3.83

Tallinna Tuule Lasteaed

Tallinna Tuule Lasteaed on rahvusvahelise programmi „Roheline kool“ liige. „Rohelise kooli“ programmist võtab osa 51 000 haridusasutust 67 maalt, Eestist 120 haridusasutust. Eesmärk on keskkonnahariduse abil edendada maailma jätkusuutlikku arengut. Juunis tunnustati paremaid Rohelise lipuga, nende hulgas ka Tallinna Tuule Lasteaeda.

„Rohelise kooli“ projektis on kümme teemat: elurikkus ja loodus, meri ja rannik, lasteaia õu, kliimamuutused, energia, vesi, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, transport, prügi ja jäätmed, millest iga haridusasutus valib põhjalikumaks läbitöötamiseks ühel aastal kolm teemat. Tuule lasteaed valis 2018/2019. õppeaastaks elurikkuse ja looduse, tervise ja heaolu ning jäätmete teema. Programmi tööd juhtis lasteaias keskkonna töörühm, kuhu kuulusid nii täiskasvanud kui lapsed.

Elurikkuse ja looduse teemaga tegid lapsed tutvust lasteaia õuealal.

Rändlindude saabumise ajal toimus lastele aialindude tundmise viktoriin ja samaaegselt veebipõhine viktoriin peredele.

Traditsiooniliselt toimusid matkad looduskoosluste tundmaõppimiseks. Sügisel käisid lapsed Pääsküla rabas, kevadel aga Aegna saarel. Perematkal mais matkati lasteaia juurest läbi Hundikuristiku Kadrioru pargi Jaapani aeda.

Tervise- ja heaolu teema hõlmas lõppenud õppeaastal mitmeid täiendavaid liikumistegevusi.

Prügiteemat käsitleti eriliselt lasteaia robootikaringis, kus koolieelikud ehitasid, programmeerisid ja esitlesid prügikoristusroboteid, mis võivad töötada nii vees kui maal. Jäätmeteema puhul peeti tabelit ja arvestust, kui palju toitu lapsed tarbivad, ära söövad ja kui palju läheb jäätmetesse. Kõigis rühmades sorteeriti paberit ja biojäätmeid.

Keskkonnateemad on Tuule lasteaiale olnud südamelähedased juba aastaid.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Kevadel Aegna saarel

 

Raamatud aitavad Tuule lasteaia lastel maailma avastada

Tallinna Tuule Lasteaia lapsed on suured raamatusõbrad. Igal aastal võtavad nad osa Põhjamaade Ministrite Nõukogu ellukutsutud raamatute ettelugemise nädalast.

Selle aasta teema oli „Kangelased Põhjalas“. Lasteaias loeti kaaslastele ette ja lavastati E. Raua „Sipsikut“ ja „Naksitralle“, I. Marani „Londistet õige nimega Vant“, A. Perviku „Kunksmoori“, A. Paistiku „Klaabut“, E. Niidu „Krõlli“ ning soome kirjaniku H. Mäkelä „Härra Huud“ ja rootsi kirjaniku A. Lindgreni „Pipi Pikksukka“.

Tihe koostöö on lasteaial Paepealse raamatukoguga. Lapsed käivad raamatukogu haridustundides ja raamatukogu paneb viis korda aastas kokku Mesilase Miti raamatukärje viiekümne uue raamatuga ning saadab need lasteaeda, et lapsed saaksid neid lugeda ja uurida.

Sellel kevadel tegid raamatukogutöötajad üllatusvisiidi lasteaeda, kus nad tulid lasteaia õuele raamatujalgrattaga raamatuid näitama. Hommik kujunes väga vahvaks, sest miks mitte lugeda raamatuid ka õues.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Tuule lasteaia raamaturatas

 

Spordi algtõed saab selgeks Tuule lasteaias

Tallinna Tuule Lasteaia liikumisõpetaja Mari-Ann Järve soovib, et lapsed omandaksid sportliku kirjaoskuse juba lasteaias.

Selleks viis ta läbi liikumistegevusi, kus õpetas lastele selgeks spordialade põhiliikumised ja viis läbi mängulisi üritusi, kus lapsed said oma oskusi kasutada. Sügisel alustas õpetaja jalgrattakooliga, kus lisaks vigursõidule tuli selgeks õppida ka liiklusohutus. Edasi tuli koolieelikute kergejõustiku – 60 m jooksu, palliviske ja kaugushüppe – õppimine ja harjutamine õues, mis päädis oma tulemuste kirjapanemisega. Novembris oli sportliku mänguasja nädal, kus lapsed võtsid kodust kaasa just sportlikke mänguasju, selle eesmärk on suunata peresid niisugustele mänguasjadele tähelepanu pöörama. Isadepäeval võeti isad liikumistundidesse abitreeneriteks. Talvel toimusid lasteaia meistrivõistlused hüppenööriga hüppamises, korvpallivisetes ja tõkkejooksus. Kui lumi tuli maha, viis õpetaja tegevustevabal ajal läbi suusakooli. Naistepäeval mindi emadega uisutama. Aprillikuus oli traditsiooniline spordipäev Lasnamäe Kergejõustikuhallis. Maikuus võeti järjekordselt mõõtu kergejõustikus ja iga laps sai võrrelda oma sügisesi ja kevadisi tulemusi. Kevadeks olid lapsed nii osavad ja kiired, et saavutasid häid tulemusi nii Audentese üle-eestilisel spordipäeval kui Lasnamäe lasteaedade teatejooksus. Õppeaasta lõpetas kõigi rühmade ümber maja teatejooks.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Tuule lasteaia kergejõustik

 

Tuule lasteaia suusakool

 

Tuule lasteaia rattakool

 

Kabekool Tuule lasteaias

Sellel aastal õppisid Tallinna Tuule Lasteaia 5–7-aastased lapsed kabet mängima.

Terve veebruari- ja märtsikuu õppisid ja harjutasid lapsed rühmades õpetajate juhendamisel kabemängu. Lõpuks valiti igast rühmast parimad mängijad, kokku kolmkümmend last, kes osalesid Tuule lasteaia kabevõistlustel. Kolmes voorus selgitati parim Tuule lasteaia kabetaja. Võistluse peakohtunik oli õpetaja Liisa Maalder, kes on ise Eesti kabemängu meister.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Tuule lasteaia kabeturniir

 

Tuule lasteaiale meeldib matkamine

Kuna Tallinna Tuule Lasteaed on „Rohelise kooli“ liikumise liige, siis meeldib nii õpetajatele kui lastele ja ka peredele käia koos looduses matkamas ning õppida tundma ümbritsevat keskkonda.

Sügisel käisid kõik aiarühmad Pääsküla rabas rabakooslust ja sügise tunnuseid uurimas. Kevadel võtsid vanemad rühmad ette merereisi Aegna saarele, et tundma õppida sealset loodust ja võimalusi selle hoidmiseks. Koos peredega viidi läbi traditsiooniline kevadmatk lasteaia juurest läbi Hundikuristiku Kadrioru Jaapani aeda. Koos teiste Lasnamäe „Rohelise kooli“ lasteaedadega matkati Pae pargis, kus lapsed lahendasid keskkonna ja loodusega seotud ülesandeid. Iga rühm käib aasta jooksul vähemalt kümnel korral matkamas, kas siis Tallinna parkides ja metsades või lasteaia õpetajate välja töötatud õpperadadel.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Tuule lasteaia lapsed Pääsküla rabas

 

Robootika „Rohelise kooli“ teenistuses

Tallinna Tuule Lasteaias saavad koolieelikud õpetaja Raige Ifradi juhendamisel teadmisi robootikast.

Lapsed õpivad tulevikuks väga vajalikku programmeerimise kirjaoskust, mida läheb vaja lisaks lugemis- ja arvutamisoskusele. Kuna lasteaed kuulub „Rohelise kooli“ programmi, siis ka robootikateemad on seotud keskkonnateemadega. Lapsed arutlevad ühiskonnas ning keskkonnas olevate probleemide üle ja mõtlevad, kuidas saaks neid lahendada. Appi võetakse robotid, millele lapsed ise koodi mõtlevad, ehitavad ja programmeerivad. Lõpuks esitletakse robotit ka teistele. Tuule lasteaia leidurite käest saab tulevikus tellida merepõhja puhastamise, igalt poolt prügi koristamise ja ümbertöötlemise roboteid.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Laste meisterdatud robot

 

Tuule lasteaias tunnevad kõik koduaia linde

Tallinna Tuule Lasteaia üks käsitletav „Rohelise kooli“ teema oli sellel aastal looduse mitmekesisus.

Lasteaia õueala puudele on juba mitmeid aastaid riputatud lindude pesakaste. Kes nendes pesakastides pesitsevad ja kes on teised linnud meie koduaedade, uurisid lapsed koos õpetajatega lindude raamatutest, vaatasid linnukaameraid ja videoid. Lõpuks tegi lasteaia keskkonna töörühm eesotsas õpetajate Eva Elmi ja Kaire Tiitsuga lastele viktoriini, kus lapsed pidid linnud ära tundma pildi, laulu ja mõistatuste järgi. Ka peredele koostati veebipõhine linnuviktoriin. Nii said linnud kõigile selgeks.

 

Imbi Raasuke, Tallinna Tuule Lasteaia õppealajuhataja

 

Tuule lasteaia linnuviktoriin