4.28

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis toimus märtsis eesti keele nädal ja aprillis kosmosenädal.

11. märtsil 2019 algas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis eesti keele kui teise keele ainenädal. Ainenädala käigus said algkooli õpilased osaleda mõistatuste konkursil, 5. klasside õpilased tegid eesti keelele pühendatud luuleraamatu. Eesti kirjanduse tundides korraldati eesti keele aastale pühendatud viktoriin. Gümnaasiumiõpilased said valmis „Meie tõlketööde raamatu“ parimate proosatekstide tõlgetega. 11. klassi õpilased filmisid konkursile „Ood eesti keelele“ video, mis sai eriauhinna. Esmakordselt toimus „100 sõna töö“ – raskete sõnade kirjutamisega said jõudu katsuda kõikide klasside esindajad.

14. märtsil toimus traditsiooniline emakeelepäeva konverents, mis oli pühendatud eesti keele aastale. Konverentsil räägiti eesti keele ilust ja võlust, kõlasid laulud ja luuletused eesti, vene ning ukraina keeles. 6. klasside õpilastele korraldati mälumäng. 15. märtil osalesid Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased mälumängul Tallinna Tehnikagümnaasiumis.

Traditsioonilisel „Rohelise kooli“ projekti parimate osalejate autasustamisel 5. juunil pälvis Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium järjekordse tunnustuse – „Rohelise lipu“ auhinna.

Kosmosenädalal avati innovaatilise klassi „Universumi labor“ 1. etapp. Esimene külaline oli Balti astronoomiaklubi esimees Vladimir Goman, kes tutvustas huvitavaid vaatlusi ning näitas ka tõelise meteoriidi kildu. Kosmosenädala viie päeva jooksul valmis umbes sada joonistust universumist ning 60 astronoomilist kaarti, vaadati 16 õppefilmi, lauldi kümme kosmoselaulu ja loetleti sadu taevatähti.

10. oktoobril 2018 tähistati rahvusvahelist pudrupäeva. Sellel päeval jätkus projekt „Hommikupuder” õpilastele ja koolitöötajatele ning toimus aktsioon „Kutsume lapsevanema pudrule”. „Rohelise kooli“ õpilaste initsiatiivgrupp korraldas loenguid ning koostas slaidiprogramme teemal „Tervislik toitumine on tervise alus”.

 

Natalja Vergun, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

Eesti keele ainenädal

 

Rahvusvaheline pudrupäev Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis

 

Universumi labor

 

Mustamäe reaalgümnaasium pühendas emakeelenädala sündmused eesti keelele

11. märtsil 2019 algas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis eesti keele kui teise keele ainenädal, kus tegeleti paljude eestikeelsete ettevõtmistega.

Keelenädalast andis teada ilus plakat, mis tutvustas kõigile keelkondi, kuhu kuuluvad Eestis kõige levinumad keeled: eesti keel ja vene keel.

5. klasside õpilased lõid eesti keele aastale pühendatud luuleraamatu, 6. klasside õpilastele korraldati mälumäng eesti kirjanduse kohta ja algklasside õpilastele mõistatuste konkurss. Gümnasistid võtsid osa mälumängust Tallinna Tehnikagümnaasiumis. Eesti lastekirjanduse tundides toimus eesti keelele pühendatud viktoriin ning kõik õpilased said osaleda raskete sõnade õigekirja konkursil.

Gümnasistidel sai valmis „Meie tõlketööde raamat“, kus prooviti kätt ilukirjanduslike tekstide tõlkimisel. Keelenädalal salvestati ka videoklipp konkursile „Ood eesti keelele“.

14. märtsil toimus koolis traditsiooniline emakeelepäeva konverents, mis oli pühendatud eesti keele aastale. Konverentsi valmistasid ette eesti keele, vene keele ja kirjanduse ning muusika õpetajad õpilaste aktiivsel osavõtul. Õpilased lugesid luuletusi oma emakeeles: eesti, vene ja ukraina keeles ning rääkisid emakeele ilust ja võlust.

Nende üritustega kool eesti keele aastal ei piirdunud. Õpilasi ootasid ees õppekäigud muuseumidesse, ekskursioonid, filmi „Tõde ja õigus” vaatamine ning veel palju huvitavat eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga tutvumisel.

Ürituste pildialbumon nähtav siin.

