3.19

Tallinna Jaan Poska Lasteaed

Tallinna Jaan Poska Lasteaed koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskuse nõustaja Tiina Arandiga viis 2018/2019. õppeaastal läbi projekti „Oskuste õpe”.

Projekt oli suunatud lastele omandamaks oskusi, mis on vajalikud lasteaias hakkama saamiseks. Projekti raames said koolitust said ka lasteaia personal ja lapsevanemad.

Projekti idee sai alguse 2017. aasta kevadel, kui lasteaed pälvis Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursil „Hea lasteaia rajaleidja“ samanimelise tiitli. Eetikakeskuse poolt oli kriitiliseks sõbraks Tiina Arandi, kelle ettepanekul saigi 2018. aasta kevadsuvel koostatud Innovele projekt „Oskuste õpe”.

Kokkuleppel pedagoogilise personaliga võeti õpitavate oskuste aluseks rühmade head tavad, mis aitavad lapsel hakkama saada igapäevases lasteaiaelus. Näiteks on noorematel rühmadel tavaks mänguasjade jagamine ja vanematel rühmadel kaaslase aitamine. Igal kuul tegeleti süvendatult ühe oskusega. Õppeaasta lõpus korrati koos lastega kõik õpitud oskused üle.

Lapsed said kogu protsessi käigus avaldada oma arvamust heade tavade kohta, jälgida enda käitumist ja vajadusel ka teistele lastele uusi oskusi meelde tuletada. Projekti lõpus premeeriti vanemaid rühmi kinohommiku ja nooremaid rühmi väikese matka ja piknikuga.

Järgmiseks õppeaastaks on lasteaed planeerinud kaasata rohkem vanemaid ja välja selgitada, milliseid oskusi koostöös koostöös koduga on vaja õppida.

 

Kai SadeTallinna Jaan Poska Lasteaia õppealajuhataja

 

Õpetajad arutlemas, missugused head tavad aitavad lastel paremini toime tulla

 

Lapsevanemad kuulamas

 

Pidulik lõpp. Koolitaja Tiina Arandi ja lasteaia direktor Helve-Annela Õisma