3.59

Tallinna Loitsu Lasteaed

Septembrist kuni maini viisid Tallinna Loitsu Lasteaed, Tallinna Linnamäe Lasteaed ning Tallinna Õppenõustamiskeskus koos läbi kostööprojekti „Kui ma räägin varem, on mu lapsepõlv parem“, mille eesmärk oli sõimeealiste laste kõnehäirete ning arengu mahajäämuse varajane märkamine, sekkumine ja kõnearengu igakülgne toetamine.

Õppeaasta jooksul jälgiti kompleksselt sõimerühmalaste arengut ning seda toetasid igakülgselt spetsialistid, õpetajad ning vanemad.

Projekti käigus soetati vajalikud abi- ja õppevahendid kõnearengut toetavate harjutuste ja mängude edukaks läbiviimiseks.

TÕNK-spetsialistid (logopeed, eripedagoog ja psühholoog) viisid läbi kaks vaatlust igas projektis osalenud lasteaia rühmas ning koosolekud lastevanematele, kus lapsevanemad said soovitusi lapse arengu eri aspektidest.

Kõnearengu toetamiseks korraldasid õpetajad oma rühma lastele hingamis-, artikuleerimis- ja sõrmeharjutusi. Õpetajad vahetasid aktiivselt infot paremate harjutuste otsimisel ja väljatöötamisel. Lasteaia logopeedid nõustasid õpetajaid tegevuse korraldamisel. Tegevuste edukaks elluviimiseks loodi suhtlemisvõimalused kõigi osapoolte jaoks – seitse kinnist gruppi Facebooki suhtluskeskkonnas (iga lasteaiarühma jaoks eraldi), kus lapsevanemad, kahe lasteaia kolleegid ja Tallinna õppenõustamiskeskuse logopeed, eripedagoog ja psühholoog jälgisid laste edusamme, jätsid oma soovitusi, õppemeetodeid, linke selleteemalistele artiklitele jne. Pedagoogid pildistasid ja tegid videosalvestusi õppetegevustest. Lapsevanemad said vaadata oma laste edusamme Facebooki kaudu ning korrata tegevusi ka kodus. Õpetajate ja erispetsialistide koostööna valmis kogumik harjutustest ja mängudest, mis soodustavad lapse kõne ja keele arengut. Projektis osalejate tagasiside oli väga positiivne. Õpetajad said häid kogemusi ja palju uut informatsiooni ning kindlasti töötavad selles suunas ka edaspidi.

 

Jekaterina Gritsevskaja, Tallinna Loitsu Lasteaia direktor

 

Mäng ja harjutused koos

 

 

Lasnamäe lasteaedade teatevõistlustel pandi proovile mudilaste kiirus ja osavus

17. aprillil 2019 toimus Lasnamäe kergejõustikuhallis Lasnamäe lasteaedade teatevõistluste päev, kus võistles 260 last 26 lasteaiast.

Igasse võistkonda kuulus kümme 5–7-aastast last (5 tüdrukut ja 5 poissi). Kuigi spordihall on suur, ei mahu sinna kõik Lasnamäe lasteaiad korraga, seepärast võisteldi kahes vahetuses.

Päev algas rongkäiguga, mille tegid atraktiivseks meeskondade ühtsed vormid ning kandetahvlid lasteaedade nimedega. Ürituse avasid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Eve Annus ning linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap.

Meelespea lasteaia ujumisõpetaja Inna Adami juhendamisel tehti soojendusvõimlemist ning mängud said alata. Kergejõustikuplatsil viidi läbi neli teate-osavusvõistlust: pendelteatejooks, käsijalgpall, paarisjooks pulgaga ja jooks vahetusega. Järgnes ringteatejooks, eraldi poistele ja tüdrukutele. Võistluste lõpus autasustati kõiki lapsi.

Võistluspäeva korraldas Tallinna Loitsu Lasteaia muusikaõpetaja Laura Johanson, teda abistasid Inna Adami Tallinna Meelespea Lasteaiast, Jane Püvi, Katri Plooman ja Hedi Saar Tallinna Loitsu Lasteaiast ning Igor Filin ja Piret Kollo Tallinna Paekaare Lasteaiast.

Üritust toetasid Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kadarbiku OÜ, Koduekstra, Kommipomm, Uniplast, Magaziin, Strenge OÜ.

Tegu oli igakevadise üritusega, mida korraldatakse aastast 2015.

 

Jekaterina Gritsevskaja, Tallinna Loitsu Lasteaia direktor

 

Lasnamäe lasteaedade teatevõistluse päev