3.57

Tallinna Linnamäe Lasteaed

Tallinna Linnamäe Lasteaia lastel oli alates 2018/2019. õppeaastast võimalus osaleda eesti keele tegevustes kolm korda nädalas, sest lasteaed osales eesti keele pilootprojektis.

Eesti keele tegevuste arvu suurendamine andis rohkem võimalusi materjali kinnistada ning tegevusi mitmekesistada. Laste arengut toetavad tegevused on läbi mõeldud ja ette valmistatud ning seetõttu lastele huvitavad. Huvi eesti keele vastu tekib ka mängude, tantsude ja laulude kaudu. Lapsed oskavad kasutada robootilisi mänguasju – Blue-Boti, Bee-Boti ja Ozoboti. Laste lemmiksõber on Dash-robot, mis oskab laulda ja rääkida eesti keeles.

Eesti keele tegevustes kasutatakse ka tahvelarvuteid, mis pakuvad mudilastele põnevaid ülesandeid. Eriti populaarsed on laste seas mängud learningapps.org keskkonnas, kus õpetajatel on võimalus koostada huvipakkuvaid ülesandeid ja mänge. Interaktiivse tahvli kasutamine annab lastele palju rõõmu, tõstab nende õpimotivatsiooni ning pakub õppes tuge ja mitmekülgsust. Selleks, et midagi osata, tuleb palju harjutada, proovida ja korrata!

2018/2019. õppeaastal alustas üks rühm tööd kakskeelse õppe programmi järgi.

21. märtsil jagas Tallinna Linnamäe Lasteaia eesti keele õpetaja Jelena Maslennikova oma kogemusi eesti keele õpetamisel töötoas „Keeleõpe erivajadustega laste rühmadele“ Lasnamäe Gümnaasiumis toimunud koolituskonverentsil „MÕK – me õpime keeli“.

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid said võimaluse tõsta oma eesti keele taset töökohal Eesti Töötukassa toetusel.

 

Natalja Tihomirova, Tallinna Linnamäe Lasteaia õppeala juhataja

 

Tallinna Linnamäe Lasteaia lapsed õpivad eesti keelt kõikjal

 

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid tõstavad eesti keele oskust töökohal Eesti Töötukassa toetusel

 

Tallinna Linnamäe Lasteaia laste lemmiksõber – Dash-robot

 

Tallinna Linnamäe Lasteaed – 30

Tallinna Linnamäe Lasteaed tähistas 18. aprillil 2019 oma 30. sünnipäeva.

Lasteaed alustas tegevust 1989. aastal 174. lastepäevakoduna. Alates 1999. aastast töötab lasteaed Tallinna Linnamäe Lasteaia nime all. Majas töötab 12 rühma, nendest 3 tasandusrühma, kus on loodud tänapäevased tingimused iga lapse mitmekülgseks arenguks, arvestades individuaalseid vajadusi.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö käib programmide „Kiusamisest vabaks“, „Persona Dolls“ järgi, arvestades iga lapse individuaalsust ja sotsiaalset arengut toetavat ning õpioskusi, loovust arendavat õpikäsitlust, kaasates ka lapsevanemaid. Lasteaias kasutatakse digivahendeid, et muuta õppimine ja õpetamine põnevaks ja elulähedaseks.

Alates 2015. aastast on Tallinna Linnamäe lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige.

Lasteaed osaleb igal aastal „Märka ja aita“ ja „Vapruse kastike“ heategevusprogrammides.

Lasteaialapsed kasvavad, arenevad ja saavad kogemusi toredate õpetajate toetamisel ning annavad põhjust uhkust ja rõõmu tunda.

Sünnipäeva raames said nii lapsed kui ka lapsevanemad vaadata fotosid maja ajaloost, eksponeeritud olid ka fotod aegade jooksul majas töötanud personalist ning lasteaia elust.

Lasteaia sünnipäev on igal aastal üks oodatumaid ja toredamaid päevi.

Juubelinädala jooksul tähistati sünnipäeva mitme meeleoluka sündmusega – mängudefestival lasteaia õuealal, lahtiste uste päev lapsevanematele ja pidulik aktus, mida külastasid teiste seas abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna Haridusameti ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad.

Oli tore päikeseline nädal, täis emotsioone, üllatusi ning rõõmsaid lapsi ja külalisi.

 

Natalja Tihomirova, Tallinna Linnamäe Lasteaia õppealajuhataja

 

Sünnipäevapidu hoos

 

Fotonäitus Linnamäe lasteaiast läbi aastate