3.15

Sitsi Lasteaed 

Sitsi Lasteaias oli aasta teistmoodi, hoone sai uue kuue. Oktoobrist 2018 kuni juunini 2019 kestsid Sitsi Lasteaia hoones rekonstrueerimistööd. Tegemist oli ühe esimese lasteaiaga Tallinnas, mis sai KIK-ilt toetust hoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks.

Lasteaia kümme rühma kolisid asenduspindadele lasteaedadesse Kajakas, Pääsupesa, Kelluke, Mesipuu, Pelguranna, Maasika, Vindi lasteaeda ja Tallinna Heleni Kooli. Oli küll kitsavõitu, aga mahuti siiski ära.

Selle projekti eesmärk oli parandada lasteaia hoone energiatõhusust C-klassini ning vähendada hoonesse tarnitud energiat ja hoone ülalpidamiskulusid. Pakett nägi ette hoone välisseinte ja sokli soojustuse, olemasolevate pakettakende väljavahetamise kolmekordsete pakettakende vastu, välisuste vahetuse soojustatud metalluste vastu, rekonstrueerimist vajas kütte- ja elektrisüsteem, väljaehitamist uus soojatagastusega ventilatsioonisüsteem. Ehituse käigus ilmnesid ettenägematud lisatööd, mis olid vajalikud, et saavutada projekti eesmärk ning terviklik lõpplahendus. Sitsi Lasteaia hoone rekonstrueerimistööde projekt ja lisatööd said lisatoetust Tallinna linnalt. Rekonstrueerimistööd tegi Eviko Ehitus OÜ. Kogu ehitustegevust kontrollisid  Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhtivspetsialist Andrus Parm ja omanikujärelevalve poole pealt Toomas Kärvet AS-ist Infragate Eesti.

Sitsi lasteaed on tänulik kõigile, kes toetasid lasteaeda sellel huvitaval ajal.

 

Irina Voinova, Sitsi Lasteaia direktor

 

Sitsi Lasteaia rekonstrueerimine on hoos

 

Hoone on saanud uue kuue