4.21

Tallinna 32. Keskkool

Detsembris 2018 toimunud maailmanädala raames keskendus Tallinna 32. Keskkooli pere kestliku arengu eesmärkidele ning laste ja naiste õigustele. Samuti käsitleti koolipere eripärasid ja sellega seoses toimusid teemapäevad „Meie koolipere ja maailm“.

Koolipäevi sisustasid ühistegevused, KAE tund, kohtumised külalistega, töötoad ja maailmakino. Maailmanädala raames toimus laste ja naiste õiguste teemaline meemikonkurss, mille parimad tööd jõudsid kooli teleritesse diginäitusele. Samuti sai kogu koolipere proovida ratastoolisporti ja Kongo rahvatantsu. Maailmanädala aitas kokku võtta viktoriin kestlikust arengust.

Kooliseintel ja kooli trepikodades olid üleval kestliku arengu eesmärke kajastavad plakatid, infotahvlid laste ja naiste õigustest ning lood lastest ja naistest Afganistanis, Keenias ja Kongos. Koridorides oli üleval rändnäitused „Naised ühiskonna südames“ ja „Naised ja lapsed konfliktides“. Nädala algupoolel oli kõigil võimalik märkida maailmakaardile oma kõige erilisem reisikoht. Kooliustelt vaatasid sisenejaile vastu eri keeltes viisakusväljendid, mida huviga kasutama hakati. Koolikelladki helisesid sel nädalal tavapärasest teisiti (nt vandersellide „Maailm on imeline“).

Ajalooõpetaja Maarit Jõemäe eestvedamisel tegutsenud maailmanädala korraldusmeeskonda kuulusid 18 gümnasisti ja viis õpetajat. Külalistunde käis andmas palju huvitavaid inimesi. Maailmanädalat aitasid Tallinna 32. Keskkoolis korraldada MTÜ Mondo Välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest ning Humana.

Kirsiks tordil ehk majavälise tunnustusena pälvis Tallinna 32. Keskkooli maailmanädal MTÜ Mondo üle-eestilisel konkursil esikoha, millega teemanädala korraldusmeeskonna juht Maarit Jõemägi võitis võimaluse osaleda 2019. aasta kevadel õppereisil Myanmari.

 

Kerstin Vessik, Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

 

Maailmanädala tantsuvahetund

 

Maailmanädala ratastoolikorvpall

 

Maailmanädala plakat

 

Külas sõpruskoolidel Peterburis

 

2018. a märtsis külastasid Tallinna 32. Keskkooli Peterburi 619. kooli noored ja juhtkond, 2019. a kevadel tehti vastukülaskäik. Venemaale sõideti koos Tallinna Nõmme Gümnaasiumiga, kes osales samuti sarnases projektis – neid külastas toona Peterburi Füüsika ja Matemaatika Lütseum nr 30.

Sõit algas TTÜ hoone eest 11. märtsil kell 7.00 hommikul. Sõit Peterburgi on pikk, lausa 8 tundi. Pärast kiiret peatust hotellis „Moskva“ suundusid kõik koos Peterburi 619. kooli, kus ees ootasid juba eelmisest kohtumisest tuttavad noored. Tore oli jälle kõiki tuttavaid näha.

Veel enne reisile suundumist tuli ette valmistada kolm esitlust: üks esitlust Tallinnast, üks koolist ja loominguline etteaste. Nüüd oli aeg neid võõrustajatele näidata. Samuti esinesid Nõmme kooli noored ning ka Peterburi 619. kooli õpilased rääkisid meile ilusatest paikadest, mida Peterburis kindlasti külastama peaks. Omavahel saadi veidi tuttavamaks lõbusate mängude kaudu. Esimese päeva ühise olemise lõpetasid pannkoogid ja tassike teed. Eestlaste jaoks polnud päev veel läbi, sest algas bussiekskursioon mööda Peterburi ilusaid tänavaid, kus sai ka ööune eel jalutada ja ühispilte teha.

