2.3

Tallinna haridustöötajate palgad

Tallinnas on traditsiooniks, et kui jaanuarist tõusevad riigieelarvest palka saavate pedagoogide töötasud, siis septembrist tõusevad need ka linnaeelarvest palka saavatel haridustöötajatel. 2019. aastal tõsteti aga jaanuarist ka linna palgal olevate ringi- ja pikapäevarühmade õpetajate töötasusid.

Riigieelarve haridustoetuse vahenditest finantseeritakse klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja ja tugispetsialistide töötasud.

Linnaeelarvest saavad palka üldhariduskoolide ringi- ja pikapäevarühmade õpetajad, tugispetsialistid, muu tugipersonal jt, samuti lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid ja lasteaedade tugipersonal ja juhid ning huvikoolide juhid, õpetajad ja tugipersonal.

1. septembrist 2018 tõusid linnaeelarvest rahastatavate haridusasutuste töötajate töötasu alammäärad alljärgnevalt:

 • lasteaiaõpetaja: 1150 eurot (varem 1050 eurot);
 • lasteaiaõpetaja abi: 610 eurot (varem 560 eurot);
 • huvikooliõpetaja: 1150 eurot (varem 1050 eurot);
 • koolieelse lasteasutuse direktor: lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust 1530–1860 eurot;
 • munitsipaalhuvikooli direktor: lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust 1645–2200 eurot;
 • Tallinna Õpetajate Maja direktor: 1860 eurot;
 • Tallinna Õppenõustamisekeskuse direktor: 1855 eurot.

1. jaanuarist 2019 kehtestati linnavalitsuse määrusega Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate järgmised töötasu alammäärad:

 • üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja 1250 eurot (varem 1150 eurot), klassijuhataja tasu põhikoolis on 130 eurot ja gümnaasiumis 100 eurot;
 • magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga lasteaiaõpetaja: 1250 eurot (varem 1150 eurot);
 • tugispetsialist 1250 eurot (varem 1150 eurot);
 • üldhariduskoolidirektor: lähtuvaltõpilastearvust 1800 kuni 2400 eurot (varem 1675–2230 eurot);
 • erikoolide (Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli jt) direktor: 2000 eurot (varem 1860 eurot).

Lasteaia ning huvikoolijuhtide, pedagoogide ja õpetaja abide palkasid korrigeeriti septembris 2019.

Esmakordselt võrdsustas Tallinn lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadega 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud juba kaksteist aastat (2006–2019). Töötasu on kasvanud ka teistel linna palgal olevatel haridustöötajatel.

 

Joonis 14. Õpetajate palgadünaamika aastatel 2013–2019 (*alates septembrist 2019)

 

Mari-Liis Luks, Tallinna Haridusamet