4.42

Vanalinna Hariduskolleegium

Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) õpilased aitavad võidelda küberkiusamisega. Kooli 10. majandusklassi õpilased koos mentori ja õpetaja Mirell Merirannaga on kaasatud Telia küberkiusamise tööprojekti.

Start-up-ettevõtlustunni raames tegeles see meeskond (Jan Markus Kell, Osvald Ojaveer, Matthias Kalevi Paluteder, Joonas Aguraiuja ja Otto Raudsepp) küberkiusamise temaatikaga.

Teema kõnetas neid, sest mõni meeskonnaliige oli sellega ka ise kokku puutunud või seda kõrvalt näinud. Noored soovivad küberkiusamisest rääkida ja nooremaid koolikaaslasi toetada. Viimased rahvusvahelised raportidki näitavad, et küberkiusamine on peamiselt 5.–8. klasside probleem, seetõttu otsustati välja mõelda reaalsed lahendused, kuidas sellega tegeleda.

Kuna telekommunikatsiooniettevõte Telia on enda üheks missiooniks võtnud samuti selle valdkonnaga tegelemise ning viinud läbi eduka kampaania „Suurim julgus“, siis tutvustati neile ka VHK noorte pakutud lahendusi. 

Suur rõõm oli tõdeda, et Telial oli ammu soov kaasata küberkiusamisega võitlemise töörühma ka õppureid ning esimesed sammud edukaks koostööks saidki tehtud. Noored kutsuti peakontorisse järgmisele kohtumisele ning edasised sammud ootavad astumist sügisel. 

 

Irja Tuus, Vanalinna Hariduskolleegiumi õppealajuhataja

 

Start-up-ettevõtlustunni raames tegeles see meeskond (Jan Markus Kell, Osvald Ojaveer, Matthias Kalevi Paluteder, Joonas Aguraiuja ja Otto Raudsepp) küberkiusamise temaatikaga