Järgmise päeva hommikupoolikul ootas Ermitaaž, kus giidi juhatusel sai näha nii hoone arhitektuuri ja sisekujundust kui ka süvendatult Rembrandti loomingut. Pärast muuseumi külastust suunduti Peterburi Matemaatika ja Füüsika Lütseumisse, kus õpilased tegid kooli ja nende õppekorraldust tutvustava tuuri. Õpilastelt ja ka õpetajatelt sai küsida nende tundide, vahetundide, eksamite, huviringide ja muu kooliga seonduva kohta ning samaaegselt anda näiteid ka Eesti koolis toimuva kohta. Sellele järgnes põnev väitlusmäng, milles osalesid nii Tallinna 32. Keskkooli ja Tallinna Nõmme Gümnaasiumi kui ka mõlema Peterburi kooli õpilased. Pärast mängu ja erine täidistega piruka maitsmist algas kauaoodatud vaba aeg.

Kolmas ja viimane päev algas ekskursiooniga Menšikovi paleesse. Pärast palees käiku ootas diskobaaris mitmekäiguline lõunasöök ja seejärel taas kohtumine Peterburi sõpradega Peterburi Füüsika ja Matemaatika Lütseumis nr 30, kus kohal olid kõik neli kooli. Koolide direktorid pidasid väga ilusad ja emotsionaalsed kõned. Mineku eel lubasid kõik, et kohtutakse peagi taas.

Huvitav ja meeldejääv reis sai võimalikuks tänu Tallinna Haridusametile. Väga põnev oli tutvuda naabrite kultuuri ja koolisüsteemiga.

 

Johanna Mauer ja Alice Gorobets, Tallinna 32. Keskkooli 12. klass

 

Tallinna 32. Keskkooli esindus öises Peterburis

 

Tuline valimisdebatt

6. veebruaril 2019 olid Tallinna 32. Keskkooli aulasse kutsutud kokku kuue erakonna esindajad lõunaseks debateerimiseks. Külla tulid Jaak Allik (SDE), Keit Pentus-Rosimannus (REF), Raimond Kaljulaid (KE), Urmas Reinsalu (Isamaa), Kadri Vilba (EKRE) ning Toomas Uibo (E200).

Debati käigus kõlasid kohapeal erakondade seisukohad kolmes suuremas teemaplokis: haridus, majandus ja keskkond. Räägiti üleminekust eestikeelsele õppele, inimeste sissetulekutest ja toimetulekust, teadus- ja arendustegevuse rahastamisest ning looduskaitse olulisusest arenevas majanduses.

 Valimisdebati korraldasid abituriendid ajalooõpetajate Allar Tui, Ulla Herkeli ja Raul Aume juhendamisel. Debatti saab järele vaadata kooli Youtube’i kanalil.

 

Kristel Trei, Tallinna 32. Keskkooli 12. klass 

 

Tallinna 32. Keskkooli valimisdebatt

 

Sügisene MÕK kunstiklassis

Sügisvaheaja eel andsid huvilised gümnasistid Tallinna 32. Keskkooli kunstiklassi toolidele uue jume. Igast toolist sai omaette kunstitöö, mis oli inspireeritud kujutava kunsti kullavarasse kuuluvate autorite loomingust.

Tooliprojekti idee tekkis juba mullu, kui kunstiõpetaja Leeve Eero tundides tuli toonaste 11.a klassi õpilastega jutuks, kus ja kuidas kunsti igapäevaelus märgata ja eksponeerida. Ideed veeretati ja vormiti aasta jagu.

Sel sügisel toolide kujundamises lõid õpetaja Leeve Eero juhendamisel kaasa huvilised gümnasistid, kokku 53 koolinoort. Oma panuse andsid ka tehnoloogiaõpetaja Leo Kruusingu juhendamisel põhikooli noormehed, sest toolid vajasid enne maalimist osavat lihvimist.

Ekskursioone uude kunstisaali plaanis korraldama hakata ei ole, aga ruumi 210 uksed on avatud kõigile silmailu nautijaile.

