3.52

Tallinna Liivaku Lasteaed

2019. aastal möödub esimesest üldlaulupeost 150 aastat. Tallinna Liivaku Lasteaia eestvedamisel toimus Mustamäe lasteaedade esimene laulupeoke 15 aastat tagasi.

Laulupeokesed toimuvad üld- ja koolinoorte laulupidudega samal aastal, kutsudes lapsi suurele peole. Laulupeokeste teema on tulnud laulu- või rahvamängust ning see lavastatakse peo esimeses osas. Sel korral lauldi ühiselt seitsmendat korda ja peoke kandis pealkirja „Kes aias ...”. Liivaku lasteaia muusikaõpetaja Karin Muldma ja endine õpetaja Illika Lõhmus kirjutasid tunnuslaulu „Laulupeoke”, kuhu on põimitud kõikide pidude pealkirjad ja iga peoga lisandub üks salm juurde.

Mustamäe lasteaedade VII laulupeokesest „Kes aias …” võttis osa 14 lasteaeda, dirigendiks oli traditsiooniliselt Raul Talmar.

Peo ettevalmistus algas juba sügisel, kui koos osalevate lasteaedade muusikaõpetajatega lepiti kokku repertuaar. Lasteaia õpetajatele viis Eve Jürlau läbi koolituse „Rahvarõivaste kandmise traditsioonidest”, sest on ju väga oluline, et osavõtjad oskavad hinnata rahvarõivaste ilu ja teavad nende kandmise traditsioone.

Laulupeoke algas rongkäiguga Tallinna Saksa Gümnaasiumi staadioni kõrvalt ja liikus vaskpilliansambli „Tuulisbrass“ muusika saatel Liivaku lasteaia õuealale, kus toimus ühislaulmine. Rongkäigu ees liikus laulupeokese tuli ja Mustamäe lipp. Rongkäiku ilmestasid lasteaedade lipud, maskotid ja lasteaedade sildid.

Laulupeokest juhtisid Liivaku lasteaia vilistlased Kertu Jahimaa ja Taavi Truumure. Peole aitas hoogu anda Liivaku lasteaia lõpurühma laps Anelle-Ly, kes oli mesilase rollis.

Laste laulmist saatis Mustamäe lasteaedade muusikaõpetajatest koosnev rahvapilliorkester, mille eestvedajaks oli Tallinna Lasteaia Kikas muusikaõpetaja Merike Müürsepp.

Laulude vahel esitasid „Leigarite“ lasteaiarühm laulumängu „Kes aias” Kihnu variandi, juhendas Liivaku lasteaia muusikaõpetaja Sirje Jõeleht.

Tantsupeo pererühmade tantsu „Kirisabalind” esitas tantsurühm „Rõõmupere” Raplamaalt Helen Reimandi juhendamisel.

Peale ühislaulmist toimus lastele piknik kaasavõetud moonakotiga ja Bambona kostitas peolisi puuviljadega, üritusele pani oma õla alla Mustamäe Linnaosavalitsus.

 

Karin Mägi, Tallinna Liivaku Lasteaia õppealajuhataja, laulupeokese projektijuht

 

Mustamäe lasteaedade VII laulupeoke "Kes aias ... ?"

 

Laulupeokese lauluraamat

 

Kohe algab ühislaulmine

 

Laulupeokesel sai ka tantsu lüüa