3.35

TALLINNA LASTEAED KARIKAKAR

2018/2019. õppeaastal said alguse mitmed projektid, mis laiendasid osalejate silmaringi, rikastasid laste igapäevast tegevust, peegeldasid kogukondade maailmavaadet, andsid kõigile võimaluse õppida, kasvada, areneda.

Lasteaed sai võimaluse osaleda Tallinna Haridusameti koordineeritud rahvusvahelises projektis URBACT III „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – ON BOARD“. Tänu projektis osalemisele laienes meie koostööpartnerite ring lähiümbrusest. Haabersti Noortekeskuses said lapsed teadmisi animatsiooni töötoas, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpilased tulid saama töökogemust lasteaeda ja toetasid oma abiga töötajate koolitusreisi ning kogu õppeaasta jooksul tehti koostööd Tallinna Rukkilille Lasteaiaga.

Karikakra ja Rukkilille lasteaia koostööprojekt „Kultuur elab läbi rahvatraditsioonide“ algatati erineva õppekeelega lasteaedade koostegevuseks, et väärtustada eesti kultuuri traditsioone ja õppida tundma teise kultuuri eripära. Projekti käigus said lapsed teadmisi eesti ja vene rahvatraditsioonidest nagu mardipäev, maslenitsa, ülestõusmispühad. Projekt toimus erinevates õpikeskkondades, lähtudes laste mõtetest ja ettepanekutest.

2918/2019. õppeaastal osales lasteaias töös esimest korda Erasmus+ vabatahtliku teenistuse projekti raames vabatahtlik. Projekti põhieesmärk on õppida ja õpetada erinevate kultuuride kaudu, muutuda avatumaks ja tolerantsemaks.

Aastat iseloomustasid uued kogemused, erinevad üllatusmomendid ning soov panustada koostöö arengusse kogukondade vahel, õiglase ühiskonna edendamisse.

Helle Randoja, Tallinna Lasteaia Karikakar õppealajuhataja

Haabersti lasteaedade laulupeoke

 

Kõik koos - kontsert „Kallile emale"