3.7

Lasteaed Ojake

Soome-ugri rahvustele pühendatud päeva eelõhtul 18. oktoobril 2018 tutvusid Lasteaia Ojake vanemad lapsed komi-permi rahvaga.

Muusikasaalis toimunud teatrihommikul esines Komi Kultuuriseltsist Svetlana Kolchurina komi-permi muinasjututegelase Sizimka rollis. Ta jutustas lastele, kust on pärit komi-permi rahvus ning mis ühendab soomeugrilasi. Samuti selgitas, millised rahvused kuuluvad ühte keelkonda ja mis on nende rahvuste emakeeled.

Sizimok jutustas lastele komi-permi keeles kõikidele hästi tuntud muinasjuttu „Kanake Rjaba”.

Koos oma abilistega, muinasjutuvestja (lasteaia Ojake õpetaja Julia Larionova) ja tema tütrega (6-aastane Sofia Ojakesest), esitas ta interaktiivse muinasjutu „Lõngakera”, mille ajal lapsed tutvusid komi-permi muinasjututegelasega, vastasid küsimustele muinasjutu sisu kohta, osalesid aktiivselt mängudes, mida osatakse hästi mängida emakeeles, kuid üritusel kõlasid need ka komi-permi keeles. Ürituse lõpus tehti kokkuvõte keelte õppimise vajalikkusest, sest paljud keeled on meie sugulaskeeled ja kuuluvad meie emakeelega ühte keelterühma.

Kuna sündmus pakkus suurt huvi nii noorematele kui ka vanematele kohalolijatele, korraldati samateemalisi teatrihommikuid ka Põhja-Tallinna lasteaedadele. Lasteaia Ojake meeskond külastas Naeratuse, Taime ja Kajaka lasteaedu.

Teatrihommiku kohta tuli ohtralt positiivset tagasisidet, kuna osavõtjad said uusi teadmisi, põnevaid emotsioone ja muljeid. Jättes hüvasti Sizimokiga, kutsusid lapsed teda uuesti lasteaeda külla.

 

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

 

Komi-permi rahvariided

 

Muinasjutt „Kanake Rjaba” komi-permi keeles

 

Õppemäng „Käpapatrull tutvustab liikluseeskirju”

Linnaliiklus muutub aina tihedamaks. Selleks, et lapsed suudaksid turvaliselt käituda ja tänavatel ohutult liigelda, tehti Lasteaia Ojake territooriumile  liiklusrada, kus igaüks saab olla nii autojuhi, politseiniku või jalakäija rollis.

Töörühm, kuhu kuulusid Viktoria Beduhhina, Irina Melnikova, Alina Morozov, valmistas ette kakskeelse KVEST-mängu. 

14.–17. maini 2019 kutsus Ojakese lasteaed loodud liiklusväljakule lapsi Põhja-Tallinna lasteaedadest. Kolde, Pelguranna, Taime ja Mesipuu lasteaiad võtsid rõõmuga kutse vastu ja  lapsed said vahva tegevuse käigus teadmisi turvalisest liiklemisest.

Üritusi viisid läbi Käpapatrulli tegelased  Raider (Kristi Tarassov ja Irina Melnikova), Sky (Alina Morozov) ja Chase (Regina Liiver). Nad andsid lahendada huvitavaid mõistatusi ja ülesandeid ning selgitasid lastele mängude abil liikluseeskirju. Tegelased näitasid liiklusmärke, selgitasid nende  tähendust ja andsid ülesandeks paigaldada need õigetesse kohtadesse lasteaia territooriumil. Vastutasuks saadi pusletükk. Kokku tuli koguda neid kuus ning saadud pilt juhatas aardeni, mis oli peidetud lasteaia hoovi.
Lapsed nautisid mängu, liikumist, ratastega ja akuautodega sõitmist.

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

 

Käpapatrull