 

Kerstin Vessik, Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

 

     

Tallinna 32. Keskkooli MÕK kunstiklassis 

 

Mustamäe on hea koht, kus teatrit õppida

Tallinna 32. Keskkool tegutseb Mustamäel 1971. aastast. Sellest ajast on koolis õpetatud süvendatult teatrit. Nii draama- kui ka teatriõpe hõlmab kõiki vanuserühmasid.

Teatriõpetaja Toomas Lõhmuste sõnul on paljud kooli vilistlased tulnud mingil ajahetkel kooli tagasi, et jagada (teatri)kogemust noorematele koolikaaslastele. „Olen üks neist, kes hindab oma kooliaega väga inspireerivaks ja see, et olen täna õpetajarollis, on omamoodi lunahind nende toredate hetkede eest, mida olen kogenud õrnas eas just selles koolis.”

Õppe eesmärk ei ole noori ette valmistada sisseastumiseks teatrikõrgkoolidesse. Draamaõppe programmi läbinul on omamoodi eelis läbi lüüa ükskõik millisel erialal, tal on kindlasti keskmisest rohkem enesekindlust ja väljendusvõimekust, analüüsioskust ja kujunditunnetust.

Käesoleval õppeaastal on 11. teatriklassil valminud luulelavastus „Rulett”, millega käidi Jõgeval Betti Alverile pühendatud festivalil. Abiturientidel valmis lõputööks Olev Remsu tragikomöödia „President”, mille tegevus toimub 1953. aastal pärast Stalini surma Buraševo vaimuhaiglas. Konstantin Pätsi kaaspatsientideks on Napoleon, Vladimir Iljitš Lenin, Jeesus ja ka Jumalaema ise. Sündmused kisuvad palavaks, kui haiglat väisab Lavrenti Beria, kelle saabumist valmistab ette eriagent Kalev Mäeumbaed. Paras pähkel ajastukonteksti lahtihammustamiseks ja kireva karakterigalerii väljajoonistamiseks.

Teatriõppele lisaks tegutseb koolis näitering KOKK ehk Kunstiliselt On Kõik Korrektne. Seda juhendab teatriõpetaja Eva Kalbus, kelle sõnul annab näitering võimaluse ka teiste õppesuundade õpilastele teatritegemise rõõmust osa saada. Kevadisteks festivalideks valmis gümnaasiumi trupil Mart Kivastiku näidend „Külmetava kunstniku portree”, mis kajastab omanäolise ja andeka kunstniku Konrad Mäe elu ja loomingut. Kogu tööprotsess eeldas korralikku eeltööd, loomulikult külastati hetkel KUMU-s eksponeeritavat Konrad Mägi näitust ning igapäevaselt käis töö taustainfo uurimisega.

Näiteringil on koolis trupid ka noorematele õpilastele, kes on vanemate kolleegide kõrval samuti silma paistnud luulefestivalidel, aga ka kooliteatrite vabariiklikel võistlustel. Jaanuariks valmisid Kersti Merilaasi ja Kalju Kanguri luule põhjal loodud lavastused „Inimesed olid hääd” ja „Kas sul on mind vaja?”.

Teatriõppe populaarsust tõestab juba see, et aastast aastasse on õppesse suur tung. Kõik mustamäelased on alati teretulnud lavastuste avalikele esitamistele, mille kohta on võimalik saada infot Tallinna 32. Keskkooli kodulehelt ja Facebooki lehelt.

 

Eva Kalbus, Tallinna 32. Keskkooli teatriõpetaja

 

Tallinna 32. Keskkooli näitering KOKK

 

Project Library: maailm koju kätte

Tänavu toimusid Tallinna 32. Keskkoolis gümnasistidele inglise keele õpetajate algatusel Project Library raames mitmed kohtumised kooli vilistlastega.

Novembris ja detsembris külastas 12. klasse kooli 37. lennu vilistlane Katriin Laanet, kes lõpetas Tallinna 32. Keskkooli 2010. aastal. Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal õppimise järel töötas Katriin konsultatsioonifirmas Pricewaterhouse Coopers turundajana ning hiljem personaliosakonna spetsialisti ametikohal. Lisaks kõigele on elu viinud Katriini tööle Iirimaale tööle ning õppima Hollandisse ja Taiwanisse, kusjuures viimases toimus õppetöö mandariini keeles.

