4.13

Tallinna Humanitaargümnaasium

Tallinna Humanitaargümnaasiumis on 2018/2019. õppeaastal erilist tähelepanu pälvinud välisprojektid. Välisprojektides osalesid mitmed õpetajad Erasmus+ projekti „THG õpiränded“ abil, 8. klassi õpilased Erasmus+ Exchange programmis Hollandiga ning 10.-11. klassi õpilased Erasmus+ projektis „Hands on art“.

„Hands on art“ projekti eesmärk oli viia õpilased nädalaks kokku, arutleda ühiselt sotsiaalse kaasatuse ja tõrjutuse probleemide üle ning luua kunstiteos, mis paneks vaatlejaid teema üle mõtlema. Õpetajatest osalesid geograafiaõpetaja Kirsi Kajamäe ja arvutiõpetuse õpetaja Kaja Pello Austrias ning kunstiõpetuse õpetaja Aavi Levin ja ajalooõpetaja Maarja Lainevoog Hollandis.

Esimene osa projektist toimus veebruaris. Siis lendasid 10. ja 11. klassi õpilased Steenwijki Hollandis (12 õpilast) ja Grazi Austrias (8 õpilast). Teine osa projektist toimus juba aprillis Tallinnas, kus kohtusid Austria, Hollandi ja Eesti õpilased.

Kevadel oli Tallinna Humanitaargümnaasiumil vahetusprojekt Tallinna Ühisgümnaasiumiga, mille käigus vahetasid mõlema õppeasutuse kuus õpilast nädalaks koolid. Projekt andis õpilastele head keelepraktikat, sest humanitaargümnaasiumis käib õppetöö vene keeles, ühisgümnaasiumis aga eesti keeles.

 

Kaja Pello, Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpetaja