3.54

Tallinna Lille Lasteaed

16. mail 2019 korraldatud Tallinna Lille Lasteaia esimesel rattapäeval õpetati lapsi ohutult liiklema, osales 66 last.

Rattapäeva korraldamisega soovis lasteaia tervisemeeskond pakkuda kõigile lasteaia lastele rattaga liikumise võimalust, tuletada meelde ohutut sõitu jalg-, tõuke- või jooksurattaga ning värskendada teadmisi turvavarustusest.

Rattapäeva kordaminekule aitasid kaasa Nõmme rattakooli treener Kalev Nõmm ning Mustamäe ja Kristiine piirkonna noorsoopolitseinik Siiri Sepa koos abilisega. Maanteeamet toetas rattapäeva mitmete teabematerjalidega, värvi- ja nuputamisraamatuga „Minu tänav“, ratta- ja kodarahelkurite, rattakellade ning koonustega, mis õppesõiduks kohe kasutusse võeti.

Esmalt koguneti lasteaia hoovi. Kõigil rattaomanikel olid peas kiivrid ja seljas helkurvestid. Üritus võis alata. Kaks vanemat rühma jätkasid rattasõitu lasteaia kõrval Cederhilmi pargis, nooremad rühmad aga jäid õuealale.

Kalev Nõmm õpetas pargis rattasõitu. Lapsed õppisid sõitma piiratud alal, läbima kurve, sõitma mööda joont, pidurdama. Prooviti sõita ka muru peal, mis ei olnudki nii lihtne. Politseinikud rääkisid lastele, mis peab jalgratturil olema korras enne rattaga sõitma hakkamist. Kontrolliti üle, kuidas on lastel peas kiivrid, vaadati üle, kas rattad on sõidukorras. Selgus, et kõikidel lastel ei ole rattakiiver õigesti peas ja siis ei ole sellest abi. Tehti ka kuulus „munakatse“ kiivriga ja ilma kiivrita näitamaks, kuidas kaitseb kiiver lapse pead. See pakkus palju elevust ja jäi kindlasti meelde. Veel vaadati üle liiklusmärgid, mida lapsed peavad teadma tänaval liikudes, ning arutati läbi kohad, kus lapsed tohivad rattaga sõita. Politseinikud oli laste teadmistega väga rahul.

Viimaks said aiarühma lapsed sõita terve pargiringi, harjutada pidurdamist kallakust alla sõidul ja suuna näitamist käega. Sõimerühma lapsed sõitsid lasteaia liikumisväljakul jooksu- ja tõukeratastega ning tundsid ennast ka juba suurtena.

„Rattapäeva hakkab kindlasti kuuluma lasteaia iga-aastaste ürituste hulka, sest nii innustame lapsi liikuma ja aitame neil turvalisemalt ratastega sõitma õppida,“ võttis päeva kokku lasteaia direktor Veronika Kübar.

 

Veronika Kübar, Tallinna Lille Lasteaia direktor

 

Tallinna Lille Lasteaia esimesel rattapäeval õpetati lapsi ohutult liiklema