Detsembris kohtusid 11. klassidega 41. lennu vilistlased Laura Jüristo ja Triin Ojakäär, kes lõpetasid gümnaasiumi 2014. aasta suve hakul. Laura on nüüdseks lõpetanud Sciences Po ülikooli Prantsusmaal bakalaureusekraadiga politoloogias. Laura on veetnud ka semestri Veneetsia rahvusvahelises ülikoolis ning hetkel on tal käsil magistriõpingud Pariisis meedia, kommunikatsiooni ja loovmajanduse erialal. Vaheaastal oli Laura ametis Eestis Riigikantseleis, võõrustades 2017. aastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seoses Tallinnas rahvusvahelisi külalisi. Samuti toimus Laura eestvedamisel 2018 kevadel Mustamäel esmakordselt kogukonnafestival Hoovi Häng. Triin õpib praegu Inglismaal Bristolis UWE ülikoolis psühholoogiat, huvitudes nii teaduse tegemisest kui ka praktilisest psühholoogiast. Triinu eestvedada on ka mainekas Briti Psühholoogia Ühingu ja Bristolis UWE Psühholoogia Ühingu ettevõtmised. Laura ja Triinuga kohtumisel tuli kohapeal jutuks, miks kaaluda edasiõppimiseks ka välismaiseid kõrgkoole ning kuidas ellu jääda Inglismaal, Prantsusmaal ja Itaalias.

Jaanuaris oli 10. ja 11. klassi õpilastel külas kooli 45. lennu vilistlase Laura Undiga, kes samuti  rääkis koolinoortele välismaal õppimisest ning jagas oma värskeid tudengielu kogemusi. Nimelt alustas ta sellel õppeaastal tudengiteed Hollandis Leideni ülikoolis poliitilise teaduse ja rahvusvahelise koostöö erialal.

Õpilaste tagasiside Project Library tundidele on olnud positiivne: neid tunde oodatakse ja külalised võetakse alati huviga vastu. Keelepraktika eesmärgil toimusid kokkusaamised inglise keeles.

 

Kerstin Vessik, Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

 

Tallinna 32. Keskkooli Project Library 

 

Üheskoos tegime head

Sel sügisel valmisid Tallinna 32. Keskkooli käsitöötundides öökullid projekti „Meie panus“ heaks, mis toetab I tüüpi diabeeti põdevaid lapsi ja noori. Õpetajate Tiina Veldi ja Elis Vaheri eestvedamisel panustasid sel moel meie õpilased Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu heategevusprojekti. 

8. klassi tüdrukud heegeldasid väikseid öökulle võtmehoidjateks ja 7. klassi tüdrukud õmblesid öökullipatju kooli jäetud kasutatud riietest. Rõivaesemed pesti, kuivatati, lõigati juppideks ja õmmeldi ägedateks patjadeks. Kõik padjad on eemaldatava kattega, sest paljud riided olid luku või nööpidega ja nii sai need padja tagumisel küljel ära kasutada.

 

Tiina Veldi, Tallinna 32. Keskkooli käsitööõpetaja

 

Tallinna 32. Keskkooli heategevus

 

Kooliaasta algas süstamatkaga Rummus

Tänavu lisandus Tallinna 32. Keskkooli gümnaasiumi valikkursuste hulka matkamine.

Nii saigi septembri esimesel nädalavahetusel teoks süstamatk Rummus. Kohapeal uudistati Rummu järve ning sealset veealust maailma. Päike oma kohaloluga kedagi just ei piinanud ning tuuletu ilm, väreluseta veepind ja vee suur läbipaistvus võimaldasid elamusterohket veealuse maailma avastamist. Matkagrupi tegemised olid läbi aasta avatud kõigile huvilistele. Matkakursust juhendas geograafiaõpetaja Eveli Hakabuk.

Abiturient Mairo Lokil valmis esimesest loodusesse minekust lühike videokokkuvõte.

 

Kerstin Vessik, Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

 

Tervisekonverents 7.–9. klasside õpilastele

Tallinna 32. Keskkooli tervisenõukogu koostöös Tallinna Haridusametiga korraldas 30. aprillil 2019 teist aastat järjest 7.–9. klasside õpilastele koolinoorte tervisekonverentsi.

Tervisekonverentsi külalised olid TÜ lektor ja kiirabiarst Andrus Lehtmets, Peaasi.ee koolitaja Ailen Suurtee,  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid Marilyn Koor ja Brith Kupper, Suukooli lektor ja hambaarst Natalja Jegorova, Kiirabi ennetaja Kalle Kask, Politsei-ja Piirivalveametist Marina Aleksejeva, Maanteeametist Liis Sepp ning vangla kaplan Allan Kroll.

Lisaks loengutele ja töötubadele said noored koolihoovil end proovile panna OÜ Autosõit pöörlevas autos.

 

Rita Laur-Reinumägi, Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

 

Seitsmendate klasside heategevusprojekt

Teist aastat järjest osalevad Tallinna 32. Keskkooli 7. klasside õpilased heategevusprojektis. Õpilased käivad Ida-Tallinna Keskhaigla õendus- ja hooldusabikliinikus Järvel, et pakkuda sealsetele patsientidele meelelahutust muidu üksluistesse päevadesse.

Projekti raames külastavad kõik 7. klasside õpilased kuni 10-liikmeliste meeskondadega Järve hooldushaiglat. Koos klassijuhatajatega käidi haigla patsiente abistamas ja lõbustamas terve kooliaasta vältel: jõulukuul pani üks grupp üles oma koolitöödest näituse, teise grupi ülesandeks oli üheskoos jõulukaunistusi meisterdada ja patsientidega juttu rääkida. Tegevusi on planeeritud tähtpäevadest lähtuvalt. Vabariigi aastapäeval pandi seintele õpilaste kunstitöid, kohapeal meisterdati Eesti lippe, millega kaunistati palatite uksi. Kevadel korraldasid õpilased ja muusikaõpetaja haiglas kevadkontserdi.

Patsiendid on andnud projekti kohta väga positiivset tagasisidet. Haigla tööpersonal on suhtunud külaskäikudesse samuti väga positiivselt, sest noored toovat teistmoodi energiat ning peamiselt vanemaealised ajutised haigla elanikud eelistavad pigem nendega juttu vesta, kui seda omavahel teha.

Õpilastele pole tegu lihtsalt tüütu kohustusega. Noorte hulgas on ka neid, kes tahaks haiglasse töövarjuks minna, et näha täpsemalt, milline on hoolduspersonali töö ning kas nemad saaksid ehk rohkemgi abiks olla, kui vaid bingomängu juhtida.

Nii mõnelgi õpilasel tekkis mure oma vanavanemate pärast. Seetõttu on mitmed projektis osalejad võtnud endale sihiks ka oma vanavanemaid senisest tihedamini külastama hakata.

 

Rita Laur-Reinumägi, Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja

 

EV101 tantsupidu „Liikudes uude sajandisse”

22. veebruaril 2019 kell 11.01 toimus Tallinna 32. Keskkooli Aktiivi ja huvijuht Kristel Kubberi eestvedamisel koolivõimlas võimas liikumiskontsert, kus tunnikese jooksul sai näha erinevaid tantsustiile rahvatantsust võistlustantsu, modern- ja tänavatantsuni, iluvõimlemist, akrobaatikat ja füüsilist teatrit eesti muusika saatel.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks korraldati mullu öölaulupeo ning sel korral oldi veendunud, et teeme tantsupeo ja mõtleme üheskoos, milliste väärtuste ja tunnetega soovime LIIKUDA uue sajandisse – iga esinemisnumber esitles erinevaid väärtusi ja tundeid: värskus ja liikuvus, mängulisus, katsetamine, julgus ja tasakaal, vabadus ja töökus, armastus, rõõm ja sõprus, jõud ja toetus, mõtlikkus, koosolemine ja üheshingamine.

