4.39

Tallinna Tehnikagümnaasium

2018/2019. õppeaastal oli Tallinna Tehnikagümnaasiumis (TTG) külalisi meilt ja mujalt. Rahvusvaheline koostöö tõi majja külalisi Taiwanist, Hispaaniast, Itaaliast, Belgiast, Süüriast, Ecuadorist ja Venemaalt. Kool võõrustas Mustamäe koole mälumängul ning viis Tallinna Tehnikaülikooliga läbi teadusnädala.

TTG-d külastas õppeaasta jooksul hulganisti kolleege mujalt maailmast nii töövarjudena Erasmus+ projektide raames kui ühepäevase kogemusvahetuse eesmärgil. Olulised teemad on olnud IT-valdkond, õpilaste eripäradega arvestamine ja isiksuse kujundamine. Veidi teise nurga alt on lähenetud koostööle Torožoki linna haridusinimestega: see on peamiselt kultuurivaldkonnale suunatud, kus tähtsustatakse keele-, kunsti- ja tehnoloogiaõpet.

Sügisesel maailmanädalal puutusid õpilased kokku pagulastemaatikaga, kui pagulane Süüriast rääkis, kuidas sõda laastab inimeste elusid, Ecuadorist tulnud noormehega arutasid noored maailmakodanikuks olemise ideed, seal jäi kajama kestliku eluviisi olulisus.

Koolidevaheline Eesti mälumäng hõlmas endas nii loodusõpetuse, bioloogia, ajaloo, inimeseõpetuse kui kodanikuõpetuse tundide temaatikat.

TTG ja TTÜ koostöölepingu 30. aastapäeva tähistati teadusnädalaga, mille raames viisid vanemad õpilased läbi loodusteaduslike katsete sarja ja teadusteatri etenduse väiksematele koolikaaslastele – vanem õpetab nooremat. Teaduskonverentsidel tutvustasid 9. ja 12. klasside õpilasted parimate näidetega oma loovtöid ja uurimusi, vaadati loodusteemalist teadusfilmi, peeti pidulik aktus koos vilistlastega, kooli aatriumis oli näitus TTÜ-st ja abiturientid said infotunnis teavet edasiõppimisest ülikoolis. Kooli raamatukogus oli vaadata näitus tehnikateemalistest teostest TTG raamatukogu fondist.

Koostöö on olnud TTG märksõna lõppeval õppeaastal mitmel tasandil. Primus inter pares!

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

 

Eesti Mängu rändauhind

 

Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Tehnikaülikooli ühine laboritund

 

Ilus koostööprojekt TTG ja Torožoki linna kultuurikeskusega

 

 

Töövari Hispaaniast võõrkeelte ja tehnoloogia tundides

8.─12. oktoobril 2018 olid Tallinna Tehnikagümnaasiumis projekti Erasmus+ KA1 raames (Mobility for school staff and quality commitment for school education) töövarjuna kaks kolleegi Hispaaniast: katalaani keele õpetaja Ramon Jesús Peris Puchau ja tehnoloogiaõpetaja (IES Maria Molnier Puerto de Sagunto) Vicente Masot Peris.

Nende eesmärk oli tutvuda Eesti koolisüsteemiga, võõrkeelte ja tehnoloogiaõppe erisustega, osaleda tundides töövarjuna. Keeleõppes oli erihuviks CLIL-meetodi kasutamine. Külalistele oli organiseeritud ka tundide külastamine Tallinna Inglise Kolledžis (IB-õppe programm) ja Tallinna 21. Koolis (hispaania keele tund). Külalistega kohtus ka Reet Nõmmoja Tallinna Haridusametist, kes tutvustas pealinna hariduselu kontseptsiooni.

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

 

30 aastat Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja TTÜ koostööd

Tallinna Tehnikagümnaasium tähistab 30 aasta möödumist koostöölepingu sõlmimisest Tallinna Tehnikaülikooliga.

29. oktoobrist 2. novembrini 2018 tähistas Tallinna Tehnikagümnaasium (TTG) pidulikult 30 aasta möödumist koostöölepingu sõlmimisest Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ). Majas toimus paljutki: laborid algklassilastele, pidulik aktus, teaduskonverentsid, karjääripäev abiturientidele, teadusfilmi vaatamine loodusest. Koostöös TTÜ turundus- ja kommunikatsioonitalitusega korraldati näitus TTÜ kohta, tehnikateemaliste raamatute näitus oli väljas kooli raamatukogus.

