4.12

Pirita Majandusgümnaasium

Pirita Majandusgümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta oli kantud kooli juubelist. Ühiste jõupingutuste tulemusel valmis mahukas kooli raamat „Kasvamine“, uue kujunduse sai kooli lipp ning kogu kool sai osa tempokast ja vaimukast aastapäevakontserdist.

Esimene kooli juubelile pühendatud sündmus sai alguse eelmise õppeaasta kevadel, kui toimus õpilasleiutajate võistlus „100 leiutist Eestile“. Parimad noored leiutajad tutvustasid oma leiutisi pea neljasajale kuulajale 7. novembril 2018 toimunud teaduskonverentsil „100 teadushetke Eestile“. Lisaks said kõik konverentsil osalejad ka ise teadust teha töötubades.

19. detsembril õnnistati Jaani kirikus kooli jõulukontserdi käigus kooli uue sümboolikaga lipp.

Sünnipäevanädal sai alguse 21. jaanuaril, kui koolipere kogunes Pirita kloostri varemetes, kust rongkäigus liiguti kooli poole. Päev jätkus üllatuskontserdiga Põhja-Tallinnalt. Õhtul toimus tänuüritus, mille käigus tunnustati õpetajaid ja koolitöötajaid ning esitleti kooli raamatut „Kasvamine“. Õhtu lõpetas kooli vilistlaskunstnike näituse avamine.

Teisipäeva täitis 5. majanduskonverents „Keelteoskus – võti majandusellu“, kus 12. klasside õpilased esitasid koostöös Sisekaitseakadeemia kadettidega valminud võõrkeelseid ettekandeid. Oma maad ja majandust tutvustasid Hiina, Brasiilia ja Jaapani saatkonna esindajad.

Kolmapäeval toimus algklassiõpilastele oksjon, kus kaubeldi õpilaste toodud kaupadega. Sel päeval oli koolimaja avatud ka vilistlastele ja endistele õpetajatele. Toimusid ekskursioonid, klassijuhatajatunnid vilistlastele ja vilistlaste külalistunnid.

Sünnipäevanädala vaieldamatu tähtsündmus oli neljapäeval, 24. jaanuaril Alexela kontserdimajas toimunud kontsert „Kasvamine“. Teiste hulgas oli õnnitlusi edastamas ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Kontserdi ülesehituse tegid eripäraseks numbreid siduvad videoklipid, kus oma mõtteid koolist ja kasvamisest vahendasid nii õpilased kui ka praegused ja endised õpetajad.

Nädal lõppes sportlikult traditsioonilise korvpallivõistlusega õpetajate, vilistlaste ja gümnasistide vahel.

Kooli sünnipäevale pühendatud tegevusi jagus ka kevadesse – märtsis toimus 1.–6. klasside jutuvõistlus „Meie kool“, mille parimatest lugudest valmis raamat, mida kaunistavad 3.c klassi õpilaste pildid.

 

Riina Tamm, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

 

Koolipere rongkäik sünnipäevanädalal

 

Raamat „Kasvamine“

 

Kontserdi „Kasvamine“ finaal

 

Andekate laste toetamine Pirita Majandusgümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasiumis käivitati SA Archimedes Erasmus+ programmi koolidevaheline koostööprojekt „Andekate õpilaste toetamine” (Dealing with gifted education).

Algatus tuli PISA 2015 aruandest, mis toob välja, et Eesti koolisüsteem ei suuda piisavalt toetada andekaid õpilasi tipptulemuste saavutamisel.

Projekt kestab aastail 2018–2020 ning projektipartneriteks on koolid Hispaaniast, Kreekast, Türgist, Bulgaariast ja Rumeeniast.

Projekti peamine eesmärk on andekate õpilaste heaolu tõstmise kaudu nende arengupotentsiaali toetamine. Selle saavutamiseks tegeletakse andekuse tuvastamise, toetamise ja kaasnevate probleemide igakülgse uurimisega ning õpetajatele materjalide, juhendite ja soovituste väljatöötamisega.

Sel õppeaastal külastasid nii algklasside õpetajad kui gümnaasiumi aineõpetajad Hispaanias Alcala de Henareses asuvat Colegio Calasanzi, Kreekas Volose linnas Neaionia 9. algkooli ja Türgis Izmiris American Collegiate Institute’i.

Aasta jooksul on saadud ülevaade Hispaania koolide võimalustest, kus õpilaste võimete hindamiseks on riiklikult korraldatud ja finantseeritud spetsialistide meeskonnad ning laste annete arendamiseks tegutsevad riigi finantseeritavad keskused väljaspool kooli. Kreekas sai näha meilegi tuttavat aineolümpiaadide süsteemi ning kuidas nappide finantsvahendite kiuste leitakse aega ja võimalusi ka nädalavahetustel ja koolivaheaegadel korraldada andekatele laagreid. Senini on kõige üllatavam, kui palju ja millise süsteemsusega panustab Türgi riik oma andekate laste varajasse märkamisse ja nende annete arendamisse riikliku koolisüsteemiga paralleelselt toimiva Bilsem-programmi kaudu.

Kõigist huvitavatest ja sisukatest seminaridest on kõige emotsionaalsemad ja silmi avavad olnud kohtumised Colegio Calsanzis ja American Collegiate Institute’is õppivate või kooli juba lõpetanud andekaks tunnistatud noortega. Läbiva teemana tõid kõik vestlusringis osalenud välja, kui oluline on õpetajate toetus ning kannatlikkus teistest erineva õpilase suhtes.

Praeguse ja tulevaste kogemuste põhjal tahab Pirita kool luua andekate märkamissüsteemi ning leida mooduseid nende mitmekülgseks toetamiseks ja õpetajate teadlikkuse tõstmiseks. Järgmise väljakutsena ootab kooli oktoobri lõpus projektipartneritele väärika ja sisuka vastuvõtu korraldamine.

                                                                                        

Riina Tamm, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

 

Erasmus+ meeskond Türgis American Collegiate Institute’is

 

Teadusfestival algklassiõpilastele „100 teadlast Eestile”

Pirita Majandusgümnaasium tähistas Eesti Vabariigi 100. ja Pirita Majandusgümnaasiumi 70. sünnipäeva teadusfestivaliga „100 teadlast Eestile“. Festivali eesmärk oli julgustada algklassiõpilasi teaduspõhiselt mõtlema, tegutsema, uurima ja katsetama ning ärgitama tegema esimesi samme teadlaseks saamise teel.

Festivali esimese osana toimus 2018. a kevadel koolisisene leiutajate konkurss „100 leiutist Eestile”. 7. novembril 2018. toimus Tallinna ja Harjumaa 2.–4. klasside õpilastele teaduskonverents „100 teadushetke Eestile”.

Noori teadushuvilisi tervitas konverentsi avamisel Vabariigi Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur. Sellele järgnes noorte leiutajate ülesastumine – oma leiutisi tutvustasid leiutajatekonkursil auhinnalistele kohtadele tulnud Jaan Läänmäe ja Otto Valter Viks. Külalisleiutajana esines Oskar Henrik Kundla Tallinna Reaalkoolist, kes õpilasleiutajate riiklikul konkursil saavutas II koha. Konverentsi peaettekande tegi Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes rääkis teemal „Ülehomsed teadlased sirguvad tänastest algklassidest“.

Pärast ettekandeid said osalejad valida 18 töötoa hulgast endale huvipakkuva, lisaks oma kooli õpetajatele ja õpilastele viisid läbi juhendajad Botaanikaaiast, Loomaaiast, Tallinna Ülikoolist, Eesti Loodusmuuseumist, Energia avastuskeskusest, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist, SA Eesti Antidoping ja Arhitektuurikoolist. Töötubade teemad varieerusid programmeerimisest sõrmejälgede võtmise ja hääle tekitamise saladusteni.

Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Eesti Teadusagentuur.

 

Riina Tamm, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

 

Katset demonstreerib Kristjan Hendrik Paavo

 

Naba lasteaia lapsed puutöötunnis

Kui enamasti tulevad kooli külalised kaugelt ja tegu on õpilaste või täiskasvanutega, siis 17. jaanuaril 2019 tegutsesid Pirita Majandusgümnaasiumis väikesed külalised teiselt poolt tänavat, puutöötunnis käisid Naba lasteaia vanema rühma lapsed.

Ühistöö sai alguse lasteaiaõpetaja Greete-Lisette Järvi ideest mitmekesistada lasteaialaste käsitöötunde. Koos tehnoloogiaõpetaja Paul Binsoliga sai paika kava teha ühiselt puutööd. Õpetajal ja õpilastel olid ette valmistatud komponendid, millest kümmekond lasteaialast 6.c klassi poiste juhendamisel asusid robotmehikesi valmistama. Töö toimus paarides, kus õpilane juhendas lasteaialast ja see pakkus põnevust nii väikestele meisterdajatele kui ka nende suurtele juhendajatele. Õpetaja Binsol tõdes, et juhendajateks olnud õpilased olid päris kurvad, et tund nii kiiresti lõppes.