 

Aleksandra Munts-Avajõe, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi arendusjuht

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis on avatud innovaatiline klass Universumi labor

12. aprillil 2019 avati Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi Kosmose nädala raames innovaatiline klass Universumi labor.

Labor loodi eesmärgiga koondada kooli infotehnoloogilised võimalused ühte ruumi ja motiveerida õpetajaid ja õpilasi aktiivselt kasutama uusi digitaalseid vahendeid, roboteid ja innovaatilist tehnikat igapäevases õppeprotsessis.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (TMRG) avas klassi oma jõududega, kuid plaan on selles laboris kasutada innovaatilisi vahendeid, mida soetati Tallinna Haridusameti projektide, HITS-a ja teiste projektide raames.

Universumi laboris on mugav koolimööbel rühmatööde korraldamiseks, uued kapid digivahendite jaoks, atraktiivsed ja interaktiivsed seinad loodusteaduste temaatiliste õppematerjalidega (galaktika tüübid, Linnutee, päikesesüsteem, Maa ehitus jne), infotehnoloogilised hariduslikud vahendid (Lego Education Mindstorms EV3 robotite komplektid, planetaarium, 3D printer, XY-telje joonistaja, droonid, ozobotid, bee-botid, BBC micro:bitid, mBotid, liikumis- ja temperatuuriandurid jne).

Labor on koostatud sellisel viisil, et korraldada integreeritud õpe, kus saaks lõimida geograafiat, bioloogiat, füüsikat, keemiat, informaatikat ja teisi aineid kasutades samal ajal uusimaid infotehnoloogilisi vahendeid.

Innovaatiline klass Universumi labor avati TMRG-s samal päeval, kui 58 aastat tagasi lendas esimene inimene kosmosesse, mis on murranguline ja märgiline päev inimkonnale. Nii on ka Universumi labori avamine TMRG koolipere jaoks tähtis, et teha suur samm koolihoone ja õppeprotsessi nüüdisajastamiseks.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis hariduslaager „Šokolaad ja ettevõtlikkus“

Haridusprogrammi „Tark koolivaheaeg“ raames korraldas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (TMRG) juba teist aastat TMRG õpilastele hariduslaagreid.

Sügiskoolivaheajal oli teemaks „Šokolaad ja ettevõtlikkus“, programmis osalesid 1.−7. klasside õpilased. Töötubades valmistati šokolaadikommide pakendeid, tehti katseid šokolaadi koostisosade määramises. Lapsed joonistasid paberil ja arvutis šokolaaditahvli pakendi eskiise ning parematest töödest on saanud tõelised šokolaadipakendid. „Targa koolivaheaja“ raames külastati Kalevi kommivabrikut ning 1.−2. klasside õpilased käisid Tallinna vanalinnas šokolaadimuuseumis. Programmi tegevuskavasse kuulus veel TTÜ Mektory keskuse külastamine, kinoskäik ja Martsipanigalerii külastus.

Koolivaheaja viimasel päeval esitlesid õpilased omavalmistatud tooteid, tulemused olid oodatust märkimisväärselt paremad. Nii olid esindatud ja tööle pandud kommisorteerijad-robotid, šokolaadi transportimise masinad, karamellist vaateratas, maiustuste disainpakendid ning 3D-printeri abil valmistatud  šokolaaditahvlid ja tort.

Õpilased said diplomid „Tark koolivaheaeg“ programmis osalemise eest, kus olid kirjas ka läbitud tegevuste suunad.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hariduslaager „Eesti disain ja mood“

Talve ja kevadkoolivaheajal 2019. aastal toimus haridusprogrammi „Tark koolivaheaeg“ raames Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis Tallinna koolinoortele õppeprogramm „Eesti disain ja mood: ole trendikas!“.

Projektis osalesid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Ehte Humanitaargümnaasiumi, Tallinna 53. Keskkooli, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilased. Töötubades disainisid poisid kikilipse, tüdrukud ehteid, salle, ehtetoose. Õpilased osalesid õppeprogrammides Vabaõhumuuseumis, Nukumuuseumis, KUMU-s, külastasid Rahvusooperit Estonia, Katariina Gildi töökoda, Telliskivi loomelinnaku töötubasid, Tallinna Kunstiakadeemia ja Kadrioru Kunstimuuseumi õpitubasid. Projekt lõppes õpilaste valmistatud LEGO-formaadis moodsate disainehete näitusega.

