3.22

Tallinna Kihnu Lasteaed

Tallinna Kihnu Lasteaias läks 2018/2019. õppeaastal koostöös lastevanematega käima linnaaianduse projekt.

Projekti eestvedaja, õppealajuhataja Anne-Ly Rumma käis 2018. aasta oktoobris infotunnis, kus tutvustati lasteaedade ja koolide näitel erinevaid linnaaedu. Nii tekkis mõte luua lasteaias linnaaianduse töörühm, et lapsed ja õpetajad saaksid kevadel näpud mulda. Mõttele andis julgust ja hoogu lasteaia majandushoovis seni tühjalt seisnud suur muruplats ning aasta lõpuks olid linnaaia plaanid koos. Jaanuaris külastas lasteaeda Tallinna keskkonnaameti linnaaianduse projektijuht Maria Derlõš, kes tutvus linnaaia esialgse projekti ja maa-alaga.

Märtsis said rühmad kätte tellitud seemned, et need külvata ja ette kasvatada. Aprillis saabusid kohale peenarde laudisest ehitusmaterjal, mullakoorem ja tööriistad.

Lasteaia hoolekogu võttis enda peale talgute korraldamise ja töid jagus nii 11. kui ka 16. maile. Lisaks kavandatud paadikujulistele peenrakastidele valmisid esimese talgupäeva raames järelejäänud materjalist kastid lilledele ning üks pesakast.

Teisel talgupäeval jagus tegevust nii mängualale kui ka peenramaastiku juures. Linnaaianduse alal olid esmalt ametis isad, kes mulda peenrakastidesse laiali vedasid. Seejärel asusid emad koos lasteaia personaliga peenardest paate värvima. Kalapaadid said rõõmsalt Kihnu triipu värviliseks. Maalimisel lõid kaasa ka lapsed, kes ei peljanud värviseid püksipõlvi. Järgmisel päeval asusid lapsed koos õpetajatega usinalt eelkasvatatud taimi peenardesse istutama. Iga rühm sai omale peenra ja nii mitmedki emad, isad, vanaemad ja vanaisad tõid suvilatest lasteaeda taimi juurde. Lapsed kastsid õhinal taimi, kitkusid umbrohtu ja jälgisid oma taimede kasvu. Lisaks peenardele hakati looma ka lõpetajate hekki, mis tulevikus ääristab linnaaianduse ala.

 

Anne-Ly Rumma, Tallinna Kihnu Lasteaia õppealajuhataja

 

Lapsed hoolitsevad taimede eest

 

Peenrakastide triibutamine

 

Isade abiga valmivad peenrad

 

Lasnamäe lasteaedade direktorid kogusid Ida-Virumaal huvitavaid ideid

14.–15. veebruaril 2019 osalesid Lasnamäe lasteaedade direktorid koolitusel „Mitmekeelse õppe võimalustega ja parimate kogemustega tutvumine Ida-Virumaa lasteaedade ja lasteaiaõpetajaid koolitava kõrgkooli näitel“.

Koolituse esimesel päeval külastati Narva Lasteaeda Päikene, kus tutvuti pikaajalise eesti keele õppimise ja õpetamise praktikaga. Lasteaia direktori Heli Adamovitši sõnul on lasteaed lisaks keelekümblusele tuntud ka väga hea meeskonnatöö poolest. Lasteaia õpikeskkonnaga tutvudes jäi silma õpetajate nutikus lapsele teise keele õpetamisel igapäevaseid vahendeid esitades – tatar, riis ja kaerahelbed kiletatult seintel, juures putrude nimetused. Märkimist väärib ka lastevanemate kaasamine laste lugemishuvi äratamisel. Mitmes rühmas oli loodud kataloog neist raamatutest, mida lapsevanemad ise lasteaeda toovad ja teised laenutada saavad. Pärast raamatu tagastamist märgiti loetud raamatu number lapse nime järgi, mida osal lastel oli kogunenud päris palju. Tore, et lastekirjandus on Narvas au sees.

Pärastlõunal külastati Tartu Ülikooli Narva kolledžit, kus tutvuti võimalustega omandada haridus õppekaval „Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õpikeskkonnas“. Õppimisvõimalusi sessioonõppes tutvustas meile programmijuht Lehte Tuuling. Narva kolledžis omandavad haridust ka mitmed Tallinna lasteaedade õpetajad.

Koolituse teisel päeval väisati Jõhvi Lasteaeda Pillerkaar. Pillerkaare lasteaia maja on tähelepanuväärse arhitektuurilahendusega nurkadeta hoone, kus igal rühmal on sissepääs ja mänguala. Õppetegevusi aitavad mitmekesistada muusika-, meedia- ja loovustuba, mis keeleõppe võimalusi igati toetavad. Lasteaia direktor Raili Oks tutvustas Jõhvi lasteaedade eripära. Nimelt on lasteaiad ühendatud ühise juhtimise alla. Kokku tegutseb kolmes lasteaias 29 rühma, milles kohti 500 lapsele. Jõhvi Lasteaia eripäraks on juhtimisstruktuur. Kolme maja peale on üks direktor, igas lasteaias õppealajuhataja. Põneva ja laste erivajadusi toetava tegevusena rakendatakse lasteaias mänguteraapiat koertega.

Koolitus osutus oma mitmekesise päevakava tõttu inspireerivaks kogemuseks, mis loob uudseid võimalusi enda töö ja tegevuse rikastamiseks. Koolituse korraldas Tallinna Arbu Lasteaia direktor Alvina Maasik.

 

Eve Kalimulina, Tallinna Kihnu Lasteaia direktor