Kõlama jäi mõte, et ettevõtmine saab omale järje ning edaspidigi leitakse võimalusi koostööks.

 

Riina Tamm, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

 

PMG tehnoloogaaõpetaja Paul Binsol Naba lasteaia last juhendamas

 

Pirita Majandusgümnaasiumi ja Sisekaitseakadeemia ühisprojekt

Kolme aasta jooksul, 21.08.2017–01.03.2019, viisid Pirita Majandusgümnaasium ja Sisekaitseakadeemia ellu ühisprojekti „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“. Projekti rahastas SA Innove kaudu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ning juhtis Pirita Majandusgümnaasium.

Projekti käigus peeti ühiseid võõrkeeletunde ja seminare, saadi kogemusi keelteoskuse olulisusest töövarjuna tegutsedes, mängiti võõrkeelset maastikumängu, harjutati esinemisoskusi ning omandatu põhjal koostati võõrkeelsed ettekanded majanduskonverentsil esitamiseks. Suurem rõhk läks vene keele oskuste arendamisele ning selles osas nägid õpetajad õpilaste hulgas ka kõige suuremat edasiminekut ning õpimotivatsiooni kasvu.

Kokku sai projektist osa üle 80 õpilase ja kadeti, neist 22 õpilast ja 12 kadetti astusid üles projekti lõppüritusel Pirita Majandusgümnaasiumi 5. majanduskonverentsil. Osalejaid juhendasid Pirita Majandusgümnaasiumis (PMG) keeleõpetajad Ursula Paavel ja Larissa Õnnis, õppejuht Pille Unt ja uurimistöö aluste õpetaja Riina Tamm. Sisekaitseakadeemia (SKA) poolt tegelesid juhendamisega keelekeskuse lektorid Triin Kibar ja Tiina Meos.

5. majanduskonverents „Keelteoskus – võti majandusellu“ toimus 22. jaanuaril 2019 osana kooli sünnipäevanädalast. Ette kanti seitse esitlust:

Taxify to the stars!

koostajad: Kenneth Kartus, Joonatan Pärn, Lula Varik-Cauthery, Anna-Stiina Laidna PMG ja Hanna-Liisa Aasmaa, Kevin Maranik SKA;

The cooperation of the Tax and Customs Board and the Police and Boarder Guard Board in Estonia

koostajad: Karl Andreas Lepvalts, Kalev Kütt, Kristjan-Hendrik Paavo PMG ja Karina Kork SKA;

A short history of taxation in the United States

koostajad: Lilia Goncharenko, Stefan Selg, Kristi Sepp PMG ja Karmen Sipelgas, Helena Klaas SKA;

Открытие предприятия

koostajad: Kevin Omelin, Trevor Tints, Calvin Žerebjatjev PMG ja Kelis Arro, Keit Kalk SKA;

The most common types of tax fraud in Estonia

koostajad: Erik Näks, Paul Siht, Karl Miikael Peetsalu PMG ja Oliver Keller, Pearu Reek SKA;

The effects of the sugar tax on the society

koostajad: Maik Mikker, Kiur Palu, Martin Paal PMG ja Sireli Pilpak, Olga Lilleberg SKA;

Buying goods and services online - Where? What? How?

koostajad: Chris Koppel, Meribel Saar, Kadri Ann Jurs PMG ja Egle Vigolainen SKA.

Külalisesinejatena tutvustasid oma riikide majandust Hiina Rahvavabariigi saatkonnast hr Li Bo ja pr Guo Sufan, Brasiilia saatkonnast hr Ramiro dos Santos Breitbach ning Jaapani saatkonnast hr Tomotaka Yoshimura.

Võimalikult palju konverentsi korraldusest oli seekord õpilaste kanda, nii oli konverentsi moderaatoriks 11. klassi õpilane Katariina Jette Sõerde ning tehnilise poole eest kandsid hoolt Kristofer Robin Kirsiste 10. klassist ja Anna-Loora Aolaid 8. klassist.

Kuulajatena osalenud gümnasistid hindasid seekordset majanduskonverentsi senistest kõige huvitavamaks. Arvata võib, et hinnang tulenes tehniliselt mitmekülgsetest ettekannetest, heal tasemel ja kaasahaaravatest, omaealistest esinejatest. 

 

Riina Tamm, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

 

Ettekanne „The cooperation of the Tax and Customs Board and the Police and Boarder Guard Board in Estonia"