Projekti toetasid Mustamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium ning MTÜ Hea Loome Majandus.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased käisid Europarlamendis Strasbourgis

7. veebruaril  külastasid TMRG 12. klassi õpilased „Euroscola 2019“ projekti raames europarlamenti Strasbourgis, kuhu tulid kokku 600 noort 20 Euroopa riigist.

Programm oli sisukas, tööd tehti töörühmades ning arutleti olulisi aktuaalseid küsimusi.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi heategevuslik jõululaat

17. detsembril peeti TMRG-s heategevuslikku jõululaata, mis on koolis armsaks saanud nii õpilastele, õpetajatele kui ka vanematele.

Sellel aastal kauba valik oli hiiglaslik: küpsetised, võileivad, jäätis jpm. Algkooli kaupade müümisega tegelesid õpilasomavalitsuse liikmed, kes  paralleelselt töötasid ka koolikohvikus „Kuldpõrsas“.

Sellel aastal koguti 1010 eurot. Raha otsustati jagada nii: 140 eurot anti üle Tallinna loomade varjupaigale Paljassaarel (8.a klassi õpilased, kes käivad seal vabatahtlikena aitamas, olid selle aktsiooni algatajateks). Ülejäänud summa 870 eurot annetati Tallinna loomaaiale ning TMRG määrati 2019. aastaks ühele papagoile (Ara araruna) vaderiks.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi arendusprojekt „Õpetajate arengut toetava kultuuri kujundamine“

Selle projektiga on loodud tingimused ja õpetajate valmisolek rakendada tänapäevaseid õpetamismetoodikaid. Samuti on loodud jätkusuutlik mudel õpetajate pidevaks arendamiseks ja enesearenguks ning organisatsioonikultuuri mudel, mis seda toetab. Projekti tulemusena on loodud terviklik dokument „Õpetajate arengu ja motivatsiooni süsteem“, mis ühendab endas õpetajate hindamise, motivatsioonisüsteemi ja arendamise. See on abiks suunamaks õpetajate motivatsiooni elukestvale õppele ja pidevale arengule ning ühtlasi õpitu rakendamisele.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

XI laste rahvaloomingu festival „Kaleidoskoop+“ Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi eestvedamisel

9.−17. mail 2019 korraldas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium XI laste rahvaloomingu festivali „Kaleidoskoop+“, mille eesmärgiks on eesti rahvuskultuuri säilitamine ja tundmaõppimine ning samuti ka teiste kultuuridega tutvumine. Festivalil olid haaratud rahvalaul, rahvatants, kujutav kunst, korraldati näitusi, viidi läbi Euroopa riikide foorum ning käsitöö õpitubasid, piduliku lõppkontsert korraldati Vene Kultuurikeskuses. Festival toimus koostöös MTÜ-ga Hea Loome Majandus, Tallinna Linnakantselei toetusel ja Tallinna Kodurahuprogrammi raames.

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium − ProgeTiigri tulevikutegijad

TMRG oli edukas „ProgeTiigri tulevikutegijad“ konkursil, milles osales 5400 õpilast kogu Eestist.

TMRG esitles füüsikatundi robot Fedjaga õpetaja Katerina Huseva juhendamisel, samuti ka „Targa koolivaheaja“ raames toimunud tehniliste ja disainavastuste foorumit robootikaringi juhendaja Andrei Kuntsmanni ning arendusjuht Aleksandra Munts-Avajõe juhendamisel. Kingituseks sai kool kolm komplekti MaKey MaKey, mille abil saab teha lastega uusi infotehnoloogilisi avastusi, näiteks teha banaanist või sõõrikust arvutiklaviatuuri.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium osales UNESCO koolide rahvusvahelises koostöös

1.‑2. novembril osalesid  Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi esindajad, 12. klassi õpilased Aleksandr Kraizmer ja Andrei Lebedev ning UNESCO gümnaasiumi töörühma liige, vene keele õpetaja Marina Ditina, UNESCO koolide koostöö raames toimunud VI rahvusvahelisel teaduslik-praktilisel õpilaste ja tudengite konverentsil „Kõrgtehnoloogiad ja ökoloogia“ Sankt-Peterburgis.

