4.22

Tallinna Läänemere Gümnaasium

2017/2018. õppeaastal liitus Tallinna Läänemere Gümnaasium teaduspõhise programmiga „Liikuma kutsuv kool”, et vähendada õpilaste istumisaega ja suurendada liikumisaktiivsust koolipäeva jooksul. Aasta hiljem on liikumisest saanud koolipäeva loomulik osa, mis toob õppimise juurde koolirõõmu.

Populaarsed on temaatilised vahetunnid (nt tantsu-, osavus- või koostöövahetunnid) kooli aulas, võimlates, koridorides ja soojal ajal õues, liikumist toetavad mänguvahendid on õpilastele alati kättesaadavad. Sügisel 2018 läbisid meie õpilased „Liikuma kutsuva kooli” organiseeritud mängujuhi koolitused ja nüüd on nad mängujuhtide rollis. Tallinna Haridusameti toel on Tallinna Läänemere Gümnaasiumi keskkond muutunud liikuma kutsuvamaks, emotsionaalselt turvalisemaks, huvitavamaks ja arendavamaks.

Detsembris 2018 avati kooli seikluspark. Kooli koridori paigaldatud ronimisseinad teevad kitsa ruumi põnevamaks ja kutsuvad liikuma. Kooliruumi nutika planeerimise tõttu on koolis mobiilivabad piirkonnad, mis on mõeldud ühiseks mängimiseks (nt lauamängud, lauatennis, lauajalgpall) ja suhtlemiseks. Koolipäeva liikuvamaks muutumine toetab väärtuspõhise koolikultuuri arendamist, kuna eeldab koolipere liikmete omavahelist koostööd, sallivat suhtumist, kokkulepitud reeglitest kinnipidamist. Eriti suurt tähelepanu pööratakse tundide ja ürituste läbivimisele õues või looduses.

Läänemere gümnaasiumis on juba traditsioonilisteks saanud tervisepäevad, spordi- ja huvialade nädalad, isadepäeva matk-mäng, talgupäevad, „LOQUIZ” mängud – need kõik toimuvad aasta jooksul vabas õhus, toetades nii laste kui ka täiskasvanute aktiivset liikumist.

 

Jelena Smoljakova, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi projektijuht

 

Aktiivne vahetund 

 

Aktiivne ainetund 

 

Seikluspark ei seisa tühjalt