3.71

Tallinna Päikesejänku Lasteaed

Tallinna Päikesejänku Lasteaed toetab õppe individualiseerimist ja laste individuaalse arengut õpiruumis. Kogenud õpetajad kujundavad õpikeskkonna ja annavad sisu mängulisele õppele väikestes gruppides.

Kõigepealt tuli luua individuaalseks ja väikestes gruppides õppimiseks sobiv keskkond – köögiruumid kujundati ümber loovustoaks ja nn puhketuba interaktiivseks mängutoaks. Eesmärk oli luua lisaks rühmatoale lisaruume, kus saaks väikeses grupis rahulikult ja motiveeritult tegutseda, võimaldada lastel ja õpetajatel päeva jooksul keskkonda vahetada.

2018/2019. õppeaastast alustas lasteaed pilootprojektiga, kus pakutakse lastele eesti keele tugiõpet väikeses grupis. Tugiõpe on vajalik, sest lapsevanemad, kelle laste eesti keele areng on aeglane või kelle perekonnas on kodukeelena kasutusel enam kui üks keel, otsisid lasteaiast väljaspool tasulist lisateenust. Päikesejänku lasteaias on olemas võimalus toetada eesti keele tugiõpet lasteaiapäeva sees ning ilma lisatasuta. Pilootprojektiga alustasid kuus eri vanuses last, kes kogunesid peale lõunasööki pooleks tunniks interaktiivsesse tuppa keelemänge mängima. Nii jääb eesti keele lisaõpe õpetaja tööaja sisse ning lapse päevakavva lisandub mängulise eesti keele õppimise aeg.

4–5-aastaste laste rühmas alustati väikestes gruppides LEGO Education STEAM Parki tegevustega. Legoõpe arendab laste tähelepanuvõimet, enesekontrolli, ruumilist mõtlemist ja koostööd kaaslastega, grupis on kuni kuus liiget.

Muusikaõpetaja eestvedamisel toimub kord nädalas lõunaajal tasuta loovusring, kus lapsed laulavad, tantsivad, näitlevad ja tegelevad kunstiga. Osaleda saavad kõik vanema liitrühma lapsed.

Päikesejänku lasteaia koolieelikud omandavad esmased robootikaalased teadmised ja kogemused lasteaia õppekava alusel. Robootikaõpe toimub väikestes rühmades hommikul või lõunasel puhkeajal, sest kõik lapsed ei vaja iga päev päevaund. Lapsed osalesid tulemuslikult H. Parsi nimelisel animafestivalil.

 

Signe Tamm, Tallinna Päikesejänku Lasteaia direktor

 

Päikesejänku robootika 2019