4.29

Tallinna Pääsküla Kool

Tallinna Pääsküla Kool liitus 2018/2019. õppeaastal „Rohelise kooli“ ja „Liikuma kutsuva kooli“ programmidega. Täielikult käivitus ka kogupäevakooli kontseptsioon.

Pääsküla kool võttis suuna kogupäevakooli poole juba 2010. aastal algklassides loovustundide lisamisega õpilaste koolipäeva. 2013. aastal jõudsid loovustunnid põhikooli II astmesse valikainetena huvitunni (pallimängud, laulukoorid, bändid, kabe jms) või teadusringi (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, robootika, nuputamine) nime all. 2018. aastal liitus kool projektiga „Kogupäevakool“. 2019. aastal liitus kool programmidega „Liikuma kutsuva kool“ ja „Roheline kool“ ning asus taotlema rohelist lippu.

Nende programmidega liitumine on muutnud koolipäeva struktuuri paindlikumaks – ainetunnid on lõimitud vaheldumisi liikumise, iseseisva õppimise ja huviharidusega. Pikal vahetunnil (energiavahetund) on õpilased kaasatud valikaine- või ringitundidesse, samuti saavad nad osaleda liikumistegevustes õues, aulas, rekreatsioonialadel või võimlas.

Pääsküla kool hoiab nii oma õpilasi kui ka õpetajaid ning toetab alustavaid õpetajaid. Seda märgati ka väljastpoolt kooli ning kool sai selle eest tunnustuse „Alustavat õpetajat toetav kool“.

Pääsküla kool teeb tihedat koostööd ka oma lapsevanematega. Kooli hoolekogu sai Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta Hoolekogu 2019“. Kooli hoolekogu algatusel ja toel loodi sellel aastal ka vanematekogu, kuhu kuuluvad iga klassi vanemate esindajad.

Lisaks koolitöötajatele ja lapsevanematele aitavad koolipäeva mitmekesisemaks muuta ka teised kooli pikaajalised koostööpartnerid, sh Pääsküla noortekeskus. Nõmme Huvikooliga on välja kujunenud hea koostöö ühisürituste korraldamisel ning huviringide õpetajad on kaasatud ka energiavahetundide sisustamisse.

 

Liis Enson, Tallinna Pääsküla Kooli huvijuht

 

Isadepäevaralli koos Nõmme huvikooliga

 

Loodussõprade ring istutab taimed kooli katuseaeda 

 

Muusikatund õues

 

Pääsküla kool valiti alustavat õpetajat toetavaks kooliks 2019

Tallinna Pääsküla Kool sai teise preemia konkursil „Alustavat õpetajat toetav kool 2019“. Peapreemia sai Haabneeme Kool ja kolmanda Tartu Veeriku Kool.

II preemia laureaati õnnitleti koos Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE esindajatega ning direktor osaleb PARE aastakonverentsil „Käigu vahetus“.

Eesti Haridustöötajate Liit tõi kolme tunnustatu puhul esile heade töötingimuste loomist ja alustavate õpetajate töökoormuse tasakaalus hoidmist.

 

Allikas: Alustavat Õpetajat Toetava Kooli FB leht

 

Haabneeme Kooli direktor Sirje Toomla, Tallinna Pääsküla Kooli direktor Leena Saag ja Tartu Veeriku Kooli direktor Ruth Ahven (paremalt vasakule)