3.34

Tallinna Lasteaed Delfiin

Tallinna Lasteaed Delfiin liitus pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“. Lasteaias on üks osalise keelekümblusega ja üks täieliku keelekümblusega rühm.

Pilootprojektiga liitudes tekkis võimalus lastele veelgi rohkem eesti keelt õpetada. Lasteaed leidis kaks eesti keele ja kultuuri kandjat: Mariana Koho ja Olga Kekkoneni, kes on kogemustega alushariduse õpetajad.

Eestikeelsed õpetajad koos rühmaõpetajatega said juurde teadmisi Tallinna Ülikooli koolitusel.

Jaanuaris toimus Delfiini lasteaias Katrin Nurme digiõpiku „Eesti keel teise keelena 1. ja 2. osa“ koolitusseminar, kus osales üksteist vene õppekeelega lasteaia eesti keele õpetajat pilootprojektist „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja“.

Lasteaed võttis osa Mustamäe Lasteaedade X Teatrifestivalist, seekord eestikeelsete etendustega. Lapsi juhendasid nii rühma- kui ka eestikeelsed õpetajad.

Lasteaia kasvandik Vitali Dulov pääses Tallinna vene õppekeelega lasteaedade etlemiskonkursil „Eesti keele kaunis kõla“ lõppvooru. Teda juhendas pilootprojekti õpetaja Olga Kekkonen.

Veebruaris peeti kahe projektis osaleva rühma ühine sõbrapäevapidu, külla tuli projekti „Kiusamisest vabaks“ maskott Sõber Karu. Peol osalesid ka Lastekaitse Liidu esindajad.

Kogu õppeaasta jooksul käis tihe koostöö Tallinna Lasteaiaga Kikas ja Tallinna Liivaku Lasteaiaga, ikka eesmärgiga toetada laste eesti keele õpet.

 

Ljubov Vassiljeva, Tallinna Lasteaed Delfiin direktor

 

Lapsed esinesid teatrifestivalil eestikeelse etendusega „Tare-tareke“

 

Teatrifestivalil sai näha eestikeelset „Kakukest“

 

Lasteaiaõpetajate seminar eesti keele õpetamisest venekeelses lasteaias

30. jaanuaril 2019 korraldas Tallinna Lasteaed Delfiin Katrin Nurme digiõpiku „Eesti keel teise keelena. 1. ja 2. osa“ rakendamise koolitusseminari venekeelsete lasteaedade eestikeelsetele õpetajatele.

Digiõpik on mõeldud kasutamiseks Apple iPadis ja vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale (2008). Sihtrühm on 6–7-aastased eesti keelt teise keelena õppivad lapsed, kuid õpikuid saab kasutada ka nooremate lastega.

Autor Katrin Nurm andis õpikust ülevaate. Õpik võimaldab lastel kujundada vajalikke nutioskusi, osaleda aktiivselt õppetöös, kuulata perfektset eesti keele hääldust, teha toredaid harjutusi. Õppematerjali ülesehitus on loogiline, süsteemne ja jõukohane, kujundus ja stiil on lapsepärane, elurõõmus ning lõbus.

Digiõpiku esimene osa tutvustab häälikuid ja tähti, sisaldab klassiruumi sõnavara (vajalikud tegusõnad klassiruumis töötamiseks ja instruktsioonide andmiseks ning mõistmiseks), õppevahendite nimetusi ja viisakusväljendeid. Teises osas on teemad, mille abil on võimalik arendada juba õigete lausemudelite kasutamist, vastata lihtsamatele küsimustele, moodustada lühidialooge, lugeda ja kuulata lühemaid tekste. Autori soovitused aitavad kindlasti koostada põnevaid lõimitud õppetegevusi.

Seminaril osalesid pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja“ pedagoogid Tallinna üheteistkümnest vene õppekeelega lasteaiast.

 

Ljubov Vassiljeva, Tallinna Lasteaed Delfiin direktor
 

Digiõpiku koolitus lasteaias Delfiin

 

Sõbrapäev Tallinna Lasteaias Delfiin

12. veebruaril 2019 pidasid Tallinna Lasteaia Delfiin Merilõvikeste ja Merikilpkonnakeste rühmad sõbrapäeva.
Lapsed tulid saali väikeste karudega „Kiusamisest vabaks!“ programmist. 
Pidu algas sõprusest, austusest, hoolivusest kõnelevate luuletuste lugemisega.
Mõlemad rühmad osalevad pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“.

Laulud kõlasid nii eesti kui ka vene keeles. Lapsed kinkisid sõbrale enda valmistatud südame, lausudes sinna juurde: „Sina oled minu sõber.“
Üllatusena saabus peole programmi „Kiusamisest vabaks!“ maskott Sõber Karu. Ta tantsis koos lastega ja rõõmustas lahkete laste üle.
Iga laps koos oma väikese karuga ootas kannatlikult, kui suur Sõber Karu tegi mõlemale pika pai.
Sõber Karu kinkis igale lapsele ja täiskasvanule karupildiga helkuri, et kõik pimedal ajal nähtavad oleks.
Lõimitud sõbrapäevapeol olid ühendatud lapsed, sõbrad karud, programm „Kiusamisest vabaks!“ ja pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ – kõik sõbralikult koos.
 

Ljubov Vassiljeva, Tallinna Lasteaed Delfiin direktor 

 

Sõber Karu koos lastega mänguhoos

 

Mustamäe lasteaiad nautisid liikumisrõõmu Sütiste jooksukrossil

Et pakkuda lastele liikumisrõõmu ja süvendada terviseteadlike valikute tegemise oskust, toimus 16. mail 2019 traditsiooniline Sütiste jooksukross, seda juba 19. korda.

Tänavu osales Sütiste krossil kokku 156 jooksjat kuuest Mustamäe lasteaiast: Tallinna Liivaku Lasteaiast, Tallinna Lasteaiast Vesiroos, Tallinna Lasteaiast Täheke, Tallinna Lasteaiast Kikas, Tallinna Allika Lasteaiast ja Tallinna Lasteaiast Delfiin.
 
Joosti kahes vanuserühmas: 5–6-aastased ja 6–7-aastased lapsed, poisid ja tüdrukud eraldi.
 

Ljubov Vassiljeva, Tallinna Lasteaed Delfiin direktor 

 

Lapsed enne jooksukrossi soojendusharjutusi tegemas