3.26

Tallinna Kannikese Lasteaed

Tallinna Kannikese Lasteaias on saanud juba traditsiooniks, et tervisemeeskond korraldab vaimse ja füüsilise heaolu edendamiseks kogu lasteaiaperele – nii lastele, vanematele kui töötajatele kogu õppeaasta jooksul mitmeid arendavaid üritusi.

Igal õppeaastal koostab tervisemeeskond kindla eesmärgiga projekti. Seekord kandis projekt nime „Liigume tasakaalu“ ja selle raames korraldas lasteaia tervisemeeskond igal kuul lastele erinevaid osavus- ja tasakaaluharjutusi. Et lasteaias on erivajadusega lapsed, siis hoolitseti selle eest, et kõikidel lastel oleks võimalik võimetekohaselt kaasa teha ja tegevustest rõõmu tunda. Õpetajad toetasid igati tervisemeeskonda, kes aitas vajadusel lapsi juhendada. Mõned harjutused meeldisid lastele nii väga, et need lülitusid hiljem ka igapäevamängu. Näiteks prooviti võidu ühel jalal seista või joonistati õues olles liikumisrada ja võisteldi seal omavahel.

Tervisemeeskonna eestvedamisel püütakse tõsta ka lapsevanemate huvi lasteaias toimuva vastu, kaasates neid ühisüritustesse. Näiteks korraldati vanematega koos fotonäitus „Minu liikuv pere!“ ja traditsiooniline orienteerumisüritus, mille teema oli seekord „Tunne oma kodulinna“.

Kannikese lasteaias väärtustatakse ka oma töötajate tervist. Sel õppeaastal korraldati õpetajate päeva puhul töötajatele matk Paljassaarde, toimus ühine tervislik salatilõuna ja koos võtsid Maijooksust osa 12 lasteaia töötajat.

Kannikese lasteaed julgustab ka teisi lasteaedu looma oma tervisemeeskonda ja kaasama tervist edendavatesse tegevustesse lisaks lastele kogu maja töötajaid ning lapsevanemaid.

 

Maarja-Liisa Koitsalu, Tallinna Kannikese Lasteaia õppealajuhataja

 

Lapsed koos vanematega võimlemas

 

Terviseprojekti lõpetamine 23. aprillil

 

Linnupoegade rühma tasakaalurada

 

Naksitrallide rühma tasakaalurada

 

Kannikese lasteaia naiskond Maijooksul

 

Kannikese lasteaed viis läbi logopeediapäeva seminari

6. märtsil 2019 korraldas Tallinna Kannikese Lasteaed üle-euroopalise logopeediapäeva tähistamiseks seminari teemal „Tallinna Õppenõustamiskeskuse toe võimalused erivajadusega lastele“.

Üle-euroopalist logopeediapäeva tähistatakse alates 2006. aastast. Tallinna Kannikese Lasteaias on logopeediapäeva tähistatud teemakohaste seminaridega 2014. aastast. Sel aastal toimus üritus juba viiendat korda.

Seekordse seminari sihtrühmaks olid lasteaedade direktorid, tugispetsialistid ja õpetajad. Seminaril esines Tallinna Õppenõustamiskeskuse koordinaator Ruuda Lind, kes tutvustas õppenõustamiskeskuse toe võimalusi ja õppimisvõimalusi Ristiku Põhikoolis. Õppenõustamiskeskus on avanud mitmeid filiaale Tallinna haridusasutustes. Üks nendest asub Tallinna Kannikese Lasteaia ruumides, kus on loodud lisavõimalus saada logopeedilist abi.

 

Irja Keiv, Tallinna Kannikese Lasteaia direktor

 

Üle-euroopalise logopeediapäeva seminar Kannikese lasteaias