3.17

Tallinna Endla Lasteaed

Tallinna Endla Lasteaed viljeleb juba teist õppeaastat järjest rühmade ülest projektõpet, mille raames toimuvad terve lasteaia ühissündmused, peod ja ettevõtmised koos peredega.

Projektõppe tegevused ja tulemused võetakse kokku lasteaia siselehes Enda Endla, mis ilmub igal kuul ja on näha lasteaia huvigruppidele, samuti saab siselehega tutvuda lasteaias. Endla lasteaia projektõpe on edendanud koostööd, ühist õppimist ja kogemuste vahetamist, mis on loonud lasteaia juurde mõnusa kogukonna. Projektõppest on saanud alguse mitmed koostöö ja kogemuste jagamise üritused, kus lapsed saavad olla juhendaja rollis (robootika töötuba peredele, koostööpäev Vääna Viti Kodus jne) või väärtustada ühist kvaliteetaega (heategevuslik jõulukontsert Tallinna Loomaaias, emadepäeva Retrokohvik, Endla Laste Aiafestival). Ühist aega saavad Endla lapsed nautida alates selle aasta kevadest ka Laste Maailma Kohvikus, mis loodi lasteaia vana köögi asemele. Kohviku avamisega vähendati Endla lasteaia töötajate töö- ja terviseriske, seal kohtuvad kolm korda päevas lapsed, töötajad ja pered omavahel ning ühiselt arutatakse maailma asju. Laste Maailma Kohviku avamine pälvis ka tunnustuse „Tervise tegu 2019“.

Tänu projektõppele on lasteaial tekkinud koostöö Tallinna Ülikooliga ja on jagatud kogemusi külalistega Eestist, aga ka rahvusvahelisel tasandil, näiteks Saksamaa õpetajatega ja Prantsusmaa haridustöötajatega. Samuti on lasteaed jaganud kogemusi personalijuhtimisest ning sel aastal õnnestus Tallinna Endla Lasteaial saada Eesti Personalijuhtimise Ühingult (PARE) väikeste organisatsioonide laureaadi tunnustus ja pääseda Parima Personaliprojekti viie finalisti hulka. Loe lähemalt siit

Seoses PARE tunnustusega tekkis Endla lasteaial võimalus oma tegevust jagada ka ajakirja Personali Praktik juuninumbris. Lasteaia direktor Grüüne Ott kirjutas sinna artikli „Aed, kus õitsevad lapsed“, mis on loetav siit

 

Liina Sügis, Tallinna Endla Lasteaia õppejuht

 

Endla lasteaia aiafestival

 

Endla lasteaia meeskond

 

Endla lapsed viisid läbi väärtuspõhise kaasava õpipäeva Vääna Viti Kodus

Koostöö algas pärast lasteaias aprillis 2019 toimunud robootika töötuba peredele. Kogetu põhjal leidis üks lapsevanem, et laste juhendamisel robootikapäev pakuks erivajadustega inimestele huvi ja võimaldaks neil tutvuda selle valdkonna lihtsamate tegevustega.

21. mail 2019 olid lapsed koos Endla lasteaia õppejuhi Liina Sügise ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi erialal õppiva praktikandi Marita Türksoniga Vääna Vitis kohal. Õpipäeva viisid läbi Marleen Desiree, Joosep, Johann, Miriam ja Isabel Sipsiku rühmast (6–7-aastased). Lapsed õpetasid Vääna Viti Kodu erivajadustega inimestele Bee-Boti ja Blue-Boti kasutamist mitmetel tegevusmattidel. Kohalikud võtsid Endla lasteaia külalised sooja tervitusega vastu ja osalesid huviga, paljud soovisid katsetada kõiki matte ja proovisid aru saada, kuidas Bee-Bottide ja Blue-Bottide programmeerimine ehk kasutamine käib. Mõned vajasid juhendaja abi, kuid oli ka neid, kes said pärast esimest proovimist aru, kuidas mesilane töötab ja kuidas teda programmeerima peaks, et ta jõuaks soovitud kohani/ruuduni.

Kohtumine oli äärmiselt meeldejääv ja põnev kogemus Endla lasteaiale ja Vääna Viti Kodu elanikele ja personalile. Kasvatades sallivat põlvkonda on oluline kontakt ja suhtesillad nendega, kes eristuvad või kellest me osavamad oleme.

 

Grüüne Ott, Tallinna Endla Lasteia direktor

Liina Sügis, Tallinna Endla Lasteia õppejuht

 

Õppejuht Liina Sügis ja praktikant Marita Türkson ning Endla lasteaia Sipsiku rühma lapsed Vääna Viti Kodus koos kohalikega

 

Endla lasteaia õpipäev Vääna Viti Kodus