Kontserdil esines 101 tantsijat, kelle seas oli eri vanuses õpilasi, vilistlasi ja koolitöötajaid. Oluline oli, et kontserdil oleksid esindatud erineva kogemusega liikujad ja kõlaks lihtsa inimese hääl. Peab mainima, et 101 esinejat polnud üldse planeeritud, vaid see vahva kokkusattumus tuli välja kavalehte tehes. Etteasteid aitasid teha ja juhendasid kaks õpetajat ning seitse õpilast. Kokku töötas projekti nimel 150 inimest, sh Aktiivi kolm gruppi: tehnikagrupp, meediagrupp ja sündmuste grupp. Kogu sündmuse tehnilise ja kunstilise osa tegid õpilased huvijuhi juhtimisel. Ise tehti lavakonstruktsioonid, koreograafiad, võimla ümberseadmine, reklaamvideod, plakatikujundused jne.

Esinejad osalesid enne kontserti väga mahukates proovides, treileri ja flash mob´i ettevalmistuses. Reklaami tehti kooli kodulehel, koolilistides, Facebookis, Instagramis ning mitmed plakatid viidi ka erinevatesse asutustesse Mustamäel ja mujal. Võimlas viibis esinejate ja publiku peale kokku, kelle hulgas oli ka mitmeid vilistlasi ja lapsevanemaid, umbes 900 inimest.

Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

 

EV101 tantsupidu

 

 

Aktiivi vahetundide ja tegevuste programm lõppes Tour d’Aktiiviga

Tallinna 32. Keskkooli Aktiiv pidas sel õppeaastal oma viiendat sünnipäeva. Peale suursuguste ja tunnustatud sündmuste korraldati igas kuus ühel reedel aktiivseid vahetunde aulas, kus tehti joogat, mängiti mänge ja tantsiti. Samuti korraldasid aktiivikad teatrikuul kooliperele teatriskäigu ning maikuus lõpetasid oma programmi Tour d’Aktiiviga ehk jalgrattamatkaga. Rattasõit sai alguse koolist, läbis nelja linnaosa ja lõpetati piknikuga Stroomi rannas.

 

Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

 

Tour d’Aktiivi lõpupiknik Stroomi rannas

 

Kas mu kool on salliv?

Näide koolipere koostööst

Tänu Tallinna Õpilasesinduste Liidu projektile „Kas mu kool on salliv?“ ning koostööle Tallinna 32. Keskkooli noorteparlamendi ja õpilasesindusega toimus novembris 2018 Tallinna 32. Keskkoolis märkamise ja sallivuse kuu. Viidi ellu mitmeid ettevõtmisi: kooli väärtusi toetavate sõnumitega plakatite konkurss ja näitus 1.–9. klassidele; hoolivusele ja suhete hoidmisele keskenduvad oma klassi tunnid koostöös kooli psühholoogidega ning kiusamisvastane päev algklassidele.

Psühholoogid Kristi Raava ja Auli Andersalu-Targo viisid ühe kuu jooksul läbi 20 tundi põhikoolis ja 7 gümnaasiumis. Käsitlemist leidnud teemadest võib koostada pikema nimekirja: kuidas olla meeldiv kaaslane, vastutus oma tegude eest, sekkumist nõudvad olukorrad ja tegutsemine, ohver ja leppimine, negatiivsed hinnangud ja nende mõju, tõrjumine, enesekehtestamine, konflikt, grupiprotsessid, enda väärtustamine jpm.

Algklassidele toimunud kiusamisvastase päeva korraldasid ja viisid läbi põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Projekti kaudu saadud rahastus võimaldas soetada lauamänge, tunde- ja situatsioonikaarte ning teisi metoodilisi vahendeid, mis on abiks emotsioonide äratundmisel, teadvustamisel, olukordade üle arutlemisel ja pingete maandamisel. Põhikooli ja gümnaasiumi vabatahtlikud „suured sõbrad“ valmistasid ette tegevused, mängud ja aruteluringid algklasside õpilastele, kes toimetasid sel päeval vanemate sõprade poolt juhitud rühmades. Suured sõbrad mitte ainult ei tegelenud väikestega, vaid jagasid oma kogemusi kiusamise, märkamise ja hoolimise kohta. 29. novembril toimunud kiusamisvastase päeva tegevusi organiseeris kokku 20 noort ja tegevustest said osa 320 algklasside õpilast. Projekti abil soetatud kiusamisvastased materjalid jäävad kasutamiseks kogu kooliperele. Parim selle päeva juures oli noorimate õpilaste sõnul võimalus leida oma kooli suurte ja tarkade õpilaste seast endale toetavaid kaaslasi.