Esimesel konverentsipäeval oli neil ettekanne „Eesti rohelised koolid. Meediaplatvormid ja digitehnoloogiad“, teisel päeval kohtuti Peterburi Lütseumi nr 179 õpilastega, kus TMRG esindajad jutustasid oma koolist ning esinesid slaidprogrammiga Eesti Vabariigist.

Kutse konverentsile edastasid projekti „UNESCO koolid“ Eesti koordinaatorid Viktoria Rudenko ja Gedi Siimenson, kõrgel tasemel konverentsi korraldasid Peterburi Lütseume nr 179 ja Venemaa Tehnoloogia Ülikool MIERA.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

Hommikupuder Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis viidi 1.–17. oktoobrini ellu pilootprojekt „Hommikupuder“, mille käigus sai kogu koolipere koolisööklas hommikueineks tasuta putru süüa.

Peale selle toimus suur hulk üritusi, mis andsid õpilastele infot tervislikust toitumisest ja teraviljade kasulikkusest. Algkoolis arutleti teemal „Teravilja kasulikkus“ ja „Kasulik puder“. „Rohelise kooli“ projekti aktivistid korraldasid üritusi teemal „Tervislik toitumine on tervise alus“, inimeseõpetuse tundides räägiti tervisliku eluviisi kasulikkusest ja putrude söömise vajalikkusest.

Nädal varem valmistati koolis ette väljapanek teemal „Tervislik eluviis“ ja „See kasulik puder“ klassijuhatajate juhendusel.

10. oktoobril tähistati koolis rahvusvahelist pudrupäeva, kus korraldati aktsioon „Kutsume lapsevanemad pudrule“, õpilastele ja õpetajatele toimusid ka töötoad „Keedame putru õigesti ja maitsvalt“.

Projekti aitasid läbi viia kooli toitlustamise korraldaja OÜ Orfeum, kes oli lahkesti nõus kooliperele putru vaaritama ja projekti toetama, samuti firma „Veski Mati“, kes andis koolile tasuta 150 kilo teraviljahelbeid.

 

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 

PILDID

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium korraldas koolituse oma kolleegidele Narvast

28. septembril viis TMRG juhtkond läbi koolituse Narva koolijuhtidele ja Narva kultuuriameti töötajatele teemal „Sisehindamine“.

Koolituse teoreetilises osas tutvustati kooli sisehindamise rapordi koostamist, anti üksikasjalik ülevaade TMRG õppekasvatustegevuse korraldusest ning nüüdisaegsete õpetamismeetodite õppeprotsessi elluviimise põhiprintsiipidest. Päev lõppes kogemuste vahetamisega.  

 

Natalja Vergun, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis uued huviringid

Robootika: teadus ja ettevõtlus

4.–9. klasside õpilased said kooli huviringis ehitada roboteid, mis omakorda eeldas teadmisi füüsikast, keemiast, matemaatikast, 3D-modelleerimisest, infotehnoloogiast. Lisaks jagati teadmisi, kuidas toota esimesed toote näidised, kuidas turundada oma toodet jne.

Avasta ja imesta II

7. klassi õpilastele mõeldud huviringi-õpikoja „Avasta ja imesta II“ eesmärk on loodus- ja täppisteaduste populariseerimine lõimitud aineõppe kaudu, õpilastes uurimuslike oskuste ja loovmõtlemise arendamine, loodusteadusliku kirjaoskuse ja eneseväljendamise arendamine eesti keeles ning eesti ja vene koolide vahelise koostöö arendamine. Tegemist on ühisprojektiga, kuhu kaasati Haabersti Vene Gümnaasium ja Järveotsa Gümnaasium.

Õmblemise tehnoloogia: digitaalne disain ja ettevõtlus

5.–9. klasside õpilastele mõeldud huviringis õpiti õmblustehnoloogiat kompuuterõmblusmasina tööriista abil (sh õmblusmasinate programmeerimine), jooniste ja logode loomist vektorgraafikas ning omandati tikkimise baasteadmisi ja materjalide töötlemist uusimate vahendite abil. Huviringi käigus said valmis disainesemed, mida õpiti turundama, arvutama toote müügi- ja omahinda, arvestama kulusid ja tulusid. Kõiki huviringe toetas Tallinna Haridusamet.

 

Natalja Vergun, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor