4.18

Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool tähistas 2018. aasta oktoobris kool 45. sünnipäeva. Veelgi väärikam, 90. sünnipäev, oli Tallinna toonase peaarhitekti Herbert Johansoni projekteeritud koolihoonel. Kool sai juubeliks uue logo ja lipu.

Kooli tähtpäevale pühendatud aktus sai humoorika võtme. Huvijuhi, õpilaste ja õpetajate koostöös valmis videofilm „Ristiku ringvaade“, kus muusikaõpetajad Mirjam ja Ago intervjueerisid direktorit Katrin Luhaäärt ja õpilaste lemmikõpetajaks valitud ajalooõpetajat Andres Hallikut.

Juubeliaastal võttis Ristiku kool kasutusele ka uuenenud sümboolika – ristikupuhmaga logo ja seda kandva kooli lipu, mis lehvib nüüd kooli peaukse kõrval. Ühest juurest kasvava ristikupuhma õied ja lehed on kui eri vanuses, eri väärtuste, huvide, annete ja vajadustega koolikollektiiv – keskkond, õpetajad, õpilased, kes kokku moodustavad ühise kasvumaastiku. Logo kujundas disainer Epp Korp.

Järgmisel õppeaastal avab Ristiku Põhikool kaasava hariduse põhimõttest lähtudes esimese tavaklassi Tallinna 20 õpilasele, keda asub juhendama „minu unistuste õpetaja“.

Ristiku põhikool on välja kasvanud välja 1960-ndate lõpus avatud eksperimentaalsest logopeediaklassist, eraldi koolina alustati 1973. aastal. Maja valmimisel 1928. aastal hinnati seda kogu Eesti moodsaimaks ja kauneimaks koolimajaks.

Koolimaja ajalooline taust ja väärikas interjöör loovad erilise hubase ja turvalise õppekeskkonna paarisajale põhihariduse omandamisel suuremat tuge ning tähelepanu vajavale õpilasele. Neid toetavad igakülgse abi ning toega nii professionaalsed tugispetsialistid kui pühendunud õpetajad. Õppetöö toimub väiksemates rühmades ja klassides, et igale lapsele jaguks õpetaja personaalset tähelepanu. Suurt tähelepanu pööratakse muusikale, rütmikale, pilliõppele ja kunstiteraapiale.

 

Kadri Viires, Ristiku Põhikooli projektijuht

 

Juubeliaastal võttis Ristiku kool kasutusele ka uuenenud sümboolika – ristikupuhmaga logo ja seda kandva kooli lipu

 

Ristiku Põhikooli 45. juubeli "Ringvaade". Direktor Katrin Luhaäärt intervjueerivad Mirjam Ja Ago