3.2

Lasteaed Päikene

2018/2019. õppeaastal õppisid ja avastasid Lasteaed Päikene lapsed avastuskastide abil, alguse said toredad koostööprojektid ning laste valmistatud jõulukaartide ja -ehete heategevusmüügist saadud tuluga toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.

2018/2019. õppeaasta peateema oli Päikese lasteaias „Aeg käib tik-tak sammuga“. Esimest korda kasutati õppimiseks ja avastamiseks avastuskaste. Lapsed said olla teemade algatajad ja arendajad, nn Päikese avastuskiired. Iga rühm koostas ühisele teemale eelneval kuul teistele rühmadele avastamiseks nn avastuskasti, kus sees oli temaatiline ülesanne ja käega katsutav asi vms.

Lisaks toimusid õppeaasta jooksul esmakordselt nn avatud õpiruumi tegevused. Iga õpetaja viis ühel hommikupoolikul avatud õpiruumis läbi tegevuse teise rühma 4–7-aastastele lastele. Individuaalse lähenemisega õpikeskkonda kasutasid lapsed 3–4 kaupa.

Detsembri alguses toimus laste valmistatud jõulukaartide ja -ehete heategevusmüük. Selle tulemusena toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 450 euroga. Toetuse üleandmisel olid lapsi tervitamas SA Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja, õendusjuht, toetusfondi juhataja ning projektijuht. Töötajate sõnul oli see esmakordne, kui toetus tuli lasteaialastelt. Tänutäheks kingiti kümme vahvat raamatut „Urmelid ja kaksteist heategu“.

Käesoleval õppeaastal said alguse koostööprojektid Tallinna Ehituskooli ning Tallinna Keskkonnaametiga. Tallinna Ehituskooli õpilased remontisid lasteaia nukumajad ning laste mänguköögid. Tallinna Keskkonnaameti linnaaianduse projektis kasutavad lapsed Tallinna linna kingitud puidust lillekaste.

Sõle raamatukogu kutsus 20. oktoobrist 30. aprillini kõiki Põhja-Tallinna lasteaedu osalema lugemisprogrammis „Meie rühma raamat", mille eesmärk oli väärtustada lugemist kui lapse silmaringi ja sõnavara arendavat tegevust, samuti õpetada lastele meeskonnatööd ja teistega arvestamist. Lugemisprogrammi üldvõitjaks tuli Päikese lasteaia Päikesepesa rühm.

 

Allikas: Lasteaed Päikene

 

Lasteaia Päikene hea tegu