3.6

Lasteaed Maasikas

Lasteaeda Maasikas tunnustati „Rohelise lipuga“ teist korda.

2016. aastal liitus Lasteaed Maasikas ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Programmis osalemine õpetab last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning olla tuleviku suhtes vastutustundlik.

2018/2019. õppeaastal olid eriti sisukad Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala raames toimunud ettevõtmised. Jäätmealasel õppepäeval, mille viisid läbi loodusesõbrad Tootjavastutusorganisatsioonist, õppisid lapsed prügi sorteerima. Päevalille rühma lapsed viisid taara, mis oli kogunenud Eesti Pandipakendi kingitud kasti, ise ära automaati. Nii said nad näha, kuidas see töötab. Saadud raha eest osteti poest puuvilju. Paljassaare loomade varjupaigale anti üle mihklilaadal kogutud osa raha eest ostetud kassi- ja koerakrõbinad ning jäätmetekke vähendamise nädala raames kogutud kasutatud tekid, linad ja käterätikud. Nädala jooksul kaalusid kõik rühmad iga söögikorra järel toidujäätmete hulka ja sellest kujunes lausa rühmadevaheline võistlus. Jätkati raamatute, mänguasjade ja riiete taaskasutusringi korraldamist, alumiiniumist küünlaümbriste ja patareide kogumist ning iga päev taaskasutati õppetöös paberit.

Koostöös Keskkonnaametiga hakkas lasteaed rajama õuealale linnaaeda. Kui siiani on õueala peenras ja kastides kasvatatud enamasti lilli ja rühmade aknalaudadel maitserohelist, siis kevadel istutasid õpetajad ja lapsed isade valmistatud istutuskastidesse aedvilju, ravimtaimi ja teravilju. Linnaaias toimetamine rikastab õuesõpet, arendab laste vaatlusoskust, sotsiaalseid ja meeskonnatööoskusi ning võimaldab neil kogu protsessis ise osaleda.

 

Heidi Tammik, Lasteaia Maasikas õppealajuhataja

 

Maasika linnaaed

 

Lapsed töötamas linnaaias

 

Päevalille rühma lapsed taarat sisestamas

 

Mihklilaat Maasika lasteaias

11. oktoobril 2018 peeti Lasteaia Maasikas saalis traditsiooniline mihklilaat.

Nii lapsevanemad kui õpetajad osalesid aktiivselt varustajate ja ka müüjatena. Toodi hoidiseid, küpsetisi ja põnevaid kompositsioone puuviljadest. Kui eelmisel aastal koguti jäätmenädala raames Paljassaare loomade varjupaigale kasutatud ja kodudes seisma jäänud linu, tekke ja patju, siis seekord otsustasid rühmad osa laadal kogutud raha eest osta varjupaigale loomade jaoks toitu.

 

Heidi Tammik, Lasteaia Maasikas õppealajuhataja

 

Lasteaia Maasikas lapsed laadal maiustusi nautimas