4.34

Tallinna Rahumäe Põhikool

Tallinna Rahumäe Põhikoolis toimus 7. novembril 2018 juba teist aastat loovtööde Ideede festival. 4. mail toimunud suurest Teeme Ära talgupäevast otsustas ka Rahumäe kool osa võtta, kaasates talgutöödele lisaks õpetajatele ja õpilastele ka lapsevanemaid.

Kuigi loovtöödega alustavad õpilased 8. klassi sügisel, kui toimub infotund ja avatakse virtuaalne klassiruum (Google Classroom), tutvuvad nad loovtööde tegemisega juba 7. klassi algul, osaledes Ideede festivalil. Edasi võtavad 7. klassi õpilased osa õpilaste teadusfestivalist Tartus, millele pääsemise eeldus on motivatsioonikiri, ja 7. klassi kevadel järgneb infotund.

Igal loovtöö tegijal oli Ideede festivaliks olemas idee, mida ta õppeaasta jooksul loovtööna hakkab ellu viima. Õpilased said üritusel osalejatelt tagasisidet enda idee kohta ning lisainfot, mida muidu on raske koguda. Eelkõige olid osalema oodatud 7. klassi õpilased, et neil tekiksid mõtted ees ootavate loovtööde osas, ja 9. klassi õpilased, kes saaksid oma kogemuse põhjal olla juba nõuandjad, ning õpetajad.

Tuleval õppeaastal on tähelepanu all ka loovtööde juhendajad. Järgmise, 5. novembril toimuva festivali püüab kool teha veelgi mahukama, avades uksed ka teistele huvilistele ning tehes võimaluse korral ka ülekande sotsiaalmeediasse.

Rahumäe kooli talgud olid kõige rahvarohkemad üle Eesti, osalejaid rohkem kui 250. Kõige aktiivsemalt võttis osa 1.c klass, kes sai kingituse Teeme Ära 2019 meeskonnalt.

Talgupäeva raames korrastati kooli õueala ning siseruumid, värviti üle parkimisjooned ja keksuala ning puhastati ära kaugushüppe liivakast. Aiatagused riisuti ning puhastati prügist. Korda sai ka lastele armsaks saanud Võidu park. Talgutöödele lisaks olid peredele avatud pop-up-kohvikud ning nautida sai meeleolukat tantsuprogammi. Õuealale oli välja pandud kaunite kunstide näitus. Talgupäev lõppes ühise talgusupi söömisega.

 

Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikooli Haridustehnoloog

Epp Pruuns, Tallinna Rahumäe Põhikooli kunsti- ja tööõpetuse õpetaja

 

Koristustööd talgupäeval

 

Talgupäeva pop-up-kohvik

 

Talgusupi söömine