3.10

Lasteaed Rukkirääk

Lasteaed Rukkirääk ja Lasteaed Naeratus tegid 2018/2019. õppeaastal toreda koostööprojekti „Roheline puuke“, mis oli ühtaegu nii loodusharidusliku kui keeleõppealase sisuga.

Loodusega tutvuti toredatel ühisüritustel ja õppekäikudel, kus eri rahvusest lapsed said omavahel suhelda ja mängida. Projekt jätkub ja selle eesmärk on, et  Rukkiräägu ja Naeratuse lasteaia lapsed omavahel koos mängiks rohelistel õuealadel, Tallinna Loomaaia kaunil ja suurel territooriumil, Stroomi rannaalal, Tallinna Vabaõhumuuseumis, Viimsi Vabaõhumuuseumis ja mujal huvitavas looduskeskkonnas. Eesti pärandi kontseptsioonis on loodus ja kultuur tihedalt põimunud. Loodusharidus ja kultuuripärand on kaks valdkonda, mida projekti raames tutvustatakse nii eesti kui vene lastele, et tekiksid õiged väärtushinnangud ja hilisemad õiged hoiakud looduse ja teise kultuuri suhtes. Ühises mänguhoos saavad lapsed uusi sõnu ja teadmisi kohe tegevuses kasutada. Arenevad nende keeleoskus, isiksus, loovus, fantaasia, aktiivsus, tähelepanu ning mälu. Lastel tekib motivatsioon teise keele õppimiseks ja huvi teise kultuuri vastu.

Rahvakalendri tähtpäevade raames käidi vastastikku külas. Eriti lõbus oli vastlapäev Naeratuse lasteaias, kus maitsti pliine ja tehti lõket, ning meeleolukas oli ka Rukkiräägu lasteaia õuel toimunud vallatu volbripidu.

 

Kaja Valdma, Lasteaia Rukkirääk direktor