4.26

Tallinna Mahtra põhikool

2018/2019. õppeaastal tähistas Tallinna Mahtra Põhikool oma 35. sünnipäeva. Kogu aasta jooksul korraldati kooli aastapäevale pühendatud üritusi, milles osalesid õpilased, vanemad, töötajad.

23. oktoobril 2018 toimus Vene Teatris pidulik aktus ja kooli juubelikontsert, kuhu olid kutsutud igast klassist  tublimad ja aktiivsemad õpilased koos vanematega, sõbrad teistest koolidest ja lasteaedadest, haridusametist, linnavalitsusest, Lasnamäe linnaosast ning projektipartnerid Moskvast, Georgiast ning Lätist. Külalisi tervitati ettekannetega, milles tutvustati kooli minevikku ja tänapäeva ning autasustati kooli kauaaegseid töötajaid.

Aastapäeva tähistamise üritused algasid kohe uue õppeaasta alguses, kui kogu kooliperega „kallistati” koolimaja ning fotografeeriti kõiki õpilasi, õpetajaid ja teisi töötajaid.

Õpilaste, nende vanemate ja õpetajate ühistööna valmisid luuletusi, laule ja tantse sisaldavad videoõnnitlused. Õpilasesindus intervjueeris kooli juhtkonda ja neid õpetajaid, kes on töötanud  koolis pikki aastaid.

Õpilaste ühistööna valmis värviline seinapannoo kooli fuajee seinale, kuhu lapsed kirjutasid oma parimad soovid koolile.

4.–9. klasside õpilastele viisid vene keele õpetajad läbi etteütluse teemal „Huvitavat meie kooli kohta”.

Kogu terve aasta kestis fotokonkurss „See on minu kool”, samuti noorte luuletajate konkurss „Pühendatud minu kallile koolile”.

 

Inna Ermel, Tallinna Mahtra Põhikool

 

Lapsed näitavad, kui vanaks on kool saanud  

 

Valmis värviline seinapannoo kooli fuajee seinale, kuhu lapsed kirjutasid oma parimad soovid koolile