3.56

Tallinna Lindakivi Lasteaed

Alates 2018. aasta oktoobrist on Tallinna Lindakivi Lasteaed liitunud rahvusvahelise projektiga „Say Hello to the World“. See projekt ühendab kooli- ja lasteaialapsi üle kogu maailma videovõrgu kaudu, kus nad näevad üksteist, õpivad esimesi võõrkeelseid sõnu ning saavad näha, kuidas elavad inimesed teistes riikides.

Projekt hõlmab tegevusi, mis on suunatud väikelaste motivatsiooni suurendamisele ja suhtlemisoskuste arendamisele. „Say Hello to the World“ põhineb teiste kultuuride tundmaõppimisel, sotsiaalsel õiglusel ning julgustab lapsi suhtlema ja sotsiaalseid oskusi arendama. Projekti eesmärk on motiveerida lapsi huvitavate tegevuste kaudu ja kaotada stereotüüpe, eelarvamust ja sallimatust.

Programmi „Say Hello to the World“ raames suhtlesid erinevate riikide lasteaiad videokõnede abil. See oli uus lõbus kogemus lastele ja õpetajatele, kes on ettevalmistuse käigus palju õppinud, kogunud materjali, avastanud uusi asju oma riigi ja teiste osalevate riikide kohta. Projekti käigus käsitleti mitmeid teemasid ja lapsed said teada, millistes peredes elavad nende sõbrad, millega nad tegelevad lasteaias, millised vaatamisväärsused on nende riigis ja linnas, kuidas näevad välja nende rahvariided, toidud, kombed, millised laulud, tantsud ja mängud neil on ja veel palju muud. Lapsed õppisid suhtlema oma eakaaslastega, kes küll räägivad võõras keeles ja elavad teise riigis, kuid kellega on samal ajal palju ühist. Projekt aitab lastes tekitada solidaarsust ja austust kõigi suhtes, eriti nüüd, kui maailm muutub üha avatumaks ja kättesaadavamaks.

Iga projektis edukalt osalev kool ja lasteaed saab aunimetuse „Tolerant School” või „Tolerant Kindergarten”, mis teeb lapsed, vanemad ja kogu meeskonna väga uhkeks.

 

Irina Morozova, Tallinna Lindakivi Lasteaia õppealajuhataja

 

Tallinna Lindakivi Lasteaed on liitunud rahvusvahelise projektiga „Say Hello to the World“

 

Projekt „Say Hello to the World“ ühendab kooli- ja lasteaialapsi üle kogu maailma

 

Lasnamäe lasteaedade õpetajad ja spetsialistid arutasid erivajadusega laste õpetamist

28. märtsil 2019 kohtusid Lasnamäe lasteaedade õpetajad ja spetsialistid Tallinna Lindakivi Lasteaias, et arutada ümarlauas teemat „Loominguline lähenemine erivajadustega laste rühmades õppetegevuste läbiviimisel“.

Õpetajad jagasid oma töökogemust, rääkisid õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisest loovuse, projektitegevuse ja vanematega koostöö kaudu. Läbi viidi ka meistriklass.

Üritusel osalesid Liikuri, Linnamäe, Raadiku, Ülemiste ja Mustakivi lasteaedade õpetajad. 

                                      

Jevgenia Smirnova, Tallinna Lindakivi Lasteaia sekretär

 

Õpetajad ja spetsialistid töökogemusi jagamas