3.9

Järveotsa Lasteaed

Tallinna Järveotsa Lasteaia lapsed õpivad eesti keelt suure huviga.

Vene õppekeelega Teremoki rühmas, kus käivad viieaastased lapsed, viiakse alates 2018. aasta septembrist läbi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“.

Teatrinädala raames osalesid vanemate rühmade lapsed programmis „Mängime muinasjutte eesti keeles“, nooremad kasutasid oma kodukeelt. Koos Eesti Rahvapärimuse Kooli metoodikutega tutvuvad lapsed eesti rahvamängude, laulude ja luuletustega. Rahvakalendri tähtapäevi tähistasid lapsed koos eesti õppekeelega rühmaga. Kevadpüha raames toimus õuealal lihavõtteorienteerumine. Koos lapsevanematega korraldati eksskursioone muuseumidesse ja looduskaitsealadele.

Lapsed on saanud auhindu mitmetel üritustel ja festivalidel. Tammetõrukese rühma tunnustati joonistusvõistlusel „Balti meri 2019“. Mihhail Sorgin pääses XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise lõppkontserdile.

Tallinna Järveotsa lasteaed korraldas 21. novembril Tallinna Vene kultuurikeskuses lasteaialaste rahvapeo „Kadripäeva laululapsed 2018“. Pidu oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, kandis nime „100 minutit eesti rahvalaulu“ ja selle läbiv teema oli „Kalevipoja radadel“.

Tallinna vanalinna päevadel osales Järveotsa lasteaed viiendat korda. Kontserdiprogramm sisaldas eestikeelseid laule ja ühistantsu koos vanematega. Õppeaasta jooksul koostasid vanemad, lapsed ja lasteaia töötajad ühiselt raamatu „Kingitus Eestimaale“, mille eest saadi tänukiri Eesti Vabariigi presidendilt. Tallinna Haridusametis oli üleval Järveotsa laste meisterduste näitus.

 

Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja

Merike Küttis, Tallinna Järveotsa Lasteaia direktor

 

Kadripäeva kontsert Vene kultuurikeskuses 21. novembril 2018

 

Järveotsa lasteaed esineb vanalinna päevadel 1. juunil 2019

 

Eestikeelne etendus „Jussikese seitse sõpra“ 26. märtsil 2019

 

Tallinna Järveotsa Lasteaia laste kontsert „Meie kaunis kodupaik“ Tallinna Vanalinna Päevadel

Tallinna Järveotsa Lasteaed osales juba viiendat korda Tallinna Vanalinna Päevadel.

Kontsert „Meie kaunis kodupaik“ oli pühendatud kodumaale, Eesti Vabariigi 101. aastapäevale ja Tallinna 800. sünnipäevale.

Kontserdil kõlasid eestikeelsed laulud Eesti heliloojatelt ning eesti rahvalaul. Piduliku programmi lõpetas särav ühistants „Kalli-kalli“, mida lapsed tantsisid koos oma vanematega.

Laste edukat esinemist aitas korraldada Tallinna Vanalinna Päevade laste- ja noorteala Lahela koordinaator Kristina Aleksejeva.

 

Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja