4.46

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

3. aprillil 2019 toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis õpilaskonverents ,,Kuidas keskkond meid mõjutab?’’. Ürituse eesmärk oli keskkonnateadlikkuse tähtsustamine ja õpilaste motiveerimine uurimistegevuseks. Konverentsil leidsid käsitlemist õpilaste jaoks aktuaalsed keskkonnaprobleemid.

Üritusel osalesid õpilased kolmest koolist: Tallinna Saksa Gümnaasiumist, Tallinna Tehnikagümnaasiumist ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist.

Ettekanded olid kõigi kolme kooli õpilastelt ja lisaks neile esinesid Tallinna Tehnikaülikooli teadur Heidi Soosalu ja Tartu Ülikoolis õppiv kooli vilistlane Leemet Samel.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 12. klasside õpilased valmistasid ette ja viisid läbi teadusteatri etenduse. Teadusteatri formaat on olnud koolis aastaid kasutusel, kuid selleks kui koolidevaheliseks ürituseks valmistuti eriti põhjalikult, kaasates vilistlasi Tallinna Ülikoolist ja Tartu Ülikoolist.

Konverents kestis kolm tundi ja seepärast sobis teadusteater hästi teoreetiliste ettekannete ja uurimistööde vahele. Kuna üritus algas koolipäeva lõpus, siis pakuti teadusteatri etenduse järel osalejatele puuvilju ja jooki. Viimasega sooviti rõhutada keskkonnateadlikku tarbimist, sest hiljuti oli Tallinna Linnavalitsus otsustanud üritustel loobuda plastnõude kasutamisest. Konverentsil olid vee jaoks kasutusel joogiklaasid.

Üritus läks õpilaste hulgast saadud tagasiside alusel igati korda. Konverentsil tõstatatud probleeme ja praktiliste katsete teoreetilisi seletusi jätkub veel mitmeteks loodusainete tundideks.

Tallinna Mustamäe Gümnaasium ja konverentsi korraldajad on tänulikud Mustamäe Linnaosa Valitsusele ürituse toetamise eest.

 

Vello Rus, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi huvijuht

 

Tallinna Tehnikagümnaasiumist Mario Linde ja Karl Raua teema oli „Müra ja selle mõju inimesele“

 

Katsed pakuvad alati põnevust