3.51

Tallinna Liikuri lasteaed

Tallinna Liikuri Lasteaia töötajad, lapsed ja lapsevanemad võtsid osa heategevuslikust mänguasjade korjamise aktsioonist vähihaigete laste heaks, mis kandis nime „Vapruse kastike”.

Mõtte taga olid projekti „Psühholoogia 3000” raames tegutsev klubi „P3000” ning Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit. Lasnamäe linnosas said kõik lasteaiad, koolid, elanikud ning asutused tuua oma annetuse Liikuri lasteaeda. Novembris korjas lasteaed kokku kaheksa „Vapruse kastikest“, mille andis annetuste kogumispunkti üle Liikuri lasteaia hoolekogu esimees Igor Kiršner.

Mänguasjad aitavad leevendada hirmu ja valulikke raviprotseduure. Haiglas on saanud mänguasjade üleandmisest juba omaette lisaprotseduur, kus laps saab valida endale põnevast kastikesest meelepärase autasu vapruse eest.

Tänu lahketele inimestele naeratavad lapsed haiglas rohkem!

 

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri Lasteaia õppealajuhataja

 

Kogutud mänguasjad 

 

„Vapruse kastikesed“ on täitunud 

 

Tallinna Liikuri Lasteaias peeti juba 24. laulu- ja tantsupidu 

19. veebruaril 2019 toimus Tallinna Liikuri Lasteaias 24. laulu- ja tantsupidu „Reis ümber Eestimaa”, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva tähistamisele.

Tantsu- ja laulupeost võtsid osa lapsed Tallinna Liikuri Lasteaiast, Tallinna Lindakivi Lasteaiast ja Kadrioru Lasteaiast ning Tallinna Pae Gümnaasiumist.

Hümni saatel sisenes lasteaia direktor, Larissa Zaytseva, saali, Eesti Vabariigi lipp käes. Süttis laulu- ja tantsupeo tuli ning pidu võis alata. Lapsed olid selga pannud rahvariided ja õppinud õpetajate Nelli Bulkina, Irina Dontsevskaja, Tatjana Timofejeva ja Arvo Luige juhendamisel selgeks rahvuslikud laulud ja tantsud.

Üheskoos lauldi laule „Imelik veski“, „Tubli lapse laul“, „Lehvita, kui sõpru näed“, „Sõit-sõit linna“ ja „Tallinn“. Igaühel oli aga ka oma repertuaar. Külalised Lindakivi lasteaiast laulsid laule „Käpikud“ ja „Tule, tule sõbrake“. Kadrioru lasteaia kavas oli laul „Igaühel oma pill“, tantsumäng „Üks ühte“ ja tants „Käi ümber küla ringi“. Pae gümnaasiumi rahvatantsijad esitasid tantse „Üks, kaks, kolm“ ning „Plaks ja pliks“, mida nägi ka suvisel XX tantsupeol „Minu arm“. Liikuri lasteaia õpetajate ansambel esitas rahvatantsu „Oige ja vasemba”.

Eesti iseseisvuspäeva ühine tähistamine tõi osalejate südametesse erilise sooja tunde. Järgmine, 25. laulu- ja tantsupidu toimub lasteaias veebruaris 2020.

 

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri lasteaia õppealajuhataja

 

Liikuri lasteaia 24. laulu- ja tantsupidu „Reis ümber Eestimaa”

 

Ukraina haridustöötajad tutvusid Liikuri lasteaias Eesti lasteaiasüsteemiga

29. märtsil 2019 külastas Tallinna Liikuri Lasteaeda kahekümneliikmeline Ukraina haridusametnike, koolide ja lasteaedade esindajate delegatsioon koos Ukraina saatkonna esindajatega.

Liikuri lasteaia direktor Larissa Zaytseva tutvustas külalistele Eesti lasteaiasüsteemi. Erilist huvi tunti eesti keele kui teise keele õpetamise vastu vene õppekeelega rühmades. Rohelise kooli tegevus lasteaias pälvis samuti külaliste tähelepanu.

Külalistele pakkus suurt huvi #EduInnoLab Liikuri Roboaia töö: kuidas kasutatakse nutiseadmeid ja õpperoboteid igapäevatöös. Õpetajad Natalja Lebjodkina ja Jelena Volkova tutvustati nutiseadmete kasutamist.

10. rühma lapsed koos muusikaõpetaja Nelli Bulkinaga tervitasid delegatsiooni ukraina rahvalauluga „Šedrik“.

Kohtumise lõpus vahetati kontakte edaspidiseks koostööks.

 

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri lasteaia õppealajuhataja

 

Külalised Prantsusmaalt tutvusid Kullatera ja Liikuri lasteaias haridusrobotitega

Koostöös Multilingua Keeltekeskusega külastasid haridustöötajad Prantsusmaalt Le Mansist 10. aprillil Tallinna Kullatera Lasteaeda juba teist korda, 11. aprillil väisati Tallinna Liikuri Lasteaeda.

Prantsusmaa haridustöötajate grupp koosnes seitsmest õpetajast ja õpetajate toetajast. Õpetajate toetaja ülesandeks on aidata haridustöötajaid ja õpetajaid probleemide lahendamisel ning suunata õppetöö paremaks muutmisel ja tähelepanu pööramisel õpistrateegiatele. ​

Kullaterad võtsid taas väliskülalised rõõmuga vastu. Külalised tutvusid Kullatera lasteaia töö- ja õppekorraldusega ning lasteaia ruumidega. Eri vanuses lapsed näitasid õpetajate juhendamisel külalistele, kuidas nad õppetegevustes haridusroboteid kasutavad.

Innovatsioonikeskuses #EduInnoLab Roboaed tutvusid külalised kõikide lasteaias kasutatavate suurte ja väikeste haridusrobotite ja robotite nutikate sõpradega ning said huvipakkuvamaid neist ka ise kohe  praktiliselt katsetada.

Külaliste lemmikuks sai kõige väiksem haridusrobot Ozobot, kelle abil mängiti Eesti-teemalist mängu. Külalised tutvusid Eesti rahvussümbolitega, president Kersti Kaljulaidiga, Kullaterad laulsid külalistele Eesti ja külalised meile Prantsusmaa hümni.

Tallinna Liikuri Lasteaed tutvustas oma maja, õppetegevusi ujulas ja saalis, andis ülevaate õppetöö korraldusest ning laste, õpetajate ja vanemate projektidest. Kõige rohkem meeldis külalistele laste esinemine ja ühistants „Kükita“.

Innovatsioonikeskuse #EduInnoLab  õpitubades said Prantsusmaa haridustöötajad  ise roboteid programmeerida  ja liikuma panna. Juhtkond ja õpetajad vastasid külaliste küsimustele. Eelkõige küsiti eesti keele õppe korralduse ning  programmeerimise ja robootika kohta. Kohtumise lõpus vahetati kontakte edaspidiseks suhtluseks.

Kokkuvõtteks jäid külalised väga rahule, sest kogemus oli huvitav, kuna Prantsusmaal koolides haridusroboteid ei kasutata. 

 
Piret Määr, Tallinna Kullatera Lasteaia direktor
Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri lasteaia õppealajuhataja 

 

Tallinna Liikuri Lasteaed võõrustas külalisi  Prantsusmaalt

 

Liikuri lasteaias tegutseti neljakäpaliste sõprade heaks

Veebruaris, sõbrakuul, viis Tallinna Liikuri Lasteaed kodutute loomade varjupaiga toetuseks läbi heategevusaktsiooni „Toida neljakäpalist sõpra!“.

Sellise heategevusega toetati neljakäpalisi sõpru juba kolmandat aastat. Tänavu koguti 115 kg loomatoitu, mänguasju ja loomatarvikuid.

Annetused edastati 1. märtsil Tallinna Paljassaare varjupaigale.

 

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri Lasteaia õppealajuhataja

 

Heategevusaktsioon „Toida neljakäpalist sõpra!“