 

Kaie Belkov, Tallinna 32. Keskkooli algklasside õppealajuhataja 

Svetlana Põdder, Tallinna 32. Keskkooli sotsiaalpedagoog

 

Tallinna 32. Keskkooli kiusamisvastane päev

 

Nutikuu kui nutikas koostöökuu Tallinna 32. Keskkoolis

Aprill oli Tallinna 32. Keskkoolis taas nutikuu.

Nutikuu jooksul toimus erinevaid ettevõtmisi: robootika vahetunnid, peastarvutamise nutivõistlus, droonide lennutamise vahetunnid, kõrvaklapidisko, algklasside loodusõpetuse viktoriin QR-koodijahiga, Kahoot! viktoriin interneti turvalisusest, sammulugemisvõistlused õpilastele ja õpetajatele, veebipõhine ühiskoolitus õpetajatele, lisaks koolitused robotite ja nutispordi võimaluste tutvustamiseks matemaatika õpetamisel.

Nutikuu juhatas sisse koolijuhi videopöördumine. Nutikuu üks eesmärk oli aidata õpetajatel avastada uusi nutirakendusi, e-õppekeskkondi ja digivahendeid ning valida neist üks, mida aasta jooksul lähemalt tundma õppida ja oma töös katsetada.

Tallinna 32. Keskkoolis peetakse oluliseks koostööd ja kogemuste vahetamist kolleegide vahel. Digikuul jagasid oma kogemusi Nutisport.eu keskkonna kasutamisest matemaatika õpetamisel õpetajad Liivi Kõss ja Angela Talvi. Kooli IT-juht Margus Laanemäe tutvustas haridusrobotite kasutamise võimalusi matemaatika õpetamisel.

Nutikuu jooksul toimus kaheksa robootika vahetundi erinevas vanuses õpilastele. Erinevate haridusrobotitega aitasid õpilastel sõbraks saada klassiõpetaja Laivi Kundla koos 3. klassi õpilastega ja kooli IT-juht Margus Laanemäe koos robootikaringi õpilastega. IT-juhi eestvedamisel toimusid ka droonide lennutamise vahetunnid, mis pakkusid huvi nii noorematele kui ka vanematele õpilastele.

Kooli noorteparlament korraldas nutikuu raames mitu ettevõtmist, kus õpilastel oli võimalus kasutada oma igapäevaseid nutivahendeid tavapärasest erinevas olukorras.

Nooremad õpilased osalesid suure huviga vahetundides toimunud peastarvutamise turniiridel, kus võistlemiseks kasutati sobiva äpiga varustatud tahvelarvuteid. Võistlused viis läbi klassiõpetaja Kadri Tasane.

Tahvelarvuteid kasutati ka traditsioonilisel loodusõpetuse viktoriinil. Nädala jooksul olid algklasside korruse koridoride seintel QR-koodid kolmes raskusastmes viktoriini küsimustega, millele sai vastata nutivahendite abil. Küsimustele vastamiseks tuli meenutada loodusõpetuse tundides õpitut, uurida kooli ümbruses kasvavaid puid ja põõsaid. Lisaks õpiti kasutama QR-koodi, otsima infot internetist ja sisestama vastuseid viktoriini küsimustele.

Nutikuu suurimaks väärtuseks oli koolipere koostöö erinevate nutirakenduste avastamisel ja katsetamisel.

Ülevaate 2019. aasta nutikuust Tallinna 32. Keskkoolis saab ühe minuti jooksul järgmisest videoklipist.

 

Anne Tiits, Tallinna 32. Keskkooli klassiõpetaja ja haridustehnoloog