3.5

Lasteaed Kelluke

 

Laulupidu on üks olulisemaid eestlaseks olemise sümboleid. Lasteaias Kelluke on Põhja-Tallinna lasteaedade koostööprojektina heaks traditsiooniks saanud oma laulufestival „Laululind“.

20. märtsil 2019 toimus „Laululind“ Kellukese lasteaias juba viiendat korda. Kutsutud olid kõik Põhja-Tallinna lasteaiad ja sellest võtsid osa Kolde, Pääsupesa, Pelguranna, Kopli, Mudila, Kalamaja, Kajaka, Päikese, Taime, Maasika, Ojakese, Mesipuu ja Sitsi lasteaed. Muusikaprojekti juht oli lasteaia muusikaõpetaja Aina Roos.

Ürituse eesmärk on anda esinemisvõimalus muusikaandega laste kõrval ka vähem andekatele, kuid muusikat väga armastavatele lastele, samuti tutvustada laulude, mõistatuste ja heliplaadilt kostva linnulaulu kaudu Eestimaal pesitsevaid linde.

Festivalil esitasid kõikide lasteaedade lapsed ühe laulu teemal „Kevad ja linnud“. Koos lauldi laulufestivali nimilaulu, A. Röömeli „Laululindu“ ja laulu „Kes on täna meiega?“. Esinemiste vahel mängisid lapsed lõbusaid muusikalisi mänge.

Repertuaarivalik oli väga mitmekülgne. Laulude ilmestamiseks kasutasid muusikaõpetajad kombikellasid ja erinevaid linnupille. Paljudel laululastel olid toredad kostüümid. Tuju aitas hoida Harakas (Kellukese muusikaõpetaja Aina Roos), kes lõbustas lapsi toredate lugude ja mõistatustega ning õpetas vahvaid muusikalisi mänge.

Laulufestival andis lastele rohkelt positiivseid emotsioone ja esinemisjulgust, aitas luua ja tugevdada sõprussidemeid lasteaedade vahel ja elavdada koolieelsete lasteasutuste muusikaelu. Laulufestivali lõpus tänas Kellukese Lasteaia direktor Tamara Borsuk lapsi ja muusikaõpetajaid tänukirjaga ning kõik said mälestuseks helkur-öökulli.

 

Aina Roos, Lasteaed Kelluke muusikaõpetaja

 

Laulufestival „Laululind“ osalejad

 

Põhja-Tallinna lasteaedade sügissimman tegi tuju heaks

3. oktoobril 2018 peeti Kalamaja Põhikooli õuealal Põhja-Tallinna linnaosa lasteaedade sügissimmanit.

Kõik lasteaiad kogunesid Salme Kultuurikeskuse kõrvale, kust suunduti brassansambli „Tärkamine“ (dirigent Aigar Kostabi) marsihelide saatel Kalamaja Põhikooli õuele. Ansambel mängis kaks lugu ka soojendustantsuks.

Avasõnades soovis linnaosa vanem Raimond Kaljulaid lastele toredat tantsulusti ja andis üle tänukirjad simmani korraldajatele, Lasteaia Kelluke direktorile Tamara Borsukile ja muusika- ja liikumisõpetaja Aina Roosile.

Sügissimmanil osales Põhja-Tallinna linnaosa 14 lasteaeda (kokku 138 last) – Mudila, Kalamaja, Kelluke, Kolde, Sitsi, Maasikas, Mesipuu, Pääsupesa, Päikene, Kopli, Pelguranna, Ojake, Kajakas ja Taime. Lapsi juhendasid õpetajad, õpetajaabid, direktorid ja õppealajuhatajad. Kõik lasteaiad lahkusid sügissimmanilt heatujuliste ja rõõmsatena.

Simmani õnnestumisele aitasid kaasa juhendajad ja Põhja-Tallinna Valitsus, samuti Kalamaja Põhikool ja Kolde Lasteaia direktor Aime Ruhno ning loomulikult lapsevanemad laste toetamisel.

 

Aina Roos, Lasteaia Kelluke muusikaõpetaja

 

Põhja-Tallinna lasteaedade sügissimman Kalamaja Põhikooli õuealal