Türgit.    

Kokku sai tutvuda üheksa riigi kultuuri ja kommetega.

 

Svetlana Põldes, Tallinna Männi Lasteaia õppealajuhataja