3.36

Tallinna Lasteaed Kikas

Huvitava Bioloogia Kool viis Tallinna Lasteaias Kikas läbi koolituse „Lasteaia õpiõue rajamine”.

Koolituse käigus anti palju huvitavaid ideid, kuidas lasteaedade õuealasid võimalikult tulemuslikult ära kasutada, ning selgitati, millised on õpiõue rajamise põhimõtted. Kikase lasteaed on liitunud „Rohelise kooli“ programmiga, seega on õpiõue rajamine tänuväärt ettevõtmine.

Nii valmisid sildid õueala puude ja põõsaste nimetuste tundmaõppimiseks, tähestikud, mille abil puude nimetusi koostada, lõhna- ja maitsepeenar taimede ning nende siltidega. Paigaldati putukahotellid, seati sisse õuesõppeklass. Kasvatati taimi lillekastide ja peenarde jaoks. Pandi püsti väike kasvumaja, et uurida, kuidas taimed kasvavad.

Anne Lill, Tallinna Lasteaia Kikas õppealajuhataja 

 

Osavusmängud õpiõuel

 

Isetegemise rõõm on suur

 

Valminud tervislikud suupisted

 

Tervis ja liikumine Tallinna Lasteaias Kikas

Selleks, et olla tervem ja liikuvam, tuleb anda head eeskuju ja innustada nii lapsi, vanemaid kui ka personali aktiivselt kaasa lööma liikumis- ja terviseüritustel.

Südamekuul aprillis sai lasteaias rohkem tähelepanu südametervis ja terviseprobleemide ennetamine liikumise abil. Innustati peresid rohkem õues liikuma ja olema eeskujuks lastele.

Rühmadesse oli üles pandud aktiivsustabelid, kuhu märgiti aktiivsed tegevused õues koos lastega, näiteks rattasõit, mänguväljakul ronimine, jooksmine, jalutamine, matkamine metsas või rabas, aias toimetamine jne, ning aeg, mis selle jaoks panustati. Tabeli täitmine oli eeskujuks teistele lapsevanematele ja lapsed innustasid vanemaid seda täitma. Kuu lõpus tehti kokkuvõtted ja aktiivsematele olid üllatused. Samasugune tabel oli ka personali jaoks.

Liikudes looduses ja õuealal saab kasutada eri meeli: kuulata helisid, vaadelda, nuusutada, kompida ja maitsta.

Sellel õppeaastal  viis iga rühm ja tervisemeeskond läbi spordipäeva „Terves kehas terve vaim“. Joosti, visati palli, läbiti takistusi, mängiti põnevaid liikumis- ja võistlusmänge.

Liikumis- ja võistlusmängude kaudu areneb lapsel koostööoskus, meeskonnas tegutsemise oskus (vastutus), teistega arvestamine, osavus ja sotsiaalsed oskused (kaotamine ja võitmine).

Traditsiooniks on saanud sõimelaste spordipäev, kuhu on kutsutud osalema ka lähedal asuvate lasteaedade sõimerühmad.

Ka tervislik toitumine on oluline – on peetud tervisepäevi ja -nädalaid, valmistatud salateid ja smuutisid.

Kindlasti jätkab lasteaed Kikas kõikide tervist edendavate ürituste ja tegemistega.

Tulemuseks on tervemad, rõõmsamad ja liikuvamad lapsed ning õpetajad.

„KUI SA SOOVID KEDAGI LIIKUMA PANNA – PEAD SA ALUSTAMA SEALT, KUS TA SEISAB.“ (Sören Kierkegaard)

Tiina Lall, Tallinna Lasteaed Kikas direktor

 

Mustamäe lasteaiad kohtusid taas mälumängul „Mustamäe öökull”

17. aprillil toimus Tallinna Lasteaias Kikas Mustamäe lasteaedade mälumäng „Mustamäe öökull VI”, kus panid end proovile 14 lasteaia koolieelikud.

See tähendab, et mälumängu on korraldatud juba kuus aastat. Alustati viie lasteaia osavõtul, kuid igal aastal tuli lasteaedu juurde. EV100 aastal oli mälumängu kaasatud juba 14 lasteaeda. Tänavu jäi lasteaedade hulk samaks ning oma teadmisi said proovile panna 56 koolieelikut.   

Mälumängu teemad saadetakse lasteaedadesse juba jaanuaris-veebruaris. Siis jääb aega ettevalmistuseks. Teemad ja küsimuste sisu on valdavalt seotud ümbritseva keskkonnaga. Nii saavad kinnistatud teadmised loodusest, tervisest, lastekirjandusest, loomade-lindude elu-olust, kultuurist, ajaloost, isegi kosmosest. Ei puudu küsimused ka populaarsetest kampaaniatest, nagu konnade päästmine ja prügi sorteerimine. Teadmisi saavad juurde nii lapsed kui ka õpetajad.

Mälumängust võidavad kõik. Traditsioonilist kohtade arvestust ei peeta, kuid igaüks saab oma punktisummat jälgida ning sellest omad järeldused teha ning ennast selle järgi „pjedestaalile sättida“. Nagu ütles üks osalejatest: „Tähtis ei ole võit, vaid osavõtt ning teadmiste saamine.”  

Mälumäng pakub palju elevust, sest vastuseid mõelda on ju põnev ja õige leidmiseks saab kaaslastega arutada, vaielda ning lõpuks õigesti vastata. Lõbus on ka see, et lõpus ootavad kõiki auhinnad: väike heegeldatud öökull, natuke maiustust, pliiats ning diplom. Lahkudes on lapsed õnnelikud.

 

Tiina Lall, Tallinna Lasteaia Kikas direktor

 

 „Mustamäe öökull VI” osalejate ühispilt