3.68

Tallinna Mutionu Lasteaed

Tallinna Mutionu Lasteaed on kogukonna tugevdamiseks, lastega seotud õppetegevuste mitmekesistamiseks ja lasteaiarõõmu säilitamiseks kaasanud kogu lasteaiapere.

Mutionu lasteaia tegevuses on saanud aastaid lüüa kaasa vabatahtlikud Euroopa riikidest. Lasteaiaperel on olnud võimalus kohtuda noortega Itaaliast, Saksamaalt ja viimati Hispaaniast. Sõpradele pühendatud nädalad veebruaris olid meeleolukad ja menüüs olid erinevatest rahvusköökide toidud. Sõbrapäeval korraldas liikumisõpetaja Regina Rebane temperamentse Vene-Hispaania peo. Mängupeol sai näha teiste rahvarõivaste ilu, tutvuda rahvapillide – balalaika ja kastanjettidega ning tantsida vene rahvatantsu „Kalinka“ ja hispaania tuliste flamenkorütmide saatel.

Märtsis keskendutakse teatrile. Iga-aastasel teatriõhtul kuu lõpus saab lisaks rühmade etendustele nautida lastevanemate trupi lavastust. Tublide laste, muusikaõpetaja Elvi Raidmäe ja rühmaõpetajate eestvedamisel esitab iga rühma teatriõhtuks ühisloomingut.

Aprillis kutsub Kristiine Linnaosa Valitsuse korraldatud traditsiooniline tantsupäev „Võluoja“ piirkonna lasteaedade lapsi osalema ja näitama, mida nad on selgeks õppinud. Mutionu lapsed esitasid tantsuõhtul liikumisõpetaja seatud värvikireva hispaania tantsu.

Mai algul toimub lasteaia huvitegevuste õhtu. Publiku ette astuvad lasteaia huviringide lapsed, vanemad, õpetajad, vilistlased ja külalised. Selle aasta üritust juhtis teletäht Maire Aunaste. Huviringide lapsed näitasid oma tugevust ja osavust, graatsilisust, võõrkeeleoskust, musikaalsust ja pillimängu, show-tantsu. Vahenumbritena sai kuulata laulu ja kitarrimängu, imetleda võistlustantsijaid ja näha hüpitshüplejate klubi Trikit treenerite etteastet. Lõpuks üllatas publikut lastevanemate ja õpetajate rahvatantsurühm Mutid ja Onud kahe eesti rahvatantsuga. Kevadine perepäev jätkus traditsiooniliselt lasteaia hoovis retroõhtuga.

 

Tagi Viilmaa, Tallinna Mutionu Lasteaia direktor

 

Lastevanemate teatritrupp esines lasteaia teatriõhtul 28. märtsil 2019

 

Rahvatantsurühm Mutid ja Onud huvitegevuste õhtul 6. mail 2019

 

Vene-Hispaania pidu 14. veebruaril

 

Mutionu lasteaed tähistas juubelilaulu- ja tantsupeo aastat rahvusliku mängupeoga

Tallinna Mutionu Lasteaed juhatas 2019. aasta juubelilaulu- ja tantsupeo sisse 23. mail oma lasteaia 1. laulu- ja tantsupeoga.

Nagu suurel laulu- ja tantsupeol algas ka Mutionu lasteaia rahvuslik mängupidu rongkäiguga. Rongkäigu eesotsas kõndis Mutionu lasteaia maskott ning tema järel marssisid rahvariietes mudilased ja õpetajad. Lasteaia sildi kandmise õigus anti kõige vanema rühma lastele. Uhkes rongkäigus liikunud pidulised tegid rahvamuusika saatel lasteaia õuealal tiiru pealtvaatajate ees.

Peo alustuseks kõlas Mutionu lasteaia oma laul. Ühendkoori juhatas lasteaia muusikaõpetaja Elvi Raidmäe. Mängupeo kava keskendus rahvapärimusele ning koosnes rahvuslikest laulumängudest ja eesti rahvatantsudest. Lauljate ja tantsijate pidu oli tulnud vaatama hulgaliselt huvilisi emasid-isasid, õdesid-vendi ja vanavanemaid.

Laulu- ja tantsupeo lõpus ütles lasteasutuse direktor tänusõnad peo juhile muusikaõpetajale, kes pani Mutionu lasteaia laste lauluhääled kõlama ja tantsujalad tantsu lööma peol, ning tänas kõiki tublisid laulu- ja tantsulapsi!

Kõikidele osalejatele ja korraldajatele kingiti mälestuseks rinnamärk. Mutionu Lasteaia 1. laulu- ja tantsupeo märgi ideekavandi autor on lapsevanem Urmas Mäss.

Vahva ürituse lõpus tantsiti tänutantsu.

 

Tagi Viilmaa, Tallinna Mutionu Lasteaia direktor

 

 

Mutionu lasteaia luuleõhtul pani kunstnik sõnad pildikeelde

Tallinna Mutionu Lasteaias on luuleõhtu „Eesti keele kaunis kõla“ toredaks traditsiooniks, mis avab lasteaias Eesti Vabariigi sünnipäevanädala. 20. veebruaril 2019 astus lavale tosin julget 4–7-aastast mudilast.

Lugemise ajal joonistas kunstnik Madli Luuk iga luuletuse juurde sobivad illustratsioonid, mis hiljem lasteaias näitusele pandi.

Ilusa nimega ürituse päevakava tutvustas ja esinemisi juhatas sisse Mutitädi Helju Laaniste. Muusikalise osa sisustas muusikaõpetaja Elvi Raidmäe, kelle eestvedamisel lauldi üheskoos Mutionu lasteaia laulu ja teisi tuttavaid lastelaule.

Sellise ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel on ennekõike oluline, mille pärast koos ollakse, olgu selleks siis rõõm toredatest elamustest ja esinemisjulguse saamisest või eestlastele kõige ilusama, armsama ja mõistetavama keele hoidmisest.

Lasteaia direktor tänas kõiki esinejaid, juhendajaid – õpetajaid ja lapsevanemaid, kes olid võtnud aega, et lastele luuletused selgeks õpetada.

 

Tagi Viilmaa, Tallinna Mutionu Lasteaia direktor

 

Madli Luuki illustratsioon Sissi Merriti luuletusele

 

Madli Luuki illustratsioon Maria Meisteri luuletusele