Pidulik aktus toimus 31. oktoobril, kuhu oli kutsutud vilistlasi ja külalised TTÜ-st. Kõnelesid TTG erinevate aastakäikude lõpetajad: Johan Anton, 1991. aasta TTG lõpetaja ja GlassStress asutaja, millest ta rääkiski; Ly Hõbe 1995. aasta lennust kõneles pangandusest; Peeter Luikmeli, samuti 1995. aasta lõpetaja, teemaks oli „Kuidas rikkaks saada“. TTG direktor tänas Jakob Kübarseppa TTÜ-st kui kauaaegset ülikoolipoolset koostöökoordinaatorit.

Õpilaskonverentse oli kaks – 7.–8. klasside õpilastele ja gümnaasiuminoortele. Viimaste ees oli külalisesinejaks „Ajujaht 2016“ võitja Mihkel Tedremaa. Ettekandele tulid parimad uurimused eelmisest õppeaastast väga erinevatel teemadel, näiteks „Mesilased ja neid mõjutavad mürgid“, „Mobiilrakenduse arenduse protsess“, „Poiste  ja tüdrukute suhtlemiserinevused“. Viie uurimuse kohta tegid õpilased kokkuvõtva stendiettekande õpetaja Kai Rohtla juhendamisel. Need on vaatamiseks väljas kooli koridoris kauemgi.

Põhikooliõpilaste konverentsi ettekandeteemad olid näiteks „Kas nulliga tõesti ei saa jagada?“, „Keskkonnateemaline maastikumäng 6. klassidele“, „Nädal ilma nutitelefoni ja internetita“.

Laborid ja teadusteatri valmistasid ette ja viisid läbi gümnaasiumiklasside õpilased aineõpetajate ja laborijuhataja Kairi Ehrlichi juhendamisel, vaatajateks/kaasategijateks algklassilapsed. Koostöö suuremate ja väiksemate õpilaste vahel sujus mõnusasti, sest töö oli huvitav ja lastele isetegemine loodusteaduslikes laborites väga meeldis. Näiteks tehti suitsurõngaid: pabertopsiku põhja tehti auk, sinna asetati ka kuiv jää, tops kaeti kummikilega ja suleti kummipaelaga. August valati topsi sooja vett. Kui nüüd koputati kilele, siis topsis olevast august väljusid suitsurõngad.

Abiturientidele korraldati reedel ka veel karjääritund, kus Keiu Org TTÜ-st rääkis, mida täpselt TTÜ-s õppida saab. 5.─6. klasside lapsed vaatasid teaduslikku loodusfilmi. Kõik TTG õpilased olid tegevustesse haaratud ja kooli seotus Tallinna Tehnikaülikooliga oli selle nädala kestel tugevasti fookuses.

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

 

Tehnikateemaliste raamatute näitus

 

Maailmanädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis

Tallinna Tehnikagümnaasiumis oli 12.─16. novembril 2018 maailmanädal, mis keskendus peamiselt 7.─9. klasside noortele.

Maailmanädalal osales kolm seitsmendat, kolm kaheksandat ja kaks üheksandat klassi (200 õpilast). Nädal keskendus globaalse maailma/kodaniku teemale, kus suure tähelepanu said naiste ja laste õigused. Õpilaste töötoas tehtud plakateid said kõik kooli õpilased ja töötajad näha aatriumis näitusel.

Kolmapäeval, 14. novembril oli üheksandatel klassidel külas Süüria pagulane Aala, kes praegu elab Türil. Tema ja ta abikaasa põgenemine oma kodumaalt oli väga selgelt seotud nende lapsega. Aala rääkis oma üleelamistest, näitas videoid Süüriast. Oli aru saada, et ta on isamaa üle uhke, kuid hirm lapse pärast on toonud ta kaugele sõjakoldest.

Järgmisel päeval organiseeris Sigrid Ojavee ÜRO noorte seast koos noormehega Ecuadorist kahele 8. klassile töötoa. Juttu oli kestlikust eluviisist, maailmakodanikuks olemisest.

16. novembril oli ühele kaheksandale ja kolmele seitsmendale klassile temaatiline viktoriin. Iga klassi esindas võistkond. Kui töö tehtud, arutati vastused koos läbi. Kõige põhjalikumalt vastasid 7. b klassi noormehed.

Kuna globaalse maailma valdkond on laialdane, leidub seal pea iga ainetunni teemasid. Viktoriiniküsimuste arutamisel märkisidki noored, et seda või teist (näiteks Läänemere probleemid) on loodusõpetuse tundides räägitud. TTG maailmanädal hõlmas endas loodusõpetuse, bioloogia, ajaloo, inimeseõpetuse, kodanikuõpetuse tundide temaatikat.

Palju aitas külaliste leidmisel Viktoria Rudenko MTÜ-st Mondo. Süüria pagulase Aalani aitas jõuda Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisik Mirjam Matiisen. Viktoriini koostas ja viis läbi kooli arendusjuht Ave Teder.

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

 

Tallinna Tehnikagümnaasiumis omandasid kogemusi kolleegid väljastpoolt Eestit

Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva eelsel nädalal külastasid kolleegid Belgiast, Taiwanist ja Itaaliast Tallinna Tehnikagümnaasiumi.

20. veebruaril külastasid kooli kuus Belgia õpetajat Eupenist Erasmus+ projekti raames. Neid huvitas IT kasutamine ainetunnis ning kuidas tulla toime õpilaste eripärasustega. Järgmisel päeval tahtis 13 Taiwani kolleegi teada, kuidas koolis rikastatakse tunde metoodiliselt. Külastuse organiseeris Reet Nõmmoja Tallinna Haridusametist. 22. veebruaril väisas kooli 51 õpetajat Itaalia eri paigust. Nende õppekäigu Eestisse organiseeris koolituskeskus Roomast ja kokkulepe tehti juba sügisel. Itaallased tundsid huvi isiku arendamise ja Eco-kooli temaatika vastu.

Külalistele tutvustasid kooli 11. klassi õpilased. Külalised vaatlesid tunde, rääkisid õpetajate ning õpilastega ja kolleegid Itaaliast osalesid ka EV sünnipäevale pühendatud aktusel.

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

 

Koostöölepe kultuuride vahel

Koostöö Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Toržoki linna vahel on leppe esimesel aastal olnud tihe.

27. veebruarist kuni 3. märtsini 2019 viibis Tallinna Tehnikagümnaasiumi delegatsioon Toržoki linnas Tveri oblastis sealse kultuurikeskuse kutsel. Visiidi eesmärk oli koostöölepe, mille kohaselt avaneb võimalus arendada koostöösidemeid kultuuri vallas, keele-, kunsti- ja tehnoloogiaõppes.

Delegatsioon kohtus Toržoki linna kultuurinõunikuga, kultuurikeskuse inimestega, külastati mitut kooli.

Lisaks ametlikule osale olid võõrustajad koostanud huvitava kultuuriprogrammi (muuseumid, teatrid, kohtumised kohalike kultuuriloolastega, õpitoad).

Koostöökokkulepe nägi ette, et Toržoki linna delegatsioon, kuhu kuulub ka suur hulk õpilasi, külastab Tallinna mais ning juba mai esimesel nädalal olidki Torožoki linna õpetajad ja õpilased Eestis. Kohtumisel Tallinna Tehnikagümnaasiumis viisid TTG õpilased läbi töötoad kunsti ja tehnoloogia vallas. Valmisid graafilised joonistused, mis jäädvustasid koostööprojekti. Toimus ühiskontsert, kus Toržoki linna kunstikooli õpilased esinesid isetehtud kostüümides. Külalistele laulsid/mängisid TTG koorid ja puhkpilliorkester. Õpetajad korraldasid omavahel vestlusringi ja külalised käisid vaatamas tunde.

Lisaks koolikülastusele oli programmis ekskursioon Tallinnas ja väljasõit Harjumaale.

Torožoki delegatsioon külastas Venemaa saatkonda, Vene Kultuurikeskust ja käidi  Vene Draamateatris.

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

 

Külalised Vene Draamateatris

 

Mustamäe koolide mälumäng Tallinna Tehnikagümnaasiumis

Tallinna Tehnikagümnaasium kutsus Mustamäe koolid kokku mälumängule ning 15. märtsil 2019 toimus esimene „Eesti mäng“.

Mängus osales kokku kaheksa võistkonda, esindatud oli Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Arte Gümnaasium ja Tallinna Tehnikagümnaasium.
Vastata tuli 15 küsimusele, mis puudutasid Eesti Vabariigi mitmeid eluvaldkondi algusajast kuni tänapäevani välja.
Mäng oli tasavägine ning võitja selgitamiseks läks vaja lisaküsimust.

Võitis Tallinna Tehnikagümnaasiumi võistkond, teise koha Tallinna saavutas 32. Keskkooli võistkond ja kolmanda koha Tallinna Mustamäe Gümnaasium.

Pärast mälumänguvooru lõppu pani TTG kunagine õpilane ja mälumängu patroon Urmas Vaino lustliku tegevusega proovile ka võistlejate eneseväljendusoskuse ja sõnade tundmise.

Toimunud mäng lõi aluse Mustamäe koolide mõõduvõtmisele klassikalises mälumängus. Mängu peaauhinnaks on õunakujuline rändkarikas (viide Newtoni ja õuna legendile, sest tava algataja TTG on ju reaalkallakuga kool), mille kuni järgmise mänguni saab enda valdusesse võitjameeskonna kool. Seekord jäi karikas hoiule Tehnikagümnaasiumisse.
Korraldamise vedur oli ajalooõpetaja Anu Eek-Mägi.

 

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht