4.6

Karjamaa Põhikool

Karjamaa Põhikool annab võimalusi mitmekülgsegks arenguks. Sel aastal osalesid kooli 8.–9. klasside õpilased koos Kalamaja Põhikooliga projektis „Keelekohvik“, samuti korraldati kõigi kooli õpilaste ning nende vanemate jaoks Karjamaa perepäev.

Karjamaa Põhikool on vene õppekeelega kool, kus õpivad enamasti Põhja-Tallinna linnaosa lapsed. Koolis saab iga õpilane vastavalt individuaalsetele iseärasustele ja võimetele omandada kvaliteetse hariduse ning omandavad oskusi aktiivseks, iseseisvaks ja edukaks eluks tänapäevases ühiskonnas.

Kuna keeleoskus on väga oluline, siis sündis koostöös Kalamaja Põhikooliga ühisprojekt „Keelekohvik“. Projekti raames täiendasid eesti õppekeelega kooli õpilased oma vene keele ning vene õppekeelega kooli õpilased oma eesti keele suhtlusoskust. Kohtumised toimusid vaheldumisi nii Karjamaa kui Kalamaja Põhikoolis eesti kui ka vene keeles. Kohtumistel omandati suhtlusjulgust, saadi uusi teadmisi ja sõpru. Toimusid muuseumitunnid, teatrikülastused, ekskursioonid. Nii õpilased kui lapsevanemad olid asjaga väga rahul. Kõik ootavad järgmist õppeaastat, et kohtumisi jätkata.

LAK-päeval said õpilased osa võtta mitmesuguste töötubade tööst – sport, kunst, muusika, matemaatika, bioloogia, vene keel ja kirjandus. Kõik ülesanded olid läbi põimitud eri õppeainete temaatikaga, sealhulgas ka eesti keelega. Õpilased said mängida sõnamängu eesti keeles, mõistatada lindude nimetusi matemaatiliste murdude abil jpm.

„Karjamaa päevad“ on uus ettevõtmine, kus kohtuvad lapsed, õpetajad ning lapsevanemad. Päeva jooksul toimusid mitmed töötoad, esinemised, näitus, spordivõistlus. Päeva märksõnad olid sõbralikkus ja üksteisega arvestamine.

 

Julia Fedjunitševa, Karjamaa Põhikooli sekretär

 

Karjamaa päevad

 

Karjamaa päevad

 

Keelekümbluskonverents Karjamaa Põhikoolis

14. detsembril 2018 toimus juba traditsiooniks saanud keelekümbluskonverents. Selle aasta teemaks oli „Fr. R. Kreutzwald eesti kultuuris“, millega tähistati kirjaniku 215. sünniaastapäeva.

Osalesid Haabersti Vene Gümnaasium, Kalamaja Põhikool, Karjamaa Põhikool, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium.

Külalisi tervitasid Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaid, Karjamaa Põhikooli direktor Anna Krõlova. Teemakohase sõnavõtuga esines Hendrik Nurste Pelguranna raamatukogust.

Pärast sissejuhatavat osa jaguneti rühmadeks ja osaleti kirjanduse, teatri, muusika, kunsti, tööõpetuse töötubades, kus kõikjal oli läbivaks jooneks Fr. R. Kreutzwaldi elutöö, rahvuseepos „Kalevipoeg”

Kõik töötoad läbitud, kohtuti kooli aulas, kinnitati veidi keha, toimus viktoriin.

Kõiki osalejaid peeti meeles väikeste meenetega. Üritus oli sisukas, andis teadmisi ja oli huvitav.

 

Anna Krõlova, Karjamaa Põhikooli direktor

 

Karjamaa Põhikooli külastasid õpetajad Koreast

17. septembril 2018 külastasid Karjamaa Põhikooli õpetajad Koreast, et tutvuda mänguliste meetoditega algklassides.

See on juba kolmas aasta, kui kooli külastavad õpetajad Koreast, et vahetada kogemusi.

 

Aurika Sin, Karjamaa Põhikooli huvijuht

 

Külalised Koreast