3.16

Tallinna Asunduse Lasteaed

Tallinna Asunduse Lasteaias leidis 2018/2019. õppeaastal aset mitmeid huvitavaid üritusi. Eriti silmapaistvateks on projekti „Erinevus rikastab“ raames läbi viidud moe-show, varasemalt osaletud Erasmus+ projekti jätkukoolitus ning lasteaia enda laulu- ja tantsupidu.

Tallinna Asunduse Lasteaial on selja taga tegus õppeaasta. Kõikide igapäeva toimetuste kõrval käis lasteaias ka tihe projektide ja ürituste planeerimine, korraldamine ja läbiviimine. Kõikide vahvate ürituste seast väärivad märkimist kolm üritust, mis kannavad endas üht ääretult tähtsat organisatsiooniväärtust – koostöisust.

Kuna lasteaed osaleb „Rohelise kooli“ programmis, siis oli õppeaasta üks teema globaalne kodakondsus. Teema raames tuli lasteaia muusikaõpetaja Helin Sõnum ideele korraldada moe-show, et tutvustada eri rahvaste kultuure. Koos liikumisõpetaja Gülnara Niglasega pandi pead kokku ja mõeldi välja projekt, kuhu olid kaasatud ka teised lasteaiad. Koostöös õpetajate, lapsevanemate ja lastega viidi projekt edukalt läbi.

Lisaks toimus lasteaias ka Erasmus+ rahvusvahelise koostööprojekti jätkukoolitus, mille raames käisid lasteaias külas teadlased Hispaania teadus- ja koolituskeskusest El CSIC en la Escuela. Asunduse lasteaia ja külalislasteaedade õpetajatele viidi läbi hariv ning praktiline koolituse teaduse ja helide teemal. See projekt oli ilusaks lõpetuseks juba pikemaajalisele rahvusvahelisele koostööle.

Lasteaia laulu- ja tantsupidu näitas, kui edukas on koostöö oma inimeste vahel. Muusikaõpetaja Helin Sõnumi eestvedamisel loodi laulu- ja tantsupeo töögrupp, kes planeeris peo ettevalmistused ja käigud. Peole olid kaasatud kõik rühmad, ka sõimerühmad. Publikuks olid kutsutud lapsevanemad. Tegemist oli äärmiselt eduka ja kauni peoga, kuhu panustas kogu lasteaia personal, lapsed ja ka lapsevanemad.

Need kolm suurüritust näitavad, kuivõrd menukas võib olla koostöö organisatsioonide ja osapoolte vahel. Positiivsed emotsioonid, tänud ja õnnestumine on Tallinna Asunduse Lasteaeda kõvasti motiveerinud, et ka edaspidiselt mõelda huvitavaid projekte.

 

Kerttu Geidik, Tallinna Asunduse Lasteaia õppealajuhataja

 

Asunduse lasteaia ja külalislasteaedade õpetajatele viidi läbi hariv ning praktiline koolituse teaduse ja helide teemal

 

Asunduse lasteaia laulu- ja tantsupidu

 

Tallinna Asunduse Lasteaed osales aastatel 2016–2018 Erasmus+ projektis „Teaduslik kirjaoskus koolis“

Projektis osalesid teadlased Hispaania teadus- ja koolituskeskusest El CSIC en la Escuela ning haridustöötajad Eestist, Leedust, Poolast, Itaaliast ja Hispaaniast. Eesti haridustöötajad olid Asunduse Lasteaiast Eneli Kajak, Kristel Kukk ja Siiri Kliss.

Sel õppeaastal toimus projekti jätkukoolitus. Koolitajad CSIC teadus- ja koolituskeskusest tulid Asunduse lasteaeda külla ja viisid läbi koolituse teemal „Discovering the nature of sound: a STEM Project of scientific research in the classroom“.

Koolitus toimus lasteaias 25. ja 26. märtsil. Koolitusel osalesid lisaks Asunduse lasteaiaõpetajatele ka õpetajad Tallinna Lasteaiast Kirsike ja Tallinna Ümera Lasteaiast.

Koolituse eesmärk oli anda õpetajatele teadmisi teaduse ja heli valdkonnas ning valmistada neid ette antud teema õpetamiseks lastele. Koolitus oli üles ehitatud põnevalt ning teooriat toetasid praktilised katsed ja videod. Koolitusel olnud õpetajad tõdesid, et teadust on tõepoolest võimalik õpetada ka lasteaias, kuna praktiliste tegevuste ja katsete abil saab teemale lapsekeskselt läheneda.

14. mail toimus Madridis teadus- ja koolituskeskuse El CSIC en la Escuela korraldatud IX teaduslik konverents, kus Tallinna Asunduse Lasteaiast Kristel Kukk ja Siiri Kliss käisid tutvustamas seda koostööprojekti.

Koostööprojekt Hispaania teadlastega on kahtlemata olnud silmi avav kogemus – teadus, mis lasteaias jääb oma keerukuse tõttu pigem käsitlemata, sai tehtud lihtsaks, huvitavaks ja praktiliseks. Nüüd on õpetajatel võimalus katsetada koos lastega ning tekitada neis edasist huvi teaduse vastu.

 

Kerttu Geidik, Tallinna Asunduse Lasteaia õppealajuhataja