3.39

Tallinna Lasteaed Männimudila

Eesti sünnipäev Tallinna Lasteaias Männimudila

Sünnipäev on sündmus, millel on eriline mõju ning väärtus iga inimese ja teda ümbritsevate lähedaste jaoks. Sellest on läbi ajaloo saanud iseenesest mõistetav traditsioon iga kodu, riigi, iga organisatsiooni jaoks. See puudutab ja ühendab meid. Lasteaia ühise peo jaoks on see parim põhjus, et tulla kokku, märgata üksteist ja olla koos suure ühise perena – lapsed, emad, isad, vanaemad, vanaisad. Oluline, et me näeks ja tunneks ühist olemist, hingamist, kokku kuulumist, ühist tegutsemist.

Männimudila lasteaed on Eesti sünnipäeva püüdnud tähistada igal aastal veidi omamoodi. Kuna lasteaial pole oma saali, on suursündmused saanud teoks alati väljaspool lasteaeda, heade koostööpartnerite ruumides.

101. aastapäeva otsustas lasteaed tähistada väärikalt, laulupeo juubeliaastale kohaselt ‑ männimudilaste oma laulupeoga, mis toimus heade naabrite juures Pääsküla Koolis.

Repertuaar oli kõigile tuttav, sest kõlasid kõigile eestlastele armsaks saanud laulud. Lasteaia rühmade mudilaskooride kõrval lõid kaasa õpetajate ja lastevanemate koor ning õpetajate kitarriansambel. Üllatusesinejaks oli hea lapsevanem, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esitrompetist Indrek Vau koos oma pisitütrega. Lasteaia viiuliansamblis lõid sel korral kaasa ka eelmise aasta vilistlased, kellest on tänaseks saanud endiselt viiulimängule truuks jäänud koolilapsed. Muusika tõi rahva kokku! Laval oli ühekorraga laulmas 102 mudilast, 21 õpetajat, 19 lapsevanemat. Laulupeo juhtideks rühmaõpetaja Merilin Käst, kes hariduselt koorijuht, ja muusikaõpetaja Daana Teekel, kes lisaks muusikaõpetusele juhendab ka lasteaia viiuli- ja pilliringi.

Lasteaia Männimudila ettevõtmised on saanud teoks meie heade partnerite toele. Kahe järjestikuse aasta vältel nii Nõmme Linnaosa Valitsus kui Pääsküla Kool lapsi lahkelt oma ruumidesse lubanud.

 

Pille Roosiorg, Tallinna Lasteaed Männimudila direktor

 

„Männimudila oma laulupidu“ Pääsküla Kooli aulas

 

Tallinna Lasteaed Männimudila esimesed sammud viiuliõppes

Viiuliringi loomise eesmärk oli leida uusi võimalusi lapse andekuse märkamiseks ning nende toetamiseks. Sooviks oli pakkuda lastele võimalust teha lasteaiapäeva kestel midagi teistsugust lisaks igapäevasele muusikaõpetusele.

2016. aasta kevadel sai lasteaed projekti „Igale lapsele oma pill“ toel lasteaeda neli lasteviiulit ning tegevust alustati sama aasta sügisel. Kolme aasta vältel on tulnud mõningane kogemus. Nüüd saab püstitada julgemalt eesmärke ja sihte, kuhu ning missuguse tempoga iga lapse puhul jõuda.

Esmalt oli vaja välja mõelda töökorraldus ning selgitada välja laste huvid ning valmisolek pilliõppeks. Selleks sobis nüüdseks juba igati läbi testitud mänguline musikaalsuse test, mis sisaldab muu hulgas vestlust lapsega tema soovidest ja unistustest. Oluline, et sellest vestlusest saaks laps tõuke ja tahte pilliõppega alustamiseks, et see pakuks huvi ning motiveeriks last vabatahtlikult loobuma osast oma lasteaiapäeva õhtupoolsest mänguajast.

Algus oli tehtud ning esimesed huvilised leitud. Esimesteks viiuliõpilasteks said kolmeaastane Mirtel, nelja-aastane Karl, viieaastane Adeele ja kuueaastane Ernst. Tol aja puudusid veel kogemused nii väikeste laste pillimängu õpetamiseks. Esimese poole aasta vältel, kahel korral nädalas, lähenedes mänguliselt ning lapsevanema usaldusliku suhte toel tutvusid lapsed viiuliga – kuidas hoida ja tunda pilli; edasi pillihoid, pizzicato-mänguvõte ja harjutused paari lihtsama pala omandamiseks lahtistel keeltel.

Teisel poolaastal sõbruneti viiuli poognaga mänguliste harjutustega. Algust tehti algelise ansamblimänguga. Kui said selgeks esimesed lookesed, oli aeg „suurteks lavadeks“ – rühmade mängupeod, lasteaia ühisüritused, talendi-show „Männimudila prints ja printsess“, et märgata iga lapse individuaalset andekust ja arendada esinemisjulgust. Lasteaia 55. sünnipäeval said oma oskusi proovile panna kõik neli viiulikunstnikku, neist noorim kolmeaastane Mirtel, kes tegeleb viiulimänguga tänaseni. Algselt arglikust tüdrukutirtsust oli saanud julge viiuliartist, kes kuuldavasti praegugi kodus külalistele enda initsiatiivil kontserte annab.

Esimene viiuliringi lend lõpetas õppeaasta rõõmsalt ja vägeva aplausi saatel. Lapsed ja vanemad olid õnnelikud, et saadi tuttavaks viiuliga, mida peetakse üheks keerulisimaks pillide maailmas. Igapäevane tegevus oli mõjutanud ka teisi lapsi. Teadmised ning tahe musitseerida oli oluliselt kasvanud.

Järgmisel õppeaastal alustasid viiuliõpinguid järgmised lapsed, seekord juba viis last. Oma nelja viiulit jagati vennalikult. Vahel tuli lubada pill koju, et olla valmis ühes rütmis jätkamiseks ning harjutada esinemisteks. Neist üks laps jätkas aktiivseid viiuliõpinguid ka koolilapsena.

Nüüdseks on Männimudilas lõpetanud kolm viiulilendu. Praegused õppurid nelja-aastane Ita-Riin, viieaastane Juuli-Adelaide, kuueaastane Marta ja seitsmeaastane Gethe Marleen rikastavad oskuslikult oma etteastetega lasteaia üritusi. Sel õppeaastal oli neist suurimaks 28. veebruaril toimunud „Männimudila oma laulupidu“ Pääsküla Kooli aulas, kus teiste hulgas esines solistina praegugi viiuliõpinguid jätkav lasteaia vilistlane Jennifer.

Esinemised on pakkunud rõõmu kuulajatele. Kindlasti on aga sellest tähtsam, et lapsed on saanud eduelamuse ja sisemise julguse. Teadminet „ma saan hakkama“ aitab teha esimesed sammud huviharidusse, kust edasi liikuda on lihtsam ja seda saab teha teadlikumalt nii laps kui ka lapsevanem.

Üleüldine laste teadlikkus viiulist ja ka teistest pillidest on tõusuteel ja huvi pilliõppe vastu suur. Samuti on kasvanud laste soov esineda, ükskõik kas siis laulu, tantsu, mustkunstitriki, etlemise või pillimänguga. Igaühes on peidus talent, mis vajab üles leidmist, välja toomist, arendamist!

 

Daana Teekel, Tallinna Lasteaed Männimudila muusikaõpetaja

 

Esimesed sammud viiuliõppes

 

Lasteaia emadepäeval esinesid viiuliringi lapsed