3.41

Tallinna Lasteaed Pallipõnn

Tallinna Lasteaia Pallipõnn lapsed õpivad viie meele kaudu loodust tundma. 4–6-aastased lapsed osalesid keskkonnateadlikkuse projektis „Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018/2019. õppeaastal“. 

Projekti eesmärk oli toetada laste loomulikku huvi ümbritseva looduse tundmaõppimisel viie meele kaudu.

2018. aasta septembris käisid Pallipõnni lapsed Rõõsal aktiivõppeprogrammis „Avastades meeli“. Õpiti tundma metsas kasvavaid taimi neid nuusutades, maitstes, kompides ja vaadeldes. Suletud silmadega kuulati metsast kostvaid hääli ning mängiti vahvaid ja õpetlikke metsamänge. Järgmisena sõideti Saku metsa. Programmis „Saame sõpradeks, mina olen mets“ said lapsed teada, millised puud meie metsades kasvavad, kes on tavalisemad metsaelanikud ning kuidas metsale heaks sõbraks olla.

2019. aasta aprillis osalesid lapsed kahel päeval Ubari Loodustarkuse Keskuse aktiivõppeprogrammis „Meeled aitavad“. Lastes huvi äratamiseks looduse vastu kasutati meelte, tajude ja tasakaaluga seotud mänge, uurimuslikku õpet ja aktiivvestlusi. Veel harjutasid lapsed metsas köie abil mäkke ja mäest alla ronimist, uurisid ehtsaid põdrasarvi, karu- ning koprakoljut ja põdrapabulaid. Kõige rohkem tekitas lastele elevust mägrarada ja mägraurgudesse sisse piilumine. Matkarajalt tulles istuti püstkojas, aeti juttu ja peeti piknikku.

Aktiivõppeprogrammid viisid läbi MTÜ Loodusmaa ja MTÜ Ökokratt. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kokku osalesid projektis Pallipõnni lasteaia kaheksa rühma lapsed.

 

Riina Laev, Tallinna Lasteaia Pallipõnn õppealajuhataja

 

Pallipõnni lapsed Rõõsa õpperajal

 

Pallipõnni lapsed teel Ubari Loodustarkuse Keskuse püstkotta Kodasoo metsas

 

Tallinna Pallipõnni Lasteaia Karlssoni rühma heategevuslik projekt „Kingin rõõmu“

Tallinna Pallipõnni Lasteaia Karlssoni rühma heategevusliku projektiga „Kingin rõõmu“ koguti lastevanemate ja töötajate abiga 2018. aasta detsembris jõulukingitusi Tallinna Laste Turvakeskuses viibivatele lastele. 

Idee teha jõuluajal rõõmu turvakeskuses viibivatele lastele tuli ühelt lapsevanemalt. See südamlik üleskutse läks kõigile väga hinge ning mänguasju, raamatuid ja lauamänge kogunes rohkem kui loodetud.

Koos õpetajatega käisid Karlssoni rühma lapsed enne jõule külas Tallinna Laste Turvakeskuses, et viia ära kogutud kingitused ja kohtuda turvakeskuse töötajatega.

Turvakeskuse onu Olavi käest said lapsed teada, mis koht see on ja miks lapsed sinna satuvad. Tuletati meelde ka seda, kui oluline on pähe õppida ema või isa telefoni number ja teada oma kodust aadressi.

Turvakeskuse töötajad tänasid südamest nii erilise ja suurt rõõmu valmistava üllatuse eest!

 

Riina Laev, Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppealajuhataja

 

Tallinna Pallipõnni Lasteaia Karlssoni rühma lapsed kohtusid turvakeskuse töötajatega