3.45

Tallinna Lasteaed Südameke

Tallinna Lasteaed Südameke rikastas 2018/2019. õppeaastal lasteaialaste päevi erinevate koostööprojektidega. „Üheskoos on ju lõbusam ja toredam!“ tõdesid nii lasteaialapsed, õpetajad kui lapsevanemad.

Tallinna Lasteaia Südameke õppeaasta algas erinevate kultuuride mängupäevaga. Südameke võõrustas Unistuste, Magdaleena, Kiisa ja Kadrioru lasteaeda. Lapsed esitasid erinevate rahvaste laule tantse ja luuletusi.

Jõulude eel toimus traditsiooniline koostööüritus Tallinna Ühisgümnaasiumiga, kus eesti koduse keelega koolilapsed, kes õpivad koolis vene keelt, esinesid lasteaialastele laulude, tantsude ning luuletustega ning neid vastu võtvad vene koduse keelega lasteaialapsed näitasid omakorda oma eesti keeles selgeks õpitud etteastet. Üritused lõpevad alati ühise mängu ja tantsuga.

Südamekese lasteaed osales kesklinna seitsme lasteaia koostööprojektis „Meie koduteed“. Projekti raames vaatlesid ja kaardistasid pered oma lapse teekonda lasteaeda. Pere ühistööna valmis kollaaž, mida kõik osalejad said näha projekti lõpuüritusel. Projekti lõpus tähistati 14. märtsil üheskoos emakeelepäeva Hopneri Majas, kus esinesid kõigi osalenud lasteaedade lapsed ja lastele luges oma raamatut „Koju“ kirjanik Indrek Koff.

Väärtustamaks õpetaja abide tänuväärset tööd oli lasteaed Südameke osaline neljanda Tallinna kesklinna lasteaedade õpetaja abide konverentsi korraldamises. Seekordne konverents kandis nime „Kohalolu kunst“. Konverentsipäeval jagati oma kogemusi ja mõeldi üheskoos välja lahendusi. Räägiti sellest, kuidas digivahendid oleksid suhtlemise toetajad, mitte peamine suhtlusvahend, kuidas keskenduda ühele asjale korraga ja vajadusel hetkeks enda jaoks aega maha võtta.

 

Allikas: Tallinna Lasteaed Südameke

 

Südamekese lasteaia õpetajad

 

Pääsusabade rühm emakeelepäeval

 

Ühislaul Ühisgümnaasiumiga