3.43

Tallinna Lasteaed Sinilind

Tallinna Lasteaia Sinilind hoolekogu on aktiivne ja tegus. Hoolekogu eestvedamisel toimus lasteaias rühmade vahel konkurss „Tegelusseina rajamise võistlus”, millesse kaasati kõikide rühmade lapsevanemad. Välja mõeldi nii hindamiskriteeriumid kui auhindade jagamine. Konkursi tulemusena said lapsed uued mänguvahendid.

Konkursi väljakuulutamisele järgnesid rühma lastevanemate arutelud, mida lapsed õuealale mängimiseks vajavad. Kokku lepiti selles, milliseid vahendeid kasutatakse, millal vahendit koos tegema tullakse. Selline tegevus liitis nii vanemaid kui tõhustas koostööd lasteaiaga, sest lasteaia personal oli ka kõigesse kaasatud. Valmisid mänguköögid, traktor, auto, kummidest uss, ronila, tegelusseinad, pallide liurenn, korvpallikorv, bensiinijaam ja mängulaud liivakasti.

Konkursitöid hindasid lapsed, personal ja lapsevanemad suures tabelis. Lasteaia talgupäeval tänati kaasalööjaid ja kuulutati välja võitjad.

Konkurss toetas lasteaia õppekava, sest nüüd saab õues veel enam läbi viia aktiivõppe meetoditel põhinevaid keskkonnahariduslikke tegevusi. Samuti toetab see lasteaia eripära – J. Käisi üldõpetuse põhimõtete järgi tööd. Lapsed saavad tänu taaskasutatavatest materjalidest mänguvahenditele keskkonnaalaseid teadmisi kinnistada ja seda just mängulise tegevuse kaudu.

 

Triin Penu, Tallinna Lasteaia Sinilind õppealajuhtaja

Anu Sarap, Tallinna Lasteaia Sinilind direktor

 

Mänguköögis on huvitav

 

Lasteaia väärtused laste endi pilgu läbi

 

Vikerkarude talu

 

Lasteaed Sinilind pidas väärikat juubelit

8. märtsil 2019 jõudis Tallinna Lasteaed Sinilind 50. verstapostini. Lasteaed ning õpetamis- ja kasvatuspõhimõtted võivad ajas muutuda, aga lapsed jäävad ikka lasteks, kes innuga mängu kaudu igapäevaselt uusi teadmisi omandavad.

Mõeldes lasteaia arenguteele, tuleb kahtlemata öelda suur aitäh endistele juhtidele Heljo Reitsile, Maire Kalmusele, Helju Nurgale, Maris Vellerile, Merle Toompargile, Mustamäe linnaosavalitsusele, Tallinna Haridusametile ja muidugi lastele, lastevanematele ja töötajatele. Tänu koostööle on lasteaias toimunud väga meeldejäävaid tegemisi. Lasteaia Sinilind tööfilosoofia seisneb kolme komponendi tugevas koosmõjus ja -töös: laps-lapsevanem-lasteaed.

Eesti pedagoog ja kooliuuendusliikumise juht Johannes Käis on öelnud: „Kasvatus on väärtushinnangutega seotud tegevus. Ühiskonnas teatud ajal valitsevad väärtused peegelduvad ühiskonna pedagoogilises mõtlemises ja selles, kuidas kasvatus- ja haridussüsteemi arendatakse ja kasvatusprotsessi läbi viiakse.“

Sinilinnu lasteaia väärtused ongi tihedalt seotud Johannes Käisi pedagoogiliste ideede ja väärtustega.

Lapsekesksus

Lapsepärasuse nõue tähendab seda, et õpetuse sisuks on last huvitavad asjad ja nähtused, mis on talle ka arenemis- ja jõukohased. Näiteks arvestatakse laste rahuloluküsitluste ideedega ja nii on toimunud talvekostüümipidu, kirju värvi päev, mustkunstniku etendus jne. Mudilaste nõukogu koguneb kord kuus ja arutleb lasteaia teemade üle. SIPO (Sinilinnu politsei), kus osalevad majandusjuhataja, õpetaja abi ja lõpurühmade paar last, jälgivad vee, elektri ja prügi mõistlikku kasutamist.

Eeskuju

Johannes Käis pidas õpetajat eeskujuks, samas on lapsed ise aktiivsed tegutsejad ja teineteisele eeskujuks. Näiteks õpetajate päeval käivad vanemate rühmade lapsed väikestele tegevusi läbi viimas ja nendega mängimas. Õpetajate tantsuring ja näitering on nii lastele kui lastega koos osalenud ülemajalistel üritustel ja ka väljaspool lasteaeda.

Õppiv organisatsioon

Haridusasutus peab alati uuendusseisundis olema. Seega tuleb väärtustada elukestvat õpet. Iga-aastaselt toimuvad majasisesed avatud tegevused, kus kolleegide tegevusega saab tutvuda ja nende kogemustest õppida, samuti ka koolitused nii õpetajatele kui õpetaja abidele.

Meeskonnatöö

Laste individuaalse töö kaudu saab tõsta laste ühistöö, meeskonnatöö väärtust. Lasteaias on meeskonnatöö väga oluline ning otsustesse on kaasatud nii personal kui lapsevanemad.

Terviseedendamine ja keskkonnasäästmine

Johannes Käisi eluläheduse nõue on seotud keskkonnakasvatusega, kus õpetus hoiab sidet lapse kodu ja koduse ümbrusega. Kodukoha loodus on kõige tähtsam kodu- ja kodumaa-armastuse allikas. Töökool kasvatab last töö kaudu, hoolitsedes laste aktiivsuse ja isetegevuse eest. Töö aias, köögis, katsetes teenib niihästi keha harimist kui on teadmiste allikaks. Tallinna Lasteaed Sinilind väärtustab laste isetegemist ning pakub selleks võimalusi taimede istutamisel-kasvatamisel, mitmesuguste katsete läbiviimisel. Oma köök lasteaias toetab töökooli põhimõtete rakendamist köögis. Keskkonnakasvatust toetab ka „Rohelise kooli“ programmis osalemine.

Juubel

Lasteaia juubeli tähistamine oli väga oluline. Selle raames avati lasteaia galeriis ajalooteemaline näitus, Rõõmupallide ja Muumide rühma lapsed joonistasid kogu personali, millest tuli välja samuti näitus. Juubeliüritused kestsid 1. kuni 8. märtsini ja sellesse mahtusid etendus „Minu päev lasteaias“, juubeliposterite näitus, rühmaruumide vahetus, näitus „Meie majas töötavad ...“.

7. märtsil toimunud aktusele oli kutsutud lasteaia koostööpartnerid ning endised kolleegid ja loomulikult kogu praegune kollektiiv. Kõlasid lastelaulud, esines personali rahvatantsutrupp Urmas Laigna juhendamisel. Tantsutrupp on koos tegutsenud juba seitse aastat. Lapsed jutustasid Sinilinnult kuuldud lugusid, mis lasteaiast läbi aegade on enam meelde jäänud. Näiteks lõpurühmade öölasteaiad, kus ühel kokkulepitud õhtul ei mindudki koju, vaid tegutseti edasi veel siiski, kui oli saabunud õhtu ning lasteaias päris vaikseks jäänud. Põnev oli hämaras lasteaias taskulampidega ringi liikuda. Kõik oli teistmoodi kui päeval. Ning ärgata hommikul lasteaias … Või isadepäevaõhtu õues orienteerumisega, abivahendiks jällegi taskulambid. Pärast oli karges õhus mõnus sooja teed juua ning süüa saia kodust kaasa toodud moosiga. Või ülestõusmispühad õues munade otsimisega ning päris küülikuga. Samuti oli tore kuulda armsalt naljakaid jutte, mida lapsed mängides omavahel on rääkinud. Kontserdi osa lõppes Sinilinnu lasteaia lauluga, mida esitas laste ja pedagoogide ühendkoor. Klaveril saatis direktor Anu Sarap ning flöödil mängis muusikaõpetaja Jaana Danilson.

Pärast ametlikku osa jätkus pidu suupistete ja kohviga. Laual ei puudunud ka lasteaia kokkade valmistatud maitsvad lihapirukad.

8. märtsil laste traditsioonilises jäätisekohvikus sai jäätise söömise ajal jälgida õpetajate etteastet, kes seekord olid kostümeeritud lindudeks. Kanapere tantsis tibutantsu, toonekurg ning musträstas diskotantsu, öökull küsis lastelt mõistatusi ja kuldnokk laulis tuntud laulu „Mamma-mia”. Pidu lõppes ühises tantsuringis.

Lasteaed rõõmustas kõikide külaliste, kolleegide ja läbi aegade lasteaia juhtide üle, niisamuti on põhjust rõõmustada laste ja lapsevanemate üle.

 

Laidi Kaasik, Tallinna Lasteaia Sinilind õpetaja

Triin Penu, Tallinna Lasteaia Sinilind õppealajuhataja

Anu Sarap, Tallinna Lasteaia Sinilind direktor