4.25

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Tallinna Kuristiku Gümnaasium väärtustab eri vanuses õpilaste koolipäeva liikuvamaks muutmist ning on pannud eriti suurt rõhku kooli õppekeskkonna muutmisele.

Üks suuremaid muudatusi on koolis tundide ja vahetundide aktiivsemaks muutmine ning ka maja ning õue atraktiivsemaks tegemine, et suurendada noorte liikumisharjumust.

Muutunud on ka õppetöö korraldus koolis. Kohustuslikud ained lõimitakse omavahel ning vahelduvad paindlike projektõppesessioonidega, mis pakuvad teadmisi mitmest ainevaldkonnast korraga. Heaks näiteks on siinkohal 1.–3. klasside päevakava, kus ajakasutus on muutunud paindlikumaks, 45-minutilised koolitunnid pole enam ainus ja domineeriv õppetöö korraldamise viis. Päeva keskel ootab noori ees õuevahetund, kus osaletakse olenemata ilmast. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kooliõuel on loodud juba tänaseks suurepärased tingimused õuevahetundide läbiviimiseks.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis viiakse läbi juba kolmandat aastat maailmaränduri õppeainet, mis hõlmab endas ajalugu, loodusõpetust, bioloogiat, inglise keelt, eesti keelt, arvutiõpetust ja geograafiat. Maailmaränduri õppeaine on 6. klasside tunniplaanis ning seal keskendutakse Vahemere piirkonnale. Samuti on nüüdseks läbi saanud esimene õppeaasta, kus 5. klassid said häid teadmisi õpioskuste aine kaudu. Õpioskuste ainesse on lõimitud ajalugu, loodusõpetus, inglise keel, eesti keel, kunstiõpetus ning käsitöö ja tehnoloogia.

Iga õppeaasta lõpus koostatakse videopäevik meenutamaks õppeaasta jooksul toimunut. 

 

Triin Tibar Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi huvijuht

 

Õues liikuda on hea 

 

Värske õhk teeb rõõmsaks 

 

Vahetundides pole siin sellist tühjust 

 

Rammumehe võistlusel selgusid Tallinna koolide tugevaimad õpilased

13. detsembril 2018 korraldas Tallinna Kuristiku Gümnaasium sportliku päeva, kus selgitati välja linna tugevaimad rammumehed ja kooli osavaimad võimlejad.

Päev algas 6.–12. klassidele võimlemisvõistlusega. Võisteldi mitmel alal, näiteks üle hobuse või kitse hüpe, harjutused kangil ja rööbaspuudel, akrobaatika, köiel ronimine ning harjutused poomil.

Kooli liikumisvõimalustega käisid tutvumas Tartu Ülikooli Liikumislabor, Tallinna Haridusamet ja teised Lasnamäe koolid. Kuristiku gümnaasium hoolitseb selle eest, et õpilastel oleks koolipäeva ajal palju liikumisvõimalusi nii toas kui ka õues. Kool on saanud juurde palju uut ja põnevat õuealale. Aasta alguses valmis seiklusrada, sügisel lisandusid pesakiiged, ronimisatraktsioonid ja karussellid. Tulemas on veel multšiga kaetud terviserada, istumise lava ning hängimise pingid tasakaalu hoidmise funktsiooniga.

Tegus päev jätkus „Rammumehe“ võistlusega, kus jõudu proovis kaksteist tugevat noormeest seitsmest koolist. Üksteiselt võeti mõõtu rinnalt surumises, raskuse hoidmises, ühe käega raskuse maast lahti tõmbamises ja sangpommi rebimises. Võistlust aitasid viia läbi professionaalsed rammumehed – Euroopa meister Meelis Peil, Arnold Strongman Classicu võitja Andrus Murumets ja raskejõustiku eestvedaja Erik Kuningas.

Rammumehe tiitli viis koju Hardy Keller Gustav Adolfi Gümnaasiumist, 2. koha saavutas Artur Kašnikov Tallinna Läänemere Gümnaasiumist ja 3. koha Rasmus Teodor Niin Tallinna Kuristiku Gümnaasiumist.

Rammumehe alade vahel toimus veel ka omaloominguliste kavade võistlus.

Rammumehe võistluste protokoll

Hardy Keller                           Gustav Adolfi Gümnaasium

Artur Kašnikov                       Läänemere Gümnaasium

Rasmus Theodor Niin            Kuristiku Gümnaasium

Karl Kevin Ruul                     Gustav Adolfi Gümnaasium

Patrick Saar                           Gustav Adolfi Gümnaasium

Martin Viese                           Kadrioru Saksa Gümnaasium

Sten Kaskman                        Kuristiku Gümnaasium

Jakko Raik                             Audentese Spordikool

Sten Erich Kann                     Kuristiku Gümnaasium

Rainar Maasik                        Laagna Gümnaasium

Stepan Parabok                      Mustjõe Gümnaasium

Nuräli Kasõmov                      Kuristiku Gümnaasium

Martin Orav                            Mustjõe Gümnaasium

Roland Ventsel                      Laagna Gümnaasium

 

Raino Liblik, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor

 

Raskuse hoidmine

 

„Rammumehe“ võistlusel proovisid jõudu kaksteist tugevat noormeest seitsmest koolist