4.32

Tallinna Pae Gümnaasium

Tallinna Pae Gümnaasium teeb tihedat koostööd Lasnamäe linnaosa lasteaedadega. Projekt sai alguse aastal 2000 ja jätkub tänaseni. Selle eesmärgiks on laste mitmekülgne arendamine, järjepidevus järgmisesse haridusastmesse liikumisel ning tõhusam koostöö lasteaia, kooli ja lastevanemate vahel ühiste õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide elluviimisel.

Pae gümnaasiumis on eelkool, kuhu aasta enne 1. klassi astumist tulevad lapsed just Lasnamäe lasteaedadest. Kooli juhtkonnal ja õpetajatel tekkis soov tänada lasteaia õpetajaid ja juhtkonda õpilaste hea kooliks ettevalmistuse eest ning nii saidki alguse tänuüritused, mis muutusid traditsioonilisteks. Tänuüritustel osalesid lasteaedade pedagoogid, vanema rühma kasvandikud, juhtkonna liikmed. Hiljem hakati pidama ka ümarlauda, kus arutati lasteaia ja kooli päevakajalisi küsimusi. Aja möödudes muutusid kohtumised tihedamaks, temaatika avaramaks, koostöö efektiivsemaks.

Selle aasta projekti tegevused on mitmekesised ning partnerite ring on laienenud. Meie põhipartnerid on Sikupilli, Liikuri, Kivimurru, Pae, Suur-Pae ja teised Lasnamäe linnaosa lasteaiad.

Projekti suurimaks võiduks saab pidada positiivset tagasisidet kõigilt osapooltelt, kooli ja lasteaedade õpetajatelt ning õpilastest. Tulemused aitavad paremini mõista igaühe ülesandeid, mis koos annavad kindlustunde õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja ülesannete täitmisel.

 

Anna Luik, Tallinna Pae Gümnaasiumi huvijuht

 

Pae gümnaasiumi esimeste klasside pidu. Õpilased tänavad oma lasteaia õpetajaid 

 

Õpetajate päeval õpetasid Liikuri lasteaia lapsi Pae gümnaasiumi õpilased 

 

Liikluskasvatuse õppevahend Liiklusvanker – Pae Gümnaasiumist Liikuri lasteaiale

31. mail 2019 said Tallinna Liikuri lasteaialapsed kingituseks Maanteeameti ja Tallinna Pae Gümnaasiumi liiklusohutuse projekti käigus valminud õppevahendid – liiklusmärgid ning puidust vankri nende hoidmiseks.

Maanteeamet kinkis liiklusmärgid, maha rullitava sebra, vilkuva valgusfoori ja plastmassist koonustorbikud. Tallinna Pae Gümnaasiumi 7. ja 8. klasside poisid valmistasid tööõpetuse tundides liiklusmärkide postid ning puidust vankri.

Liikuri lasteaia liiklusnädala lõpus liikluspeol andsid koolilapsed koos huvijuhiga üle liiklusvankri liiklusmärkidega. Kaval Rebane, Prügi-Hiir, Maša ja Karu ning koolilapsed tutvustasid lasteaialastele iga märgi tähendust. Mängude kaudu omandasid lapsed oskusi ja teadmisi, kuidas liikluses ohutult toime tulla nii jalakäijana kui jalgratturina.

Kuna koolilastele väga meeldis õpetada väikseid sõpru, siis tihe koostöö jätkub.

 

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri Lasteaia õppealajuhataja

Anna Luik, Tallinna Pae Gümnaasiumi huvijuht

 

Liiklusvanker

 

Tallinna Pae Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli ühisseminar

Augusti lõpus 2018 pidasid Tallinna Pae Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikool Narva-Jõesuus ühisseminari „Kognitiiv-konstruktivistlik lähenemine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“.

Seminari viisid läbi kogenud psühholoog, tugiisik, nõustaja ja koolitaja, MTÜ Lapsele Oma Kodu keskuse juhataja Natalia Umarova ning koolitus- ja konsultatsiooniettevõte Meta-profit OÜ treener-konsultant Aleksandr Kotchubei.

Projektiga sooviti saavutada, et mõlema partnerkooli õpetajate (koolimeeskondade) teoreetilised teadmised ja arusaamad MÕK-ist, kaasavast haridusest, tööst HEV-õpilastega, ühisest õppimisest ning koostööst kohaliku kogukonnaga väljenduks nende igapäevases käitumises tööl, koolieetikas, suhtlemises ning kasutatavates õppemeetodites.

See õpiüritus oli uudne nii Tallinna Pae Gümnaasium kui Narva Vanalinna Riigikooli jaoks, sest kumbki polnud varem osalenud kahe maakonna õpetajate ühises koolituses, kus arendati organisatsioonikultuuri ühise õppimise ja kaasava hariduse vaatenurgast, arvestades nii oma kui ka partnerkooli kogemusi. Lisaks oli kognitiivne ja konstruktiivne õppimistrateegia paljudele õpetajatele uus ja tundmatu. Õpetajate asetamine õppija rolli aitas neil analüüsida oma käitumist ja panust kooli organisatsioonikultuuri.

Mis puudutab projekti tulemuste mõju kooli piirkonnas ja kogukonnas, siis kindlasti on ootus, et muutuksid eelkõige vanemad hoiakud, kus tihtipeale on näha usalduse puudumist uute haridusvaldakonna suundumuste ja valikute suhtes. Õpetajate hoiakute muutmisel peaksid muutuma ka lastevanemate hoiakud. Selline vastastikune mõju toob kaasa õpetajate ja lastevanemate aktiivsuse ja vastastikuse usalduse kasvu ning koostöö parendamist.

 

Pavel Alonov, Tallinna Pae Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja