3.69 

Tallinna Nurmenuku Lasteaed

2. juunil 2019 toimus Pirita velodroomil Tallinna 20. võimlemispidu „Maailma aeg“. Nurmenuku lasteaiast võttis osa poiste- ja meesterühm, kuhu kuulus 13 poissi ja 8 meest.

Meeste hulgas oli ka laste vanemaid vendi ja onusid, ettevõtmisest sai lausa kogu perekonda haarav sündmus. 2018/2019. õppeaastal pöörati suurt rõhku lapsevanemate ja õpetajate lastele eeskujuks olemisele, seega oli isade ja poegade ühiskava igati päevakohane. Ettevalmistust juhtisid õpetaja Reena Uusmets ja liikumisõpetaja Piia Kesanurm, palju aitas kaasa ka õpetaja Eelin Tiidema. Proove tuli teha mitmes jaos, sest ühiseid aegu oli päris keeruline leida. Kuigi kava „Aeg suuta“ oli päris keeruline ja aega ning vaeva tuli panustada palju, siis nii poiste kui meeste rõõm peale õnnestunud etendust oli väga suur, võimlemispeol lubati osaleda ka edaspidi.

Uute ühessuutmisteni – per aspera ad astra!

 

Tiina-Marju Jaksen, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppealajuhataja

 

Enne võimlemispidu proovisaalis

 

Võimlemispeol

 

Peale esinemist võimlemispeol

 

Haabersti lasteaedade laulupeoke „100 päeva koolini“

Haabersti lasteaiad väärtustavad Eesti laulupeo traditsioone.

Eelmisel aastal koondati ühisele peole kokku kõik Haaberstis sügisel kooliteed alustavad lapsed ja peeti simman Rocca Al Mare Vabaõhumuuseumis. Sel aastal pidutses 30. mail Haabersti tiigi ääres Aabitsakuke juhtimisel 340 sügisel kooliminevat last koos õpetajatega. Peole eelnes meeleolukas rongkäik, sest kohal oli ka orkester. Lauldi nii eesti rahvalaule kui muid laste lemmiklaule, dirigentideks lasteaedade muusikaõpetajad. Veel esines muusikaõpetajate kandleansambel. Vahvat sündmust toetas Haabersti Vaba Aja Keskus.

 

Tiina-Marju Jaksen, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppealajuhataja

 

Haabersti lasteaedade laulupeoke 30. mail 2019

 

Tallinna Nurmenuku Lasteaia head kogemused Erasmus+ projektitöös

Tallinna Nurmenuku Lasteaed osales aastail 2017–2019 rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Heatahtlik ja nõudlik Euroopa pedagoogika“.

Projekti koordinaator on Prantsusmaa, veel osalevad Kreeka, Rootsi, Itaalia, Ühendkuningriigi ja Eesti lasteaiad. Nurmenuku lasteaias on projekti eestvedajaks õpetaja Reena Uusmets. Projekt käsitleb parimate pedagoogiliste kogemuste jagamist. Oluline on uute ideede leidmine, mis aitavad kaasa lastele parima kasvukeskkonna loomisele ning laste huvide ja võimete paremale rakendamisele. Loodud on projekti veebileht http://benevolent-school.com/estonien/, kus partnermaad jagavad oma lasteasutuste kogemusi. Nii näiteks on Tallinna Nurmenuku Lasteaias edukalt rakendunud Rootsist ja Prantsusmaalt saadud idee kasutada massaaži ja joogat igapäevases tegevuses, Kreeka on tutvustanud lastekirjandust koostöös peredega ning on seda kasutatud edukalt juba mitmeid aastaid ning saavutatud väga häid tulemusi. Itaaliast saadud kogemus põhjal on tutvustatud eri tantsustiile ning on kaasatud ka lapsevanemad. Külaskäigud partnermaadesse on ühendanud eri maade õpetajaid, on leitud mitmeid ühiseid kokkupuutepunkte ning jagatud oma parimaid kogemusi. Partnermaad külastasid Eestit veebruari lõpus ning siis said külalised tutvuda Eesti koolieelse lasteasutuse tugevustega. Neid köitis eriti Eesti õpetajate ja laste robootikavahendite kasutamise oskus. Mitmed hankisid pärast külaskäiku nii Bee-Botte, Ozobotte kui Dashe. Erasmus+ projekt on suurepärane võimalus õpetajatele enesetäienduseks.

 

Tiina-Marju Jaksen, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppealajuhataja

Reena Uusmets, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õpetaja

 

Nurmenuku lasteaed võõrustas Erasmus+ projekti partnereid

Tallinna Nurmenuku Lasteaed võõrustas 25. veebruarist 1. märtsini 2019 Erasmus+ projekti „Hea ja nõudlik Euroopa pedagoogika“ partnereid Itaaliast, Kreekast, Rootsist, Suurbritanniast ja Prantsusmaalt.

Kohtumisel osales kokku 13 õpetajat, kes vahetavad üksteisega kogemusi kõigi riikide parimatest pedagoogilistest praktikatest.

Külaliste vastuvõtt oli kantud Eesti Vabariigi 101. aastapäeva meeleoludest. Lapsed üllatasid külalisi viies keeles lauldud sünnipäevalauluga. Esitati eesti rahvalaule, tantsiti rahvatantse ning paluti ka külalised tantsuringi. Külalisi tervitasid Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson ja Tallinna Haridusameti tervisedenduse vanemspetsialist Age Tamm. Meeleolukaks kujunes nimesiltide ja mappide kätteandmine, kuna seda tegid lapsed.

Järgmistel päevadel näidati lasteaia tegevusi ning koostööd lapsevanematega. Eesti alushariduse tugevusest oldi teadlikud, nüüd said teiste riikide õpetajad siinseid töid-tegemisi oma silmaga näha.

Tutvustati ka Tallinna vaatamisväärsusi, käidi Kadrioru Kunstimuuseumis, kus tehti muuseumijoogat, ning näidati Eesti rabade ilu. Eriti huvitatud olid siinsest loodusest itaallased, lumi on ju nende jaoks haruldus.

 

Tiina-Marju Jaksen, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppealajuhataja

 

Nurmenuku lasteaia liiklusnädal sai tunnustuse liiklusohutuse konkursil

Tallinna Nurmenuku Lasteaia liiklusnädal „Liikudes liiklemine selgeks“ pälvis Maanteeameti korraldatud konkursil Põhja regiooni liiklusohutuse sündmuse 2018 auhinna.

Auhinna vääriliseks peeti lasteaia teemanädalat „Liikudes liiklemine selgeks“.

Kokku anti seitsmes kategoorias 25 auhinda ning kaks eriauhinda.

Nurmenuku lasteaia õpetajad tegelevad laste liikluskasvatusega pidevalt. Laste käitumist liikluses kinnistatakse õppekäikudel, matkadel ja mänguliste tegevuste kaudu. Igal õppeaastal toimuvad liiklusnädalad, kus liikluskasvatusega tegeletakse süvendatult. Kuna lasteaias väärtustatakse ka liikumist värskes õhus, mõtlesid õpetajad välja sisuka liiklusnädala „Liikudes liiklemine selgeks“, milles oli seotud liiklus ja liikumine.

Teemanädal viidi läbi 15.–19. oktoobril. Kaasa olid haaratud kõik lasteaia lapsed. Igale vanusegrupile oli leitud teemakohast tegevust, mis aitas kujundada ja kinnistada ohutu käitumise võtteid.

Sõimeealistele lastele korraldati „Sõimelaste sõidupäev“ õues. Lapsed läbisid liiklusraja lükatavatel autodel, õppides tundma foori tulede värvusi.

3–5-aastased mängisid orienteerumismängu „Otsi helkurit“. Õuealal oli lastele ette valmistatud mängukeskused, kus käsitleti helkuri vajalikkust eri olukordades – milleks on vaja helkurit inimesel, milleks lemmikloomal, miks on helkur teepiirete küljes, miks ülekäiguradade juures on helkurid jne.

5–7-aastased läbisid liikluskoolituse Liiklusmängukeskuses. Nad lahendasid liiklusülesandeid BeeBoti ja BlueBoti põrandarobotitega – tuli läbida teekond kodust loomaaeda, trenni, kinno jne.

Seejärel toimus liiklusalane orienteerumismäng õues – õpetaja joonistatud kaardi järgi tuli leida kuus punkti, igas neist oli helkur. Lahendada tuli liiklusega seotud ülesanne või mängida mõnda liiklusega seotud mängu. Nii mängud kui ülesanded olid mitmekülgsed, näiteks otsiti liiklusmärke „ülekäigurada, jalgtee, õueala, jalgrattatee jne“, täideti ülekäiguraja ületamise reegleid (peatu, vaata, veendu) ja mängiti politseikulli.

Liiklusnädala lõpetas liiklusvahendite paraad ümber lasteaia – iga rühm oli valmistanud sõiduvahendi limusiinidest kuni fantaasiasõidukiteni.

Liiklusnädala eestvedajaks oli töögrupp õpetaja Pille Kapp eestvedamisel, kaasa aitasid kõik õpetajad.

 

Tiina-Marju Jaksen, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppealajuhataja

 

Nurmenuku lasteaia teemanädalat „Liikudes liiklemine selgeks“ peeti auhinna vääriliseks

 

Haabersti õpetaja abidele korraldati motivatsioonikoolitus

Õpetaja abid ja nende töö on lasteaedades suure väärtusega. Haabersti lasteaedade õpetaja abide innustamiseks korraldati 21. märtsil 2019 motivatsioonikoolitus „Mälu ja tähelepanu ja kõik sellega seonduv“.

Koolituse viis läbi tuntud mälutreener Tauri Tallermaa.

Koolitusel said osalejad huvitavaid teadmisi tähelepanu ja keskendumisvõime olemuse, töörahulolu, motivatsiooni ning eesmärkide püstitamise vajalikkuse kohta, samuti palju häid nõuandeid, kuidas olla edukas ning saavutada oma töös paremaid tulemusi.

Lõpetuseks andis Tauri Tallermaa osalejatele kaasa „õnne valemi“ ning muidugi said kõik koolituselt kaasa nii toredaid mõtteid kui ka positiivseid emotsioone, mis aitavad edaspidi oma tööga tõhusamalt toime tulla.

Motivatsioonikoolituse korraldasid Tallinna Lasteaia Karikakar direktor Marge Kiel, Tallinna Nurmenuku Lasteaia direktor Aina Arro ning Tallinna Pääsusilma Lasteaia direktor Silvi Suur, kaasa aitas Haabersti Linnaosa Valitsus. 

 

Aina Arro, Tallinna Nurmenuku Lasteaia direktor

 

 Mälutreener Tauri Tallermaa