4.15

Tallinna Kadaka Põhikool

Tallinna Kadaka Põhikool sai 35-aastaseks.

Tallinna Kadaka Põhikoolis õpetatakse riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Kõik õpilased on erivajadustega ning suunatakse kooli Rajaleidja nõustamismeeskonna otsuse alusel. Koolis õpivad lapsed lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste klassides. Kool valmistab neid ette edasiseks eluks ühiskonnas.

Juuni alguses toimus kooli sünnipäevapidu, mida oodati väga kaua ja milleks valmistuti hoolikalt. Juubelikontserdi aluseks sai Antoine de Saint-Exupery jutustus „Väike prints“. Kõik klassid lähenesid loomeprotsessile õhinal, valmistasid joonistusi uuele multifilmile, panid end proovile peakangelastena, sukeldusid muusikasse, mis kirjutati spetsiaalselt raamatu jaoks. Tallinna linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad andsid õpetajatele üle aukirjad.

 

Allikas: Tallinna Kadaka Põhikool