4.24

Tallinna Kunstigümnaasium

Tallinna Kunstigümnaasium on 2018/2019. õppeaastal olnud rohkem orienteeritud Kopli asumi kogukonnale.

Kunstigümnaasium korraldas koostöös Tallinn Music Weekiga seminari ja kontserdi ning andis oma osa kooli lähedal asuva Põhjala Loomelinnaku avamisse, osaledes arhitektuuri valikkursuse raames Põhjala Loomelinnakus ideede genereerimisel ja pakkudes ruumilahendusi.

Õppeaasta lõpul toimus kogukonnapäev, mil kaasati lapsevanemaid nutiorienteerumisse ja õues toimunud laadale. Koos Põhja-Tallinna haridusasutustega korraldati lapsevanematele lastekasvatamise mess. Kolmandat aastat järjest korraldas kool Põhja-Tallinna lasteaedade koolieelikute rühmale spordipäeva. 

2018/2019. õppeaastal osales Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmis ja tunniplaani lisati huvitunnid. 3. ja 4. klassi õpilased saavad matemaatika õppimisel valida rühma lähtuvalt oma huvist, õpioskustest või õppemeetodist. Põhikooli osas hakati rakendama 80-minutilisi tunde.

Kunstigümnaasium liitus  ametlikult Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga – koolis peetakse 20- ja 40-minutilisi õuevahetunde juba kolmandat aastat. Samuti jätkusid koolis kolmandat aastat projektipäevad, kunstipäev ja digiõppepäevad, kus kokku 12 päeval õppeaastas ei toimu tunniplaanis ettenähtud tunde, vaid tegeldakse õppeainete vahel lõimitud projektidega ja lahendatakse digipädevust arendavaid ülesandeid.

 

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

 

 

 

 

 

 

Põhja-Tallinnas toimus lapsevanematele kasvatamise mess

9. veebruaril 2019 korraldasid Põhja-Tallinna haridusasutused lapsevanematele kasvatamise messi.

Haridusasutuste juhid koos oma meeskondadega olid valmis jagama täiendavaid selgitusi mitmesugustel teemadel, nt keelekümblus, kujundav hindamine, muutunud õpikäsitus, eriõpe, robootika jne.

Samal ajal said lapsed osaleda töötubades, nt harjutada oma kätt droonide lennutamisel, robotite ehitamisel ja neid programmeerides ning osaleda erinevates kunstilistes tegevustes.

Lisaks oli ka kujutletaval laval lapsi mitmest haridusasutusest esinemas.

Päev läks suurepäraselt korda, kuna iga asutus panustas ürituse õnnestumisesse!

Messil osalesid Ehte Humanitaargümnaasium, Kellukese Lasteaed, Kalamaja Põhikool, Kalamaja Lasteaed, Karjamaa Põhikool, Kolde Lasteaed, Maasika Lasteaed, Mudila Lasteaed, Pelgulinna Gümnaasium, Pelguranna Lasteaed, Päikese Lasteaed, Ristiku Põhikool, Pääsupesa Lasteaed ja Tallinna Kunstigümnaasium.

 

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor