3.70

Tallinna Padriku Lasteaed

Tallinna Padriku Lasteaed on perekeskne, kultuuri väärtustav ja innovaatiline lasteaed, mis on tegutsenud 10 aastat. Selle aja jooksul on nad leidnud oma eripära ja põhisuunad, mis lähtuvad lasteaia väärtustest, milleks on hoolivus, usaldus, meeskonnatöö ja innovaatilisus.

Padriku lasteaia eripäraks on rahvakultuuri, keskkonnakasvatuse, meediaõpetuse ja infotehnoloogiavahendite integreerimine õppeprotsessi ja igapäevaellu.

Õppetegevuste rikastamiseks ja õpikeskkonna tänapäevastamiseks õppisid kõik Padriku lasteaia õpetajad animatsioone looma. Saadud teadmisi anti edasi lastele, lastevanematele, koostööpartneritele.

Igapäevases õppetöös on kasutusel hulgaliselt haridusroboteid ja infotehnoloogilisi vahendeid.

Lasteaia haridusuuendusi lapse päeva kujundamisel tunnustati konkursil „Tallinn tänab ja tunnustab 2019“. 

Ümbritsev looduskeskkond on andnud piiramatud võimalused keskkonnahariduslikuks tegevuseks. Padriku lasteaed on osalenud mitmes Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud õppeprojektis, mis on aidanud tagada tulemuslikuma ja mitmekülgsema keskkonnahariduse teadmiste saamise oma ala spetsialistide toel.

Kõikidesse oma tegevustesse on lastead lõiminud Eesti rahvatraditsioone. Rahvakultuurielemente on kasutatud ka sisustuses, lasteaia ruume kaunistavad joonistused kõikide maakondade rahvarõivaid kandvatest lastest. Kui alguses tegid joonistused õpetajad, siis nüüd on igal lapsel oma värvitud rahvariides nukk lasteaia seinal.

Lasteaed on pidanud oluliseks partnerlussuhteid piirkonna haridusasutustega, nii on koostööpartnereid nii linnaosa haridusasutustest kui ka Lasnamäe piirkonna koolieelsetest lasteasutustest. Koostöö eest sai lasteaed teisegi tunnustuse „Tallinn tänab ja tunnustab 2019“.

 

Monika Kerse, Tallinna Padriku Lasteaia direktor

 

Padriku lasteaia lapsed mängimas nutinäidendis

 

Padriku lasteaias saab keskkonnakasvatust õpetada õues

 

Lasteaiaõpetajad õppisid Padriku lasteaias multifilme tegema

Tallinna Padriku Lasteaias toimus 21. veebruaril 2019 animatsiooni õppepäev „Meie teeme multifilmi“, kus osalesid kuue lasteaia õpetajad.

Padriku, Pae, Lindakivi, Ümera, Kirsikese ja Asunduse lasteaedade pedagoogid õppisid koostööprojekti raames multifilme tegema.

Padriku lasteaia õpetajad Raidi Ilter ja Katrin Kreisen tutvustasid lasteaia laste, vanemate ja õpetajate loodud animatsioone. Gensi Kõrvas ja Merli Tiilen õpetasid filmitegemise tarkust.

Päeva lõpuks valmis Padriku pedagoogide juhendamisel iMotion ja Stop Motion Studio äppe kasutades viis toredat filmi kõigilt osalejatelt.

Õpetaja Ellen Anett Põldmaa tegi õppepäevast lustaka video, mida saab kasutada õpitu meenutamiseks ja tööle jäänud kolleegide õpetamiseks. 

 

Monika Kerse, Tallinna Padriku Lasteaia direktor

 

Animatsioone oskavad